Dan Drápal: Úcta k vrchnosti a demokracie

ČTK

Křesťanství – na rozdíl od fundamentalistického islámu – počítá s vývojem společnosti. Umožňují to mimo jiné Ježíšova slova z Kázání na hoře („Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům … Já vám však pravím…“). Ježíš nám dává nové přikázání, abychom se milovali vespolek, a tím ...
Celý článek »