Kdyby někdo náhodou netušil, že v Libanonu jsou i komunisté, připomenuly to komunistické Haló noviny. Otiskly jejich stanovisko k izraelské politice. Čteme tam: „LKS odsuzuje tuto izraelskou politiku a podporuje povstání palestinského lidu vyjádřené především v obraně mešity al-Aksá. LKS také vzdává hold mučedníkům z bojů o horu Ersal, která byla libanonskou armádou a odbojem osvobozena z rukou extremistů, a vyzývá k úplnému osvobození hor. Za národní prioritu považuje odpor proti zahraničním útokům vycházejícím z ‚americkoizraelského projektu‘.“

V čem má spočívat ta obrana mešity? Nechme stranou, že se komunisté najednou angažují v obraně „posvátných míst“. Všechno je dobré, když je to proti Izraeli a Americe. Palestincům se nelíbilo umístění bezpečnostních rámů u chrámového okrsku. Došlo k tomu po útoku Palestinců na izraelské policisty, které útočníci zabili. Palestinci z autonomního území se brání, že za to nemohou, že akci provedli Palestinci, kteří žijí na izraelském území a že jsou trestáni za něco, co neprovedli.

Bezpečnostní opatření jsou něco, co je běžné kdekoli jinde na světě, také na islámských místech jako je Mekka a Medina. Pokud sebou někdo nenese zbraň, může bezpečnostním rámem s čistým svědomím projít. Chrání to životy samotných muslimů, protože nejvíc obětí islamistického řádění je mezi nimi. Chrámovou oblast má na starosti islámská nadace a modlit se tam smí jen muslimové. To nikomu diskriminační nepřijde.

Co si myslí libanonští komunisté, spojenci Organizace pro osvobození Palestiny, je celkem jedno. Od českých komunistů taky nikdo nic věcného nečeká. Najde se ale mnoho lidí na Západě, kteří stále pokračují v hlásání tezí o zlých Izraelcích a utiskovaných Palestincích a okolnosti jim unikají. Pak vymýšlejí různé bojkoty a protesty proti Izraeli. Svět je někdy trochu pomatený a komunisté všech stran jsou této pomatenosti předvojem.

Revue Forum Banner
Jan Jandourek
Jan Jandourek
Komentátor deníku FORUM 24
Další články autora