Zvu vás na exkurzi do mentálního bankrotu našeho novinářského řemesla. Ve své propagaci redakce Hospodářských novin uvádí: „My zastáváme názor, že noviny a novinářská práce vůbec by měly mít skromnější – a současně náročnější – cíl, než je „pravda“. Protože ta není, ale vzniká: konfrontací jednotlivých názorů, hledisek, diskusí, vyjasňováním, hlubším zkoumáním, vciťováním se…“

Tak, moji milí: pravda o věcech kolem nás docela normálně existuje a lze se k ní krok po kroku dobrat našim poctivým úsilím. Toto úsilí je smysl našeho řemesla. A je to ten nejlepší a nejdůležitější cíl naší práce. Žádný jiný cíl, než je pravda, nemá vůbec v životě novináře smysl. Ignorovat pravdu znamená být mizerný novinář. Tvrdit, že pravda není, je alibismus podělánků. Nechtít usilovat o pravdu, znamená žít nesmyslný a zbabělý život. Podstatou pravdy je svoboda. Smyslem svobody je hledání pravdy.

Nemusíte se pracně do nikoho „vciťovat“, stačí mít odvahu. A ty nejdůležitější situace v životě novináře, neboli samotný důvod, proč tu jsme, jsou ty, kdy musíme vyslovit nepopulární a holou pravdu. Proto tu jsme.

Propagace, v níž se chlubíte ztrátou odvahy, je absurdní. Ve vašem zdůvodnění neexistence pravdy a tudíž okázalého nehledání pravdy, je obsažena v důsledku celá vina za nezúčastněný a pohodový pobyt hned vedle veškerého zla na světě.

Revue Forum Banner
Pavel Šafr
Pavel Šafr
Šéfredaktor deníku FORUM 24
Další články autora