Výrok předsedy senátu Milana Štěcha, který by rád zvýšil daně živnostníkům a donutil je tak nechat se zaměstnat, stále sklízí kritiku. Naposledy se proti němu ohradila Asociace živnostníků v čele se známým klatovským řezníkem Pavlem Havlíčkem, která označila Štěcha za normalizační kádr a vyzvala ho, aby skončil s politikou a nechal se zaměstnat u některého z živnostníků.

Plné znění vyjádření Asociace živnostníků, z. s. (bez redakční úpravy):

Asociace živnostníků z.s. velmi důrazně odsuzuje výroky předsedy Senátu Milana Štěcha o efektivitě využití živnostníků z národohospodářského hlediska, zvláště s ohledem na fakt, že takové myšlenky prezentuje druhý nejvyšší člen zákonodárného sboru. Není nic, co by mohlo ospravedlnit tak bezprecedentní vyvolávání třídní nenávisti a nového třídního boje.

K pochopení slov a motivací soudruha Štěcha: Milan Štěch je jedním z normalizačních kádrů KSČ sedmdesátých let a rozhodně ne jediným skrytým pod oranžovou barvou ČSSD. Normalizační komunisté se nikdy nezabývali lidskou hodnotou občana, nikdy se nezabývali člověkem jako takovým, ale vždy pro ně byl jen a pouze „zdrojem národohospodářského růstu“ a Milan Štěch jen pojmenoval nahlas celou politiku ČSSD.

Komunisté vždy potírali občanské Svobody, protože občané pro ně byli, a stále jsou, pouze pracovní silou vhodnou k dosahování socialistických cílů, k národohospodářskému růstu, bez ohledu na člověka, bez ohledu na občana a právo na uspokojení jeho vlastních potřeb.

Asociace živnostníků z.s. vyzývá celou ČSSD a soudruha Milana Štěcha, aby ukončili veškerá svá politická angažmá, nechali se zaměstnat živnostníky a přispěli tak ke zvýšení své vlastní „efektivity využití z národohospodářského hlediska“. Asociace živnostníků z.s. se domnívá, že efektivita využití z národohospodářského hlediska, je u všech politiků ČSSD naprosto nulová.

U předsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha je pak dokonce negativní vyvoláváním nových třídních bojů a třídní nenávisti tak, jak ji budoval Gottwald i Stalin. Jen popravování fyzické už není moderní a nepřátelé socialismu se už dlouhé roky popravují ekonomicky a společensky právě pod vedením ČSSD.

Právě odvody v České republice patří k nejvyšším na světě. To ovšem z národohospodářského hlediska neefektivní tvůrci takového systému nevidí a donekonečna hledají cesty, jak nakrmit přebujelý stát, který sami nafukují. Zůstává faktem prověřeným historií, že vždy a všude, kde byla aplikována tato levicová a etatistická politika, přinesla svým občanům jen bídu a zmar. Jen razantním ořezáním státní byrokracie a drastickým snížením spotřeby státu lze odvody naopak snížit zaměstnancům i jejich zaměstnavatelům.

Pouze tak lze ponechat peníze lidem, kteří je svou vlastní prací sami vydělali a ví sami nejlépe, jak naložit s produktem své práce, potu, krve a dřiny.

„Lidé nepracují pro stát, lidé pracují především pro sebe!!!“

Za Asociaci živnostníků z.s.:

předseda: Pavel Havlíček

místopředsedové: Ing. Lenka Brčková a Martin Horvát

štěch2

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner