Došlo na nejhorší. Necelé dva měsíce před volbami jsme varovali českou veřejnost před připravovaným tunelem v Českých drahách. Byl plánován náměstkem ministra dopravy, Babišovým dlouholetým spojencem z Agrofertu a šéfem olomoucké oblastní organizace ANO Milanem Ferancem.

Už tehdy se chystal nákup pravděpodobně extrémně předražené společnosti Chaps společností ČD – Informační systémy, což je dceřiná společnost Českých drah (ČD) a Feranec je v ní předsedou dozorčí rady. Feranec se svými komplici zjevně v tichosti vyčkával do voleb.

V první den voleb došlo k převodu 100% podílu od původního majitele na jinou společnost (na čemž ještě nemusí být vůbec nic špatného) a od ní pak byl s účinností k úterý 24. října 2017 tento celý podíl převeden právě na zmíněnou dceřinou společnost Českých drah.

Na nákup upozornil jako první server Zdopravy.cz, na nějž se odvolávají také další média. FORUM 24 navíc může tuto informaci potvrdit z obchodního rejstříku.

Sám Feranec se však může nyní cítit silný v kramflecích, protože byl bez ohledu na naše varování veřejností zvolen poslancem, samozřejmě za ANO. Jaká to náhoda, poslaneckou imunitu získal zrovna 24. října 2017.

Bohužel nedošlo ke spojení obou podniků, takže nelze z obchodního rejstříku přímo určit reálnou hodnotu společnosti Chaps. Možná se ji však veřejnost dozví nepřímo z účetní závěrky (souhrnné, tzv. konsolidované) firmy ČD – Informační systémy za letošní rok.

Jak nyní informoval server Zdopravy.cz, podle jeho zdrojů byla společnost koupena opravdu za předem očekávaných zhruba 400 milionů korun (včetně peněz v pokladně a na účtech). Námi odhadovaná hodnota společnosti činila před pěti lety kolem 40 milionů korun a nyní, kdy byly konečně s velkým zpožděním zveřejněny účetní závěrky za roky 2013 až 2015, bychom mohli odhadovat zvýšení její hodnoty během této doby na nějakých 55 milionů. Jedná se jen o velmi hrubé odhady, ale i z nich je možné vidět, že společnost byla předražená mnohonásobně, o stovky milionů.

Doplňujeme vyjádření Českých drah:

Společnost ČD – Informační Systémy, a.s., dál posiluje svou pozici na trhu IT služeb. Poté, co v roce 2015 získala 34% podíl ve společnosti XT Card, a.s., a loni 100% podíl ve společnosti ODP software, s.r.o., podepsala 24. 10. 2017 smlouvu, čímž započal proces převzetí Skupiny CHAPS, tak jak je obvyklé pro obdobné akviziční transakce.

Před tím byly splněny veškeré nezbytné podmínky k uzavření transakce, zejména bylo provedeno právní a komerční due diligence, audit a převzetí zdrojových kódů včetně dokumentace k produktům Skupiny CHAPS a ocenění nabývaného podílu. Všechny kroky byly projednány s příslušnými orgány a byly získány nezbytné korporátní souhlasy.

„Termín podpisu byl stanoven na základě jednání s prodávajícím, který ČD-IS vyzval k vlastní realizaci transakce s odvoláním na skutečnost, že ČD-IS měla garantovanou exkluzivitu pouze do 30. 9. 2017. Důvodem z jeho strany byl také negativní dopad mediální kampaně, která způsobila nejistotu klíčových IT specialistů CHAPSu, jeho zákazníků a celého relevantního trhu,“ vysvětluje předseda představenstva ČD-Informační Systémy, a.s., Miloslav Kopecký a dodává: Podpisem smlouvy transakce pokročila do další fáze, kdy budou provedeny standardní aktivity související s postakviziční prověrkou dříve poskytnutých informací, zejména detailní prověrka v oblastech finanční a provozně-obchodní. Skupina CHAPS bude po stránce procesů postupně začleněna do ČD-IS.“ Transakci asistuje advokátní kancelář White & Case, která po právní stránce od počátku dohlíží na ochranu zájmů věřitelů a akcionářů ČD, a.s.

Ocenění 100% podílu ve Skupině CHAPS bylo provedeno nejen interně, ale také nezávislým expertem, společností CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., a použitá metoda byla následně ověřena znaleckým ústavem, společností STATIKUM s.r.o. Cena 100% podílu ve společnosti CHAPS, a to včetně finančních prostředků v řádu několika desítek milionů korun na účtech, je předmětem obchodního tajemství.

Pro financování nákupu byla jako nejvhodnější vybrána forma vnitroskupinového úvěru, který všemi devíti hlasy schválila Dozorčí rada ČD, a.s., a který bude společností ČD-Informační Systémy, a.s., postupně umořen z její podnikatelské činnosti.

 „Jde o významnou akvizici, díky které získáváme nejen CHAPS, ale také další společnosti z jeho Skupiny – ČSAD SVT Praha, spol. s r.o., INPROP, s.r.o., a SVT Slovakia, s.r.o. Je to zajímavá příležitost rozšířit naše podnikání, včetně možnosti expanze na jiné trhy. Kupujeme portfolio produktů jak pro železniční, tak pro autobusový business, a samozřejmě také pro provozování IDOSu. Všechny tři segmenty chceme dál rozvíjet. Všechny naše zákazníky, a především ty, kteří k nám díky koupi uvedených společností přicházejí, budeme o nastalé změně informovat a hovořit s nimi o nových možnostech naší další spolupráce. Jejich důvěry si velice vážíme a jsme připraveni jim poskytnout veškeré garance v oblasti ochrany jejich dat a dalšího rozvoje služeb, které pro ně společnost CHAPS vykonává. Zcela vylučujeme, že by změnou vlastníka CHAPSu mohlo dojít k poškození jejich zájmů. To je jedna z našich hlavních priorit,“uzavírá předseda představenstva ČD-Informační Systémy, a.s., Miloslav Kopecký.

S přátelským pozdravem

Mgr. Radek Joklík
vedoucí oddělení

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner
Jakub Černý
Jakub Černý
Redaktor deníku FORUM 24
Další články autora