V České republice začal platit nový zákon. Každý, kdo bude zveřejňovat ironické komentáře, vtípky, fóry a recesistické nápady čili, lidově řečeno, dělat si slovem či písmem srandu, je odnynějška povinen to řádně a nepřehlédnutelně označit. Tak, aby i ten nejhloupější občan naší republiky hned věděl, že to je jenom legrace a že to není míněno vážně.

Podobné příspěvky musejí být zřetelně označeny buď textem „Toto je ironie“, nebo „Pozor, jenom žert“, případně podobným jasným sdělením.

U audiovizuálních projevů musí mluvčí buď na kameru ukázat ceduli s vysvětlujícím nápisem, nebo se v tomto smyslu vyjádřit. Příslušné státní orgány doporučují, aby s co nejpřísnějším výrazem v obličeji (u rozhlasových pořadů lze vynechat) co nejvážnějším hlasem pronesl: Toto je humor. To nemyslím doopravdy.

Budou-li nové nařízení všichni stoprocentně dodržovat, nebude muset ministerstvo vnitra, ústy bývalého člena totalitního pohotovostního pluku Lubomíra Metnara, vydávat mimořádné prohlášení, aby duševně slabším spoluobčanům sdělil, že vtipům nemají věřit.

Jak pravil sám pan prezident Zeman, když citoval pravdivý výrok známého psychiatra dr. Cyrila Höschla:

Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt. 

Čím jiným si také vysvětlit fakt, že někdo může vzít vážně například žert, vyslovený v satirickém pořadu Jindřicha Šídla „Šťastné pondělí“? Známý komentátor v něm vtipně a ironicky reaguje na události, které hýbou republikou. A tak si dovolil žertík ve formě prohlášení, že stávající prezident, tedy Miloš Zeman, postupuje do druhého kola automaticky, a jeho voliči tudíž nemusejí k prvnímu kolu vůbec chodit.

Normálně myslící lidi v tom rozpoznali žert stejně snadno, jako kdyby například prohlásil, že letos se mohou voleb poprvé účastnit i občané žijící na jiných planetách. Vzápětí se toho chopili žertéři na sociálních sítích a začali tento povedený fórek vesele šířit. Ale běda!

V Zemanově štábu, na Hradě a na Babišově ministerstvu – kde dobře znají své věrné a jejich limity – vypuklo zděšení. A pocítili nutnost informovat voliče, že tomu tak opravdu, ale opravdu není. Očividně vědí, že mezi jejich voličstvem je značné procento těch, kteří když slyší, že budou padat trakaře, nasadí si na hlavu kbelík.

„V souvislosti s volbou prezidenta republiky jsou šířeny mylné a nepravdivé informace, ve kterých se konstatuje, že současný prezident automaticky postupuje do druhého kola, a voliči jsou tak vyzýváni, aby kandidáta na prezidenta Miloše Zemana nevolili. Ministerstvo vnitra tuto dezinformační kampaň důrazně vyvrací, šířené informace jsou nepravdivé a lživé,” prohlásil rozhořčeně Lubomír Metnar.

Nakonec je to ale správné. Někdo má myslet na naše mentálně slabší spoluobčany se sníženou rozlišovací schopností a trpělivě jim vysvětlovat, že vtip je jen vtip, a ne pravda.

Kdo nové nařízení o řádném označování žertů a ironie poruší, bude potrestán poslechem nekonečné smyčky s bonmoty Miloše Zemana v trvání, podle závažnosti provinění, od několika dnů až po několik týdnů.

TENTO ČLÁNEK JE IRONIE.

Revue Forum Banner