Žijeme v zemi, v níž je slušnost chápána jako slabost.
Žijeme v zemi, v níž se excesy staly normou.
Žijeme v zemi, v níž platí selektivní právo.
Žijeme v zemi, v níž je lež a podvod tolerována praxe u pravděpodobného budoucího vládce.
Žijeme v zemi, v níž není společně sdílena shoda nad dějinami, v níž se z hrdinů stávají antihrdinove a naopak.
Žijeme v zemi, v níž nalézají svou oblíbenou sféru vlivu obě východní říše.
Žijeme v zemi, v níž dochází k masivní revitalizaci normalizační atmosféry a způsobů existence společnosti.
Žijeme v zemi, v níž vítězí marketingový klam.
Žijeme v zemi, v níž je kolaborace a oportunismus vracejícím se dějinným prokletím.
Žijeme v zemi, v níž za pár měsíců reálně hrozí zásadní ztráta občanských svobod, půdorysu právního státu a principů volné soutěže, jakož i naši příslušnosti k EU a NATO.
Žijeme v zemi, v níž ožívá Orwellův román 1984 v každodenní praxi.
Žijeme v zemi, v níž se zase bude říkat, že lépe už bylo, že byla promarněna naděje a víra v hodnoty, které nahradil konzum, strach a neochota obhajovat vlastní názor.
Žijeme v zemi, v níž nemít názor je ten nejlepší názor.