Andrej Babiš sní o zrušení krajů. „Nejlepší by bylo kraje zrušit a bylo by po ptákách, ale to asi není na pořadu dne,“ řekl posluchačům v sále pardubického centra. Pak dodal: „To jsem asi neměl říkat. Ale ono je to stejně jedno, protože mě nikdo nemá rád.“

Přitom se ve volebním programu ANO pro krajské volby, jak se na stránkách strany můžeme dočíst, vzletně psalo o tom, jaké úkoly kraje mají. Třeba: „Fungující sociální politika je základ společenské stability. Role krajů je v tomto případě nezastupitelná. Právo na kvalitní a dostupné sociální služby mají v České republice všichni její obyvatelé bez ohledu na to, která ze složek státu tyto služby zajišťuje.“

Tak role krajů je nezastupitelná. Až se zruší, bude třeba plnění této role na někoho hodit, čili nula od nuly pojde.

A dále: „Důležité je, aby děti žily v důstojných podmínkách, měly kde bydlet, mohly chodit na obědy a vzdělávaly se. Úkolem krajů je toto zajistit.“ Až kraje nebudou, bude zřejmě muset to samé množství úředníků – pod nějakým jiným názvem než kraj – pečovat, aby děti netrpěly hlady.

Krom toho mají dle volebního programu ANO kraje „iniciovat obchvaty měst a obcí a budou spolupracovat s Ministerstvem dopravy ČR na jejich realizaci“ a taky „zajistit větší podporu denních stacionářů a odlehčovacích služeb, podporu ambulantních hospiců“, zajistit vodu v krajině a čistý vzduch atd. Není toho málo.

Představa, že se něco „zeštíhlí“ a „zlevní“, je dobrá na plakáty a letáčky, jenom realita bývá jiná. Jde o to, jestli některé věci je třeba udělat, nebo není. Od toho se odvozují nároky na peníze a lidi. Pokud ty věci potřebné jsou, bude to stát to samé a zaměstná to to samé osazenstvo. Lišit se budou maximálně cedulky na budovách.

Logiku by Babišovy sny měly jen v jednom případě, totiž že by chtěl budovat silně centralizovaný stát s co nejmenším podílem nějakých volených mezičlánků mezi vládou a občanem. Méně volených zastupitelů a více nevolených a najmenovaných úředníků, to už je skutečně jako firma. Rozdíl je jen v tom, že firma je instituce zaměřená na produkci statků a finanční zisk, zatímco stát má zajistit na nějakém území normální lidský život, což je dost odlišné zadání.

Babiš ovšem velký myslitel není, tak mu rozpory v jeho tezích nepřijdou divné.

Jan Jandourek
Jan Jandourek
Komentátor deníku FORUM 24
Další články autora