Marta Semelová, komunistka hrdě se hlásící ke stalinistickému ideovému křídlu KSČM, se nedostala do sněmovny. Původním povoláním učitelka se tak po sedmi letech bude muset zařadit do běžného pracovního procesu. Sice má pár let před důchodem, přesto však v povolebních rozhovorech tvrdila, že půjde normálně pracovat, protože má „zdravé ruce“. Jestli se jednalo o metaforu, nebo náznak toho, že pověsí intelektuální zaměstnání na hřebík a bude pracovat vlastníma rukama, zatím nevíme. Rádi bychom však Martě pomohli s hledáním, a tak navrhujeme několik možných prací, které by mohla svědomitě vykonávat.

Mezi těmi, které by se Martě mohly skutečně dařit, je třeba hornice či dřevorubkyně. S jejíma zdravýma rukama jsou to ideální a velmi bezpečná povolání, při kterých by mohla pociťovat jisté zadostiučinění z dobře odvedené práce. V úvahu však připadá třeba i traktoristka, elektrikářka nebo kterékoliv další podobné povolání rukama, kde by se Marta mohla cítit skoro jako ve sněmovně. Konec konců Klement Gottwald se původně vyučil truhlářem!

Máme ale dojem, že na formát Marty Semelové je to pořád málo. Je přece předurčená k tomu pomáhat lidem, být jim oporou a inspirací. Jednou z variant, kam by se mohla vydat po skončení svého mandátu ve sněmovně, je tak kupříkladu hasička, nejlépe dobrovolná. Napadla nás také speciální reportérka v Sýrii nebo zvláštní policistka v Mexiku; obojí patří mezi další záslužná a nutno říct že velmi bezpečná a poklidná zaměstnání, která by Martě šla od ruky.

Kromě toho by mohla být třeba vojačkou, což by byla role, která by k ní dokonale pasovala a bezpochyby by se jí líbila; v úvahu by připadaly třeba mise v Afghánistánu, Sýrii či Iráku. Mimo jiné jsme však uvažovali nad tím, že by se pro ní hodila i práce mnišky v budhistickém klášteře; mohla by být jednou z hlavních mnišek, které se starají o celý klášter a vedou večerní modlitby a meditace pro prostý lid. Ale i navzdory všem těmto skvělým, bezpečným a záslužným povoláním, ke kterým by se mohla Marta svědomitě uchýlit, až se vystěhuje ze sněmovny, nás jedno velmi specifické povolání přímo trefilo do očí, jako kdyby osudově. V obrázcích jej najdete úplně na konci.

Co z toho myslíte, že by Martě nejvíc sedělo? Doporučte jí i vy nějaký zajímavý a perspektivní obor, aby byl její pád do mimoposlaneckého života co možná nejjemnější. Zaslouží si to.

Jaroslav Thraumb
Jaroslav Thraumb
Další články autora