Někdejší uhlrobaron Zdeněk Bakala zaslal dopis předsedovi vyšetřovací komise k OKD pirátovi Lukáši Černohorskému, že nehodlá před tuto komisi předstoupit a cokoli vysvětlovat.

Bakala v dopise uvedl, že vznik vyšetřovací komise není v souladu s ústavním rozdělením moci na moc soudní a zákonodárnou. Také uvedl, že nebude před komisí vypovídat s ohledem na probíhající soudní i trestní řízení. Navíc poukázal na to, že je na něj některými politiky včetně části členů komise nahlíženo jako podezřelého a je označován za tuneláře. K jeho odsouzení vyzval dokonce prezident Miloš Zeman.

Lukáši Černohorskému v této souvislosti Zdeněk Bakala vytkl předpojatost vůči sobě i devótní přístup k Zemanovi. Černohorský se totiž se Zemanem sešel soukromě namísto toho, aby ho předvolal ke komisi jako bývalého premiéra?

Tím tedy vzniká závažné dilema. Má skutečně vyšetřovací komise práva totožná s policejními vyšetřovateli? Musí Bakala komisi vyhovět a nebo nemusí? A jaký je vlastně právní status takové komise. To jsou otázky, jež jsou pro právní stát zásadní.

Nemusíme být ani trochu obhájci či sympatizanti Zdeňka Bakaly a o jeho podnikání si nemusíme dělat žádné iluze, ale jeho dopis obsahuje zcela pádné argumenty.

Komise byla zřízena na základě politické objednávky a chce vlastně suplovat policejní vyšetřování. Připomíná tím neblahý Výbor pro veřejné blaho z doby francouzské revoluce, který si přisvojil právo nejen vyšetřovat, nýbrž rovnou i soudit. Jestliže se jedná o zjištění trestněprávní roviny případu OKD, pak tu nesmí být jiná vyšetřovací platforma, než je policie, státní zastupitelství a nakonec soud. Tedy orgány činné v trestním řízení. Politická komise nemůže být z trestně právního hlediska relevantní. A nebo se už změnila ústava republiky a parlamentní orgány mohou převzít soudní pravomoce?

Je příznačné, že komisi předsedá člen revolučně orientované Pirátské strany, která je další ze stran jež svým voličům vnucují představu, že je potřeba Českou republiku nějak zásadně vyčistit. Heslo „pusťte nás na ně“ velmi jasně ukazuje, co jsou tito lidé zač. Nebezpeční revolucionáři bez úcty k právnímu pořádku.

Jestli vyšetřovací komise opravdu požádá policii o předvedení Zdeňka Bakaly, bude to další z projevů úpadku našich poměrů. Nedivme se pak Bakalovi, když prostě zůstane ve Švýcarsku. Každý občan má totiž ústavní právo na spravedlivý proces. I Bakala. Vyšetřovací komise, která vznikla s průhledným záměrem pořádat hon na čarodějnice, takovým soudním orgánem není. Je to prostě jen tažení proti proti exponentům bývalého režimu, čímž bohužel myslíme liberální demokracii.

Dopis Zdeňka Bakaly přinášíme zde:

385376184-Reakce-Na-Vyzvu-Ke-Svedecke-Vypovedi

Revue Forum Banner
Pavel Šafr
Pavel Šafr
Šéfredaktor deníku FORUM 24
Další články autora