České dráhy (ČD) koupily zhruba sedminásobně předraženou společnost Chaps. Vyplývá to z hrubého odhadu provedeného na základě nově zveřejněných účetních závěrek společnosti za léta 2013 až 2015.

Na pravděpodobné krádeži (či věnování státních peněz soukromým osobám) se podílel náměstek ministra dopravy Dana Ťoka (ANO), dlouholetý spojenec Andreje Babiše z Agrofertu a předseda olomoucké oblastní organizace ANO Milan Feranec. Ten je totiž předsedou dozorčí rady společnosti ČD – Informační systémy (dceřiné společnosti Českých drah), která předražený nákup provedla.

Feranec se stal v den, kdy k nákupu došlo, poslancem za ANO a získal tak poslaneckou imunitu.

Jako první o připravovaném skandálním nákupu informoval již před necelými dvěma měsíci server Zdopravy.cz a my jsme následně spočítali, že společnost Chaps je předražená hrubým odhadem desetinásobně, rozhodně však několikanásobně. Asi vůbec největší problém odhadu spočíval v tom, že firma Chaps nedodala do obchodního rejstříku všechny své účetní závěrky od roku 2013, přestože jí to ukládá zákon.

Dodala je teprve před necelými dvěma měsíci (za výše uvedené roky 2013 až 2015). V nich je naznačeno přesně to, co čekal každý rozumný člověk. Hodnota firmy po roce 2012 násobně nevzrostla. Ledaže by její růst nemohl být z důvodu opatrnosti zachycen v účetnictví. Ale pak je na Českých drahách, aby před veřejností obhájily, že nákup nebyl předražený o stovky milionů.

Navíc mohla poklesnout hodnota know‑how nakoupené společnosti. Veřejnost ji totiž zná zejména díky velmi hodnotnému internetovému vyhledávači dopravních spojů IDOS, kvůli němuž také měla spor s Úřadem pro hospodářskou soutěž. Vyhledávač však podle serveru Zdopravy.cz v poslední době přišel o své fakticky monopolní postavení.

Po aktualizaci lze hodnotu společnosti hrubě odhadnout na nějakých 55 milionů korun ke konci roku 2015. Jestliže byla nakoupena za 400 milionů, jak tvrdí zdroje serveru Zdopravy.cz, byla předražena zhruba sedmkrát.

Když jsme na připravovaný podvod na konci srpna tohoto roku upozornili, pan Feranec uvedl na svém facebookovém profilu: „Dá se nějak bojovat s novinářskou hloupostí, zlobou a nenávistí? V případě Forum 24 to asi smysl nemá, sorry jako.“ Nemáme však žádný důvod k nenávisti, a pokud problém spočívá v naší hlouposti a nepochopení geniality dozorčí rady společnosti ČD – Informační systémy, necháme se poučit. Je však pravda, že je naší motivací zloba. Když někdo v podstatě ukradne (nebo přinejmenším někomu cizímu daruje) stovky milionů ze státního koncernu, zlobíme se.

Doplňujeme vyjádření Českých drah:

Společnost ČD – Informační Systémy, a.s., dál posiluje svou pozici na trhu IT služeb. Poté, co v roce 2015 získala 34% podíl ve společnosti XT Card, a.s., a loni 100% podíl ve společnosti ODP software, s.r.o., podepsala 24. 10. 2017 smlouvu, čímž započal proces převzetí Skupiny CHAPS, tak jak je obvyklé pro obdobné akviziční transakce.

Před tím byly splněny veškeré nezbytné podmínky k uzavření transakce, zejména bylo provedeno právní a komerční due diligence, audit a převzetí zdrojových kódů včetně dokumentace k produktům Skupiny CHAPS a ocenění nabývaného podílu. Všechny kroky byly projednány s příslušnými orgány a byly získány nezbytné korporátní souhlasy.

„Termín podpisu byl stanoven na základě jednání s prodávajícím, který ČD-IS vyzval k vlastní realizaci transakce s odvoláním na skutečnost, že ČD-IS měla garantovanou exkluzivitu pouze do 30. 9. 2017. Důvodem z jeho strany byl také negativní dopad mediální kampaně, která způsobila nejistotu klíčových IT specialistů CHAPSu, jeho zákazníků a celého relevantního trhu,“ vysvětluje předseda představenstva ČD-Informační Systémy, a.s., Miloslav Kopecký a dodává: Podpisem smlouvy transakce pokročila do další fáze, kdy budou provedeny standardní aktivity související s postakviziční prověrkou dříve poskytnutých informací, zejména detailní prověrka v oblastech finanční a provozně-obchodní. Skupina CHAPS bude po stránce procesů postupně začleněna do ČD-IS.“ Transakci asistuje advokátní kancelář White & Case, která po právní stránce od počátku dohlíží na ochranu zájmů věřitelů a akcionářů ČD, a.s.

Ocenění 100% podílu ve Skupině CHAPS bylo provedeno nejen interně, ale také nezávislým expertem, společností CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., a použitá metoda byla následně ověřena znaleckým ústavem, společností STATIKUM s.r.o. Cena 100% podílu ve společnosti CHAPS, a to včetně finančních prostředků v řádu několika desítek milionů korun na účtech, je předmětem obchodního tajemství.

Pro financování nákupu byla jako nejvhodnější vybrána forma vnitroskupinového úvěru, který všemi devíti hlasy schválila Dozorčí rada ČD, a.s., a který bude společností ČD-Informační Systémy, a.s., postupně umořen z její podnikatelské činnosti.

 „Jde o významnou akvizici, díky které získáváme nejen CHAPS, ale také další společnosti z jeho Skupiny – ČSAD SVT Praha, spol. s r.o., INPROP, s.r.o., a SVT Slovakia, s.r.o. Je to zajímavá příležitost rozšířit naše podnikání, včetně možnosti expanze na jiné trhy. Kupujeme portfolio produktů jak pro železniční, tak pro autobusový business, a samozřejmě také pro provozování IDOSu. Všechny tři segmenty chceme dál rozvíjet. Všechny naše zákazníky, a především ty, kteří k nám díky koupi uvedených společností přicházejí, budeme o nastalé změně informovat a hovořit s nimi o nových možnostech naší další spolupráce. Jejich důvěry si velice vážíme a jsme připraveni jim poskytnout veškeré garance v oblasti ochrany jejich dat a dalšího rozvoje služeb, které pro ně společnost CHAPS vykonává. Zcela vylučujeme, že by změnou vlastníka CHAPSu mohlo dojít k poškození jejich zájmů. To je jedna z našich hlavních priorit,“uzavírá předseda představenstva ČD-Informační Systémy, a.s., Miloslav Kopecký.

S přátelským pozdravem

Mgr. Radek Joklík
vedoucí oddělení

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner
Jakub Černý
Jakub Černý
Redaktor deníku FORUM 24
Další články autora