Soudcovská unie zaštiťuje třídenní konferenci „Karlovarské právnické dny,“ na kterou se sjíždějí právní špičky z celé republiky. Hlavním sponzorem akce je Agrofert, což vyvolává otazníky o potenciálním střetu zájmů. Účastní se jí mimo jiné zástupci justičních orgánů, které rozhodují kauzy premiéra Babiše.

Ve dnech 14.–16. června se koná dvacátý šestý ročník prestižní konference „Karlovarské právnické dny“, které se pravidelně zúčastňují významní představitelé právní vědy, praxe a justice, a to i ze sousedních zemí. Její program zahrnuje širokou diskuzi o aktuálních právních otázkách.

Hlavní sponzor Agrofert

Letos však lze na kontext konference nahlížet jinak. Nelze pominout, že jejím hlavním sponzorem je holding Agrofert (dále ještě ČEZ), což je sporné vzhledem k deklarované nezávislosti justice reprezentované soudní mocí a státním zastupitelstvím, nejde-li přímo o flagrantní střet zájmů.

Vstup oligarchy a jeho mocného ekonomicko-mediálního impéria čítajícího stovky firem v řadě oborů do politiky předznamenával každodenní konflikt zájmů. Nejde jen o závislost holdingu na miliardových penězovodech z kapes domácích i evropských daňových poplatníků, bez nichž by se octl vzhledem k enormnímu zadlužení ve vážných problémech.

Cílem Andreje Babiše bylo od samého počátku ovládnout bezpečnostní a justiční aparát v zemi, a to ze dvou důvodů. Potřebuje minimalizovat a nejlépe zcela vyloučit rizika spojená s vytahováním starších kauz, spojených s jeho predátorskými způsoby podnikání. To se mu zatím nedařilo stoprocentně. Dále potřebuje mít v rukou otěže mocenského nástroje, vytvářejícího atmosféru strachu u jeho konkurentů a oponentů. Tady byl vzhledem k množství vyprodukovaných kauz úspěšnější.

V pozici premiéra ještě přidal plyn a provádí změny v bezpečnostních složkách ještě před vyslovením důvěry vládě. Využívá k tomu kooperující špičky státního zastupitelství, jako v případě likvidace ředitele GIBS Michala Murína. To však zdaleka nestačí.

Překvapivě snížená citlivost

Privátní organizátor každé akce si jistě může zařídit její financování od subjektů, které sám uzná za vhodné. To platí i pro „Karlovarské právnické dny“ zaštítěné Soudcovskou unií. Problém může nastat tehdy, pokud je hlavní sponzor propojen s vládní mocí, v tomto případě dokonce s trestně stíhaným premiérem.

Tato snížená citlivost představitelů justice, tolik dbající na svoji nezávislost, překvapuje. Nemůže platit námitka, že je Agrofert dočasně vložen do svěřenského fondu a formálně je od Babiše odstřižen. Mocný holding kontrolují jeho nejbližší právníci a obvinění rodinní příslušníci, a jistě je pravidelně minimálně zpravován, co se v něm děje, pokud jej dále neformálně neřídí.

Vedle řady věhlasných jmen právnické branže se konference účastní odcházející ministr spravedlnosti Robert Pelikán a zástupci justičních orgánů, které rozhodují nebo v budoucnu mohou rozhodovat o kauzách spojených s předsedou vlády a jeho holdingem.

Kauzy spojené s premiérem

Patří mezi ně pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, dozorující kauzu společnosti Agrotec z portfolia Agrofertu, jejíž manažeři jsou obžalováni z manipulací veřejnými zakázkami České pošty. Soudní řízení v této věci už probíhá.

Bradáčová současně vykonává dohled nad Čapím hnízdem, nejcitlivějším případem současnosti. O něm obviněný majitel hlavního sponzora tvrdí, že je zinscenovaná kauza, a dehonestuje domácí justici tvrzením, že lze u nás koupit trestní stíhání. Zároveň je policií prověřován kvůli několika dalším podezřelým finančním transakcím. To už tyto souvislosti skutečně nikomu v branži nevadí, všem to připadá normální?

V potenciálním konfliktu zájmů se ocitají i další účastníci konference, zastupující soudní moc, ať už jde o Nejvyšší soud (Zdeněk Šámal, Zdeněk Krčmář), nebo Vrchní soud v Praze (František Kučera). Tyto instituce se hypoteticky mohou potkat s premiérovými kauzami v odvolacím řízení.

Samozřejmě mohou všichni (včetně organizátorů) namítnout, že je tyto okolnosti nijak neovlivňují, ale Babišistán uvažuje jinak. Nevloží jedinou korunu nikam, kde by mu to nepřineslo profit, byť sebemenší. Už jen samotná přítomnost Agrofertu v této vybrané společnosti prezentuje jeho zájem na úzkém propojení s justicí, jíž okázale vychází vstříc.

Zazní úniky do deníků Agrofertu?

Samostatnou kapitolou je téma vystoupení Lenky Bradáčové „Zveřejňování informací z trestního řízení“. Jak si s touto jistě vážnou problematikou poradí, když je všeobecně známo, že nejvíce úniků ze živých policejních spisů proudí do deníků vydávaných právě Agrofertem? Kdy analýzy prokazují, že se jedná ponejvíce o kauzy dozorované pražským (Bradáčová) nebo olomouckým (Ištvan) vrchním státním zastupitelstvím, a často mají charakter cílených mediálních kampaní?

Kde se nachází hranice tolik vzývaného veřejného zájmu a kdy jde jen o snahu nepravdivě pošpinit oponenta, jako v případě policejního prezidenta Tomáše Tuhého, nebo bývalého ředitele GIBS Michala Murína? Oba příklady v otevřené součinnosti s vrchními státními zástupci v Babišově zájmu?

Daly by se najít další příklady masivních úniků z trestního řízení, jimiž exkluzivně operovaly deníky Mladá fronta DNES nebo Lidové noviny. Vedle nejvážnějšího střetu o policejní reorganizaci šlo o policejní kauzy Vidkun a Bereta s celostátními politickými dopady nebo o případy spojené se spory s byznysovými konkurenty Agrofertu (Oleo Chemical, František Savov), které spojovala dlouhodobá osobní dehonestace.

Tyto konkrétní případy však na půdě placené Agrofertem jistě nezazní. Možná na rozdíl od jiných kauz – například kdo stojí za nesrovnatelně menšími úniky v kauze Čapí hnízdo nebo twitterového účtu Julia Šumana. To by tak odpovídalo současné situaci a zájmům hlavního sponzora celé akce.

 

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner
Jiří Sezemský
Jiří Sezemský
Komentátor deníku FORUM 24
Další články autora