Bylo, nebylo, za devatero horami a devatero řekami leželo malé království, kde moudře vládl dobrý král, o královskou pokladnici se spravedlivě staral poctivý správce, lidé byli spokojení a vždy ochotní pomoci poutníkům v nouzi. Jednoho dne se na kopci nad královským hradem usídlil zlý drak Propagandus, který všemožně škodil a mezi lidmi rozséval strach.

Král svolal družinu chrabrých rytířů a společně se vydali za drakem, aby ho vyhnali. Propagandus vládl kouzelnou mocí a mnoho rytířů jeho kouzlu podlehlo a zmateně prchlo, ale král a jeho věrný pobočník se nenechali očarovat, statečně bojovali a draka přemohli. Od té doby se v království zase žilo šťastně a spokojeně.

Až na to, že to vlastně nebylo království, ale republika. Na hradě neseděl dobrý král, ale špatný prezident. O peníze se nestaral poctivý správce, ale miliardy vydělávající ministr financí. A pokud jde o poutníky v nouzi, prý jich dokázali přijmout dvanáct. Když se na hradě usídlil symbolický drak Propagandus (který vůbec nebyl drak, ale pak už by to nedávalo smysl), prezident a jeho věrný mluvčí zjistili, že vystrašení lidé se mnohem lépe ovládají, takže s drakem uzavřeli příměří a sem tam ho nechali sežrat nějakého sluníčkáře.

A zatímco si prezident a mluvčí hráli s drakem, čímž zaměstnávali všechny udatné rytíře řádu havloidních pravdoláskařů, ministr financí si pomalu, ale jistě zajišťoval cestu k absolutní moci. A jestli se mu to povede, potom se lidem v oné republice nebude žít šťastně ani spokojeně ještě hodně dlouho.

Revue Forum Banner
Šárka Fialová
Šárka Fialová
Další články autora