Před nedávnem jsme informovali naše čtenáře o tom, že se Evropská komise rozhodla přikázat označování výrobků z židovských osad na okupovaných územích. Článek měl titulek „Evropská komise znovu nasadila Židům Davidovu hvězdu“. Nyní přinášíme pohled erudovaného pražského právníka JUDr. Aleše Rozehnala: 

Evropská komise schválila pokyny k označování zboží pocházejícího ze židovských osad nacházejících se na Západním břehu Jordánu nebo Golanských výšinách s tím, že nemohou být označeny jako izraelský výrobek a nepostačí uvedení pouze označení místa produkce, ale je třeba výslovně uvést i výraz „židovská osada“.

Evropská komise tvrdí, že jde o „technické, nikoli politické téma“ a že „okupované území není součástí svrchovaného státu Izrael, takže zboží z něj nelze označovat jako vyrobené v Izraeli“.

Velvyslanec EU v Izraeli Faaborg-Andersen prohlásil, že jde o „vyznačení původu zboží, nikoli o výstrahu“. Tento způsob označování zboží je prý potřebný proto, aby měli spotřebitelé přesné informace o původu zboží. Pokud by nějaký výrobek byl vyroben na okupovaných územích a byl označen jako izraelský výrobek, jednalo by se údajně o klamání evropského spotřebitele.

Tvrzení, že toto označování izraelských výrobků si vyžaduje snaha o ochranu spotřebitele a nemá politický podtext, je však mimořádně pokrytecké. Pravá podstata označování izraelských výrobků výrazem židovská osada vyplývá z vyjádření struktur navázaných na Evropskou komisi, podle kterých je toto označení konečně ne pouze rétorickým, ale faktickým důsledkem izraelské okupace Západního břehu, a znamená zmenšování propasti mezi odsudkem okupace a skutečnou akcí Evropské unie.

Je skutečností, že území Západního břehu Jordánu je okupovaným územím. To konstatoval v roce 2004 jak Mezinárodní soudní dvůr, tak Nejvyšší soud Izraele. Pravidla pro správu okupovaného území jsou pak zakotvena v Haagské úmluvě z roku 1907 a Čtvrté ženevské konvenci z roku 1949 týkající se ochrany civilistů v době války.

Pravidla okupace jsou regulována obecně uznávaným mezinárodním právem a v současné době není naléhavá potřeba je měnit. Mezinárodní právo okupaci území tedy nezakazuje, ale upravuje její podmínky.

Tato území navíc nebyla před Šestidenní válkou pod suverénní mocí žádného státu a tím méně pod suverénní mocí de facto neexistujícího státu Palestina. Je otázkou, zda může být území nikoho okupováno jako území jiného státního suveréna. Stejně tak jako okupovaná bychom tedy mohly tato území označit jako území sporná. Evropská komise se však rozhodla tento složitý politický a právní problém zjednodušit na označení židovská osada na okupovaném území.

Evropské právo navíc vyžaduje označení původu pouze u ovoce, zeleniny a medu. Jiné zboží včetně zpracovaných potravin takto označováno být nemusí. Stejně tak nepožaduje Evropská komise, aby např. zboží ze Západní Sahary, která je okupována Marokem, bylo označováno jako zboží z okupovaných území. Označování zboží ze severního Kypru, který je okupován Tureckem, pak Evropská komise považuje za vnitřní záležitost Kypru. Na světě existuje přibližně 200 územních sporů, ale Evropská komise se rozhodla tímto kuriózním způsobem vstoupit pouze do jednoho z nich.

Pravý důvod označování izraelských výrobků jako výrobků z židovských osad na okupovaných územích je tedy politický s tím, že jeho snahou je podpořit bojkot těchto výroků, ke kterému již někteří velcí prodejci přikročili. Takové jednání Evropské komise je však diskriminační a nekalosoutěžní. Nekalou soutěží rozumíme stav navozený porušením určité čistoty či etiky hospodářské soutěže. Vnášení politických preferencí do obchodu je zcela jistě takovým porušením. Jednání v hospodářském styku nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy či národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění. Vzhledem k historickým konotacím je označování zboží jako židovské mimořádně nevhodné a nevkusné.

Vysokou cenu za tento krok Evropské komise zaplatí také samotní Palestinci, protože v židovských osadách na Západním břehu je jich zaměstnáno přibližně 30 000, a hrozí, že při snížení poptávky po zboží o svá zaměstnání přijdou.

Článek Svobodného fóra Evropská komise znovu nasadila Židům Davidovu hvězdu

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner