Česká televize porušila podle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) zákon odvysíláním ruského seriálu Zapomenutí vůdci zlehčujícího stalinistické čistky. Rada vyzvala ČT k nápravě a v otevřené výzvě žádají televizi o napravení pochybení i více než dvě stovky osobností. Vyjádření televize ČTK zjišťuje.

Osmidílný ruský dokumentární seriál Zapomenutí vůdci z roku 2016, který ČT odvysílala koncem roku 2017, představil několik méně známých postav režimu sovětského diktátora Josifa Stalina. ČT porušila podle RRTV zákon o vysílání především uvedením dvou dílů týkajících se Lavrentije Beriji, jednoho z vykonavatelů Stalinových čistek a poprav kritiků režimu. Pořady vyzdvihují Berijovy manažerské úspěchy a charakter a bagatelizují jeho podíl na zatýkání, deportacích a popravách, uvedla rada.

„Berijův podíl na represích je též prezentován jako něco, čemu se nemohl ve své funkci vyhnout, nicméně tak činil s přemáháním. Tím de facto dochází k omlouvání Berijových činů, které lze z historického hlediska považovat za kruté jednání a na jejichž základě byla zamítnuta jeho rehabilitace,“ sdělila RRTV v tiskové zprávě ze svého jednání.

Na radu pro vysílání se kvůli seriálu obrátil rusista Jan Machonin. Zveřejnil také na webu Babylon Revue otevřenou výzvu ČT k nápravě. K výzvě se již připojilo do dneška zhruba 240 lidí, včetně historiků, pedagogů, umělců, bývalých politických vězňů nebo politiků. „Ve všech dílech seriálu jsou záměrně zlehčována, vynechávána či přímo popírána fakta o politicky motivovaných perzekucích vykonávaných v letech 1917–1991 sovětským režimem a jeho představiteli,“ uvádí výzva.

Lidé ve výzvě, kterou podepsalo již 240 lidí, žádají, aby televize zveřejnila okolnosti, za kterých byl seriál zakoupen od ruských distributorů. Chtějí také, aby ČT nechala obsah seriálu posoudit historiky a výsledky pak zveřejnila.

Otevřená výzva České televizi: Zjednejte nápravu ve věci seriálu Zapomenutí vůdci

Otevřená výzva

Žádáme Českou televizi, aby zjednala nápravu ve věci seriálu Zapomenutí vůdci

V říjnu a listopadu loňského roku odvysílala Česká televize osmidílný ruský seriál Zapomenutí vůdci. Seriál byl natočen v koprodukci Ruské vojensko-historické společnosti, v jejímž čele stojí ruský ministr kultury Vladimir Medinskij – jeden z nejaktivnějších ideologů režimu Vladimira Putina, známý svými snahami o revizi ruské a sovětské historie. A tak nepřekvapí, že ve všech dílech seriálu jsou záměrně zlehčována, vynechávána či přímo popírána fakta o politicky motivovaných perzekucích vykonávaných v letech 1917–1991 sovětským režimem a jeho představiteli proti několika milionům sovětských i cizích občanů, včetně jejich masových poprav a věznění v táborech gulagu a dalších místech odnětí svobody. Tedy fakta, která byla v posledních desetiletích doložena několika generacemi historiků jak v Rusku, tak za jeho hranicemi.

Cílem seriálu je také zbavit viny a idealizovat sovětské vůdce a představitele sovětských silových struktur odpovědných za perzekuce tak, aby mohli být v očích ruské i světové veřejnosti rehabilitováni alespoň mediálně, když je jejich právní rehabilitace prozatím neprůchodná.

Odvysílání seriálu kupodivu českou historickou obec, na rozdíl od té ruské, nechalo chladnou. Naštěstí ale vzbudilo odpor diváků, kteří si nekritické opěvování masových vrahů, jako byli Felix Dzeržinskij či Lavrentij Berija, vyložili jako osobní urážku. A není se čemu divit. Skutečnost, že dvacet pět let po listopadu 1989 může česká veřejnoprávní televize vysílat prokazatelně revizionistický seriál, který dehonestuje oběti stalinismu (včetně 1200 popravených a dalších tisíců vězněných Čechoslováků), svědčí o varovném posunu ve společenském vnímání tohoto tématu. V 90. letech, kdy postupně vycházely najevo obludné rozměry komunistických zločinů, by se podobné lži na obrazovku České televize dostaly jen stěží.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyšla vstříc jedné ze stížností veřejnosti a 9. 1. 2018 rozhodla, že seriál „hrubě zkresluje a popírá historickou skutečnost“, že Česká televize jeho odvysíláním porušila zákon, a uložila jí, aby ve lhůtě 7 dnů zjednala nápravu (zde).

Česká televize však doposud žádné viditelné kroky vedoucí k nápravě neučinila. Svým podpisem pod touto otevřenou výzvou jsme se proto rozhodli podpořit stížnost podanou Radě České televize (zde), kde se požaduje, aby Česká televize: 1) zveřejnila okolnosti, za kterých byl seriál zakoupen od ruských distributorů a uvedla jména těch, kdo o tom rozhodli; 2) zadala kompetentním historikům expertizu seriálu a s jejími výsledky seznámila veřejnost.

Šíření názorů popírajících masové vraždy a perzekuce období stalinismu a snahu o veřejnou exkulpaci lidí, kteří jsou za ně odpovědní, považujeme za stejně nemravné a odsouzeníhodné, jako popírání holocaustu a obhajobu nacistických zločinců.

Pokud máte zájem otevřenou výzvu podepsat, zašlete své jméno, příjmení a povolání na jednu z těchto adres: [email protected], [email protected]

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner