Ten, kdo pozorně sleduje Babišovo postupné přebírání moci, musí nutně dojít k závěru, že se nejedná o seriál náhod, nýbrž o realizovaný plán jisté formy soft puče.

Ti nahoře si dovolí jen to, co jim dovolí ti dole. Babiš tedy teď na chvíli sešel dolů, aby těm dole mazaným způsobem sdělil jednoduchou myšlenku – dovolte mi ještě více a budete se mít jako v ráji. „Jsem sice miliardář, ale jsem jeden z vás.“

Jak to, že mu to ti dole baští? Jednoduše. Jako správně mazaný soft pučista ví, že je potřeba odehrát ten přitažlivý mix, který stvoří tu ideální atmosféru.

Z čeho se ten mix skládá? Jednoduché, historií ověřené pravidlo zní – dej lidu chléb a hry. Babiš to inovoval koblihou z Penamu a estrádními kusy Richarda Krajča či Michala Davida. Pak musíte mít dost munice na konkurenci (slovy exnovináře Přibila), což znamená mít pevné vazby na dobře motivované policisty a státní zástupce a pak ty poslušné tlampače v médiích. Proto je nejlepší pár bývalých policajtů přímo zaměstnat a média nejlépe vlastnit. Prostě, nic se nesmí ponechat náhodě.

A drtit do lidí nové a nové „impulsy“ přes nosiče 21. století, ať všichni vidí, že jste in, happy, cool a super moderní borec, samozřejmě na rozdíl od těch opotřebovaných veteránů z těch tradičních zkorumpovaných partají.

Pokud se objeví nějací nepřejícníci a začnou připomínat nějaké údajné stinné stránky hrdinovy minulosti, pak je třeba neustále opakovat Plzákovu taktiku – zatloukat, zatloukat, zatloukat. A zároveň okamžitě zaútočit na jiné, nemilosrdně je dehonestovat. Do mozaiky se bude hodit i nějaký vnější nepřítel, i kdyby byl jen domnělý. Výsledkem je pak relativizace všeho, hlavně tedy toho, co je třeba vytěsnit, přelakovat a mazaně obrátit ve vlastní prospěch.

Tak to by byla fáze zasetí a teď nastává příprava na sklizeň. Více moci znamená, že se lidem dá ten tolik „potřebný“ klid na práci. Oni mají ty staré „dobré“ návyky z let normalizace, kdy jim stačila škodovka a zájezdy ROH a rádi pak chodili jásavě mávat na prvomájové veselice.

Mítinky Babišova cirkusu oživují ty staré srozumitelné časy. S provoláním hurá pak schvalují omezování demokracie, aniž by jim došlo, že zkracují řetěz i sami sobě, anebo je jim to v jejich oživlé apatii už jedno. Hlavně když sousedovi chcípne koza.

Babiš provedl mazanou přípravu na svůj soft puč.

A to i za podpory mnoha užitečných idiotů (slovy klasika). Historie se holt opakuje.

Revue Forum Banner