Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral na zasedání Rady Českého rozhlasu 29. listopadu ostře kritizoval práci trojice vlastních reportérů v čele se známým novinářem Jankem Kroupou, kteří publikovali informace o zřejmě neoprávněném čerpání evropských dotací Andrejem Babišem na půdu, kterou nevlastní. Redakce internetového deníku FORUM 24 a nezisková organizace Free Czech Media, která sdružuje publicisty, jež do tohoto média přispívají, posílají generálnímu řediteli následující dopis:

Vážený pane generální řediteli,

se znepokojením jsme zaznamenali na oficiální nahrávce z jednání Rady Českého rozhlasu Vaše vystoupení, v němž jste ostře kritizoval práci novinářů Vašeho média Janka Kroupy,  Jana Cibulky a Markéty Chaloupské v souvislosti s informacemi o neoprávněném užívaní pozemků a pobírání evropských dotací podnikem Agrofert, a to i v době, kdy jeho majitel a nyní nastávající premiér Andrej Babiš, byl zároveň ministrem financí. Na jednání Rady jste doslova uvedl, že jste si o svém nesouhlasu s publikováním takových informací již rázně promluvil s ředitelem zpravodajství Janem Pokorným a po analýze si chcete promluvit i s Jankem Kroupou. V souvislosti s Vaší otázkou, zda se nejedná o „antibabišovské tažení“ si nemůžeme takové „rozhovory“ s novináři vyložit jinak než jako zastrašování a požadování autocenzury.

Za prvé bychom Vás rádi upozornili na ústavní Listinu práv a svobod, která v článku 17 stanovuje:

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.

Tato ústavní listina je nadřazenou normou ostatním zákonům a zavazuje Vás jako držitele veřejného úřadu, abyste se jí řídil.

Za druhé: Mezinárodní úmluvy, k nimž se Česká republika zavázala, chrání práva občanů dozvědět se ze svobodných médií informace i názory, jež mají kritickou povahu vůči držitelům politické moci. Judikatura demokratických zemí výslovně chrání práci novinářů, kteří zprostředkovávají veřejnosti možnost veřejné kontroly moci. Toto je jeden ze základních principů civilizované demokratické společnosti a také jeden z nejdůležitějších výdobytků osvobození společnosti z autoritativního systému v listopadu 1989.

Novinářský tým Českého rozhlasu vedený Jankem Kroupou postupoval zcela ve shodě s těmito principy, když přezkoumal podnikatelské poměry nastupujícího premiéra. Přesně to je totiž úkolem novinářů ve svobodné zemi: Chránit veřejnost před zneužíváním moci a neférovým jednáním státních představitelů. Předpokladem k tomu je možnost otevřeně hovořit o sporných či dokonce nesporných negativních jevech v činnosti držitelů politické moci.

Všichni dosavadní státní představitelé byli do nedávné doby pod kontrolou veřejnosti a nyní se znepokojením zjišťujeme, že by pro Andreje Babiše měla platit nová pravidla, jež by měla zakrývat jeho činy a umlčovat novináře, kteří se legitimně ptají na jeho podnikatelské poměry.

Kritika novinářů, jež také zazněla na jednání Rady ČRo, že jejich práce nebyla objektivní, neboť nezohlednila, zda podobné nesrovnalosti v hospodaření a čerpání dotací nemají i jiní zemědělci, vůbec neobstojí. Žádný jiný zemědělec, který pobírá dotace na půdu, která není jeho, nesestavuje vládu a není nastávajícím premiérem. Právě proto jsou tyto informace relevantní u pana Babiše, zatímco u nikoho dalšího srovnatelnou relevanci nemají.

Domníváme se, že jste svým jednáním zasáhl jak do ústavních práv vlastních novinářů, tak jste se také postavil proti principům, k jejichž dodržování se zavázala Česká republika. A nakonec jste přispěl k atmosféře zastrašování novinářů, kteří jsou kritičtí vůči nejmocnějšímu politikovi. Takové jednání je neetické, nedemokratické a je v rozporu s Vaší funkcí ředitele veřejnoprávního média. Bude-li takové jednání na půdě Rady Českého rozhlasu pokračovat, bude nezbytné hledat ústavní a zákonné možnosti ochrany práce novinářů.

Pavel Šafr

šéfredaktor deníku FORUM 24

Johana Hovorková

předsedkyně spolku Free Czech Media

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner
Johana Hovorková
Johana Hovorková
Hlavní editorka deníku FORUM 24
Další články autora
Pavel Šafr
Pavel Šafr
Šéfredaktor deníku FORUM 24
Další články autora