Abych byla spravedlivá, odsuzuji dnešní ranní TERORISTICKÝ ÚTOK v Londýně úplně stejně jako všechny předešlé útoky a soucítím s pozůstalými a zraněnými.

Nepíši tento post na obhajobu muslimů nebo protože by mě tento útok bolel víc, protože jsem muslimka. To v žádném případě. Myslím, že jsem se vždycky vyjadřovala vůči všem útokům páchanými muslimy a vůči všem špatným věcem, které kdysi muslimští jedinci dělali. Nezajímá mě, jestli mě s tím člověkem spojuje jedna barva nebo náboženství v případě, že dělá něco špatně. Pamatuji si ještě na léto 2015, kdy jsem chodila mezi lázeňskými hosty v Teplicích a vnucovala jim, že mají dodržovat pořádek. Bylo mi jedno, ke komu mluvím.

Tak mi dovolte se k dnešnímu útoku vyjádřit, ne protože bych z toho měla radost nebo bych využila této nešťastné události, abych vám potvrdila, že muslimové jsou také oběťmi terorismu, ale protože prostě nechci dělat rozdíly v hodnotách lidských životů dle určitých měřítek. Tento teroristický útok (a není to jediný teroristický útok na muslimy) potvrdil jednu věc: Že terorismus nemá hranici. Že teroristé vlastně nejsou rasisté, oni chtějí jen zabíjet a rozdělovat společnost, aby dosáhli svých cílů, stejně jako populisté a jiní sobečtí lidé. Hlavním cílem teroristů není zabít jednoho nebo 500 lidí, ale vyvolat ve společnosti nenávist, strach, paniku a sobectví . Tohohle jsem se nejvíc bála, že jednoho dne se všechny extremistické strany dohodnou na zkáze a na zlu a že jedinou obětí budou nevinní lidé.

Ještě před několika dny jsem byla dojatá solidaritou muslimů a nemuslimů po požáru v Londýně. Byla jsem naprosto nadšená tím, jak se lidé navzájem podporovali a jak se předbíhali v tom, kdo víc pomůže. Otevřely se mešity a kostely všem lidem, kteří ztratili střechy nad hlavou. Nikdo neřešil, jestli jsou mezi oběťmi muslimové, křesťané nebo ateisté, prostě si pomáhali – jako jedna společnost. Jedna společnost, společnost na jedné lodi – to je přesně to, co u teroristů vyvolává hořkost.

Jediné řešení bude, když si uvědomíme, že jsme na jedné lodi a všechno, co ohrozí evropskou společnost, ohrozí i muslimy, protože oni jsou také součástí společnosti.

Také doufám, že se tento teroristický útok bude považovat za opravdu teroristický útok a ne za vandalismus. V případě, že se tento útok bude považovat za útok psychicky narušeného jedince, tak WELCOME, ale buďme spravedliví, protože ani muslimové nejsou svatí, i mezi nimi se najdou psychicky narušení jedinci. Bohužel se ale domnívám, že si tento útok nezasloužil rovnocennou mediální pozornost a že se bude ukazovat na narušenou psychiku útočníka, který se opičil po těch, kteří způsobili to, že se kvůli nim ukazuje na miliardu a půl. Myslím, že je to pravá chvíle pro to, abychom si konečně uvědomili, koho nazvat teroristou a koho ne. Ačkoliv se to zdá jako maličkost a hraní si se slovy, věřte, že jedno jediné slovo v novinových titulcích může změnit osudy mnoha lidí.

Taková generace, která od té doby, co začala nějak vnímat svět, nepoznala nic jiného než to, že jsou muslimové teroristé. Už několik let do ní společnost a média hučí, že v případě, že jsou muslimové, tak by jako správní muslimové měli podporovat terorismus a jednoho dne se těmi teroristy i stát. A v případě, že terorismus nepodporují, tak jsou VÝJIMKY, a že ti teroristé jsou ti správní, ta drtivá většina. Od 11. září se se jmény této generace spojuje status terorista. A jako by toho neměli dost, tak do ohně přilívá olej tzv. Islámský stát. Dnes je bohužel taková atmosféra a taková manipulace, že když jsem nazvala Hitlera teroristou, tak jsem vypadala tak trochu na hlavu. Nevím, třeba je člověk, který jen tak zabil 6 milionů židů, pouze psychicky narušený…

Revue Forum Banner