V Evropském parlamentu probíhá mezi pravicovou frakcí EPP (Evropská lidová strana) a liberální frakcí ALDE (v níž působí Babišovo hnutí ANO) značný spor o únosnost chování Andreje Babiše. Tento spor začal v souvislosti s prokázáním Babišových mediálních manipulací a následné rozpravě o ohrožení českých médií. Zároveň se ale rozhořel i v kontextu posuzování vývoje v Polsku a v Maďarsku.

Zatímco středo-levicová frakce ALDE ostře kritizuje autoritářské tendence v Polsku a v Maďarsku, tak konzervativnější frakce EPP upozorňuje, že k těmto tendencím patří také autoritářské chování Andreje Babiše, jehož ALDE zatím chrání.

Následující stanovisko předsedy ALDE Guye Verhofstadta je reakcí na dopis českého Klubu na obranu demokracie (viz níže) ohledně ohrožení demokratického vývoje v České republice. Šéfovi liberální frakce jej předal Manfred Weber, předseda frakce EPP.

Guy Verhofstadt, který dříve nadšeně podporoval Babišovo hnutí ANO i Babiše osobně, je nyní konfrontován s množícími se zprávami o skutečném charakteru Babišovy politické aktivity. Stále se snaží bagatelizovat situaci v České republice, ale z dikce je již zřetelný i odstup, který se projevil i Verhofstadtovou neúčastí na posledním sněmu ANO. V principu se ale stále za Babiše staví, byť se s poznámkami, že je nutné jeho chování prošetřit a že v naší zemi jsou „ještě“ stále funkční základní prvky svobodného režimu.

Vyjádření šéfa evropských liberálů publikoval Klub na obranu demokracie.

Stanovisko Guy Verhofstadta k dopisu KOD poslancům Evropského parlamentu

Na rozdíl od jiných skupin (zvláště EPP a S&D) jsem nikdy nebyl proti debatě o právním řádu v členské zemi proto, že strana, která patří do mé skupiny, je v této zemi ve vládě. Což je důvod, proč je případ České republiky tento týden na pořadu dne. Ačkoli tu jsou konkrétní nešťastné problémy, které jsou momentálně vyšetřovány ve vztahu k Andreji Babišovi (lídr české sesterské strany ALDE), myslím si, že právní řád v České republice není ohrožen.

Zároveň si myslím, že není co skrývat, i když nesouhlasím s analýzou dopisu, který jste mi předal.

1) Je tu znepokojení nad vlivem Andreje Babiše na média, která vlastní, založené na odposleších z minulého roku. Ty znepokojující informace jsou nyní vyšetřovány – věřím, že české odpovědné orgány vykonají svou práci.

Navíc Andrej Babiš předal řízení svých médií fondu založenému v únoru tohoto roku.

Nejpodstatnější ovšem je, že pluralita na české mediální scéně není ohrožena, ani pokud jde o veřejnoprávní, ani pokud jde o soukromá média. Zpráva „Reportérů bez hranic“ z tohoto roku kritizuje oligarchizaci české mediální scény (když po finanční krizi čeští oligarchové nahradili německé mediální firmy), ale pluralismus přetrvává. ČR je v pořadí 23., Polsko 54, Maďarsko 71. Pokud jde o svobodu médií, je jen 12 členských zemí EU je v pořadí „Reportérů“ zařazeno výše než ČR.

2) Zásadně nesouhlasím s mylným srovnáním ČR s Polskem a s Maďarskem. Nejen kvůli výše zmíněnému hodnocení „Reportérů bez hranic“, ale i proto, že ČR má stále ještě plně funkční a plně nezávislý ústavní soud, liberální parlamentní demokracii a svobodně působící nevládní organizace.

Ať už vyhraje podzimní parlamentní volby kdokoli, bude vládnout v koalici a nebude s to kontrolovat zemi sám.

Budu situaci v ČR sledovat velmi pozorně. Mám vážné obavy, zvlášť pokud jede o euroskeptické postoje v ČR. Trvám však na tom, že za stávající situace není právní řád v ČR vážně ohrožen.

Guy Verhofstadt

Zdroj: Klub na obranu demokracie


Guy Verhofstadt reaguje na tento dopis Klubu na obranu demokracie:

Česká demokracie potřebuje pomoc a podporu

 

Vážené dámy, vážení pánové,

vedení politických frakcí v Evropském parlamentu odsouhlasilo minulý týden návrh programu politického zasedání na 31. 5. a 1. 6. Prvního června má být na programu bod s názvem „Prohlášení komise – riziko politického zneužití médií v České republice“.

Ještě předtím se ve čtvrtek 18. května bude touto záležitostí zabývat Výbor Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Postoj českých europoslanců k projednání situace médií v České republiky byl zatím v lepším případě zdrženlivý, v tom horším odmítavý. Pět z nich v čele s poslankyní KDU-ČSL Michaelou Šojdrovou požádalo o stažení bodu z programu schůze se zdůvodněním, že si Česká republika problémy umí vyřešit sama. Podobnou debatu si tito lidé dovedou případně představit jako součást širší diskuse o svobodě médií v celé Evropské unii. A europoslanec Pavel Telička vyslovil obavu, že se Česká republika dostane do pozice země, na niž bude nahlíženo podobně jako na Polsko a na Maďarsko.

Signatáři tohoto dopisu jsou členové Klubu na obranu demokracie, který vznikl v roce 2013 uprostřed hlubokých proměn na české politické scéně. Řada z nás se angažovala za komunistického režimu v nezávislé skupině Demokratická iniciativa. I proto nám osud české demokracie leží na srdci. Považujeme za nutné říci:

Za prvé: není přiměřené hovořit o „riziku zneužití médií v České republice“. Už skoro čtyři roky nejde totiž o riziko, ale o holou skutečnost. Přitom zneužívání médií je jen jedna, i když velmi významná součást daleko širšího problému: v těle české demokracie se usídlil vetřelec, mnohofunkční útvar miliardáře Andreje Babiše. Zároveň obří firma, silné politické hnutí a vlastník několika velmi vlivných médií. Jistě, politického vlivu nabyl ve svobodných volbách. To je naše společná ostuda.

Za druhé: naše situace je nesrovnatelná se situací v Maďarsku a v Polsku. Tam probíhá tvrdý politický konflikt mezi liberální levicí a národně konzervativní pravicí, přičemž k politice národně konzervativní pravice lze mít vážné výhrady. U nás však jde o konflikt mezi demokratickým uspořádáním společnosti a něčím, co do demokratického uspořádání společnosti nepatří.

Za třetí: v posledních týdnech se v české politice a na české politické scéně zvedl odpor vůči vetřelcovým ambicím. To je nutná podmínka, aby nám vůbec mohl někdo pomoci. Některé české demokratické strany jsou ovšem svázány tím, že sedí s vetřelcem ve vládní koalici, jiné se předtím svou problematickou politikou na vzestupu vetřelce podepsaly. Není tedy pravda, že si Česká republika umí své problémy vyřešit sama. Potřebujeme účinnou pomoc našich přátel a spojenců. Takovou pomocí je i projednání těch problémů, nezaujatá a otevřená diskuse na plénu Evropského parlamentu.

Proto považujeme dosavadní postoj Vás, českých poslanců v Evropském parlamentu, za nedostatečný, a to, s čím přišla paní Šojdrová a další, za hanebné. Žádáme Vás, abyste důsledně hájili zájmy demokratické České republiky.

A prosíme Vás, poslance Evropského parlamentu, abyste tomuto našemu problému věnovali pozornost. Demokratická Česká republika potřebuje Vaši pomoc a podporu.

V Praze dne 17. května 2017

S pozdravem
Výbor KOD: Bohumil Doležal (předseda), Miroslav Fleischman, Vojtěch Kučera (místopředseda), Pavel Otto, Pavel Šafr (šéfredaktor Fóra 24)

Členové KOD a bývalí účastníci nezávislé skupiny Demokratická iniciativa

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner