Vypadá to, že se nový parlament sejde v termínu stanoveném Zemanem na 20.11. Zdá se, jakoby mnoho lidí rezignovalo na svou občanskou aktivitu. Jakoby získali pocit, že když občané rozhodli o novém parlamentu takto, nemá už nic cenu. Nic není vzdálenějšího pravdě. Právě nyní je občanská aktivita nutná dřív než kdy jindy. Proběhlé parlamentní volby nejsou důvodem k jejím přerušení nebo ukončení. My, občané máme stále co říct, protže volbami demokracie nekončí, ale začíná.

A co máme jako občané říkat? Dovolil jsem si něco nastínit. Pokud s tím souhlasíte, můžete to podepsat na tomto odkazu. A zde si to můžete alespoň přečíst.

Tento vzkaz se jmenuje možná trochu nabubřele „Vzkaz občanů novému parlamentu“. Jestli to má být vzkaz jen několika občanů nebo velkého množství občanů záleží už jen na vás. Zda se k němu připojíte, či ne.

Vzkaz občanů novému parlamentu

Vážení poslanci a poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

my, aktivní občané, vám vzkazujeme:

Respektujeme výsledek voleb jako vyjádření většiny voličů v naší zemi a považujeme vás za legitimní zástupce našeho obyvatelstva, a to i přesto, jakými metodami mnoho z vás dosáhlo svého zvolení. Bylo to legitimní.

Právě proto vás ale žádáme, abyste respektovali demokratický charakter naší země. Abyste respektovali a neměnili Ústavu České republiky. Abyste uchovali instituce České republiky v nezměněné podobě. Abyste respektovali směřování naší země od roku 1989 a členství naší země v EU a NATO. Abyste i nadále vnímali kulturní a geopolitickou orientaci našeho státu a neměnili ji. Abyste nepřijímali zákony, které by porušovaly mezinárodní dohody, ústavu a dobré mravy. Abyste respektovali základní fakt, že naše země je zastupitelskou demokracií, že jste to vy, kdo nese odpovědnost za její vývoj, a že tuto odpovědnost nemůžete předat nikomu jinému.

Uvědomte si, že tato země není vaším majetkem. Byla nám dána našimi předky a my ji musíme předat našim dětem. A v jakém stavu ji předáme, to záleží na vás i na nás. Prosíme, nevyměňujte naši zemi za svůj prospěch, stranické a osobní zájmy. Nesnažte se lidem znemožnit, aby vám v příštích volbách mohli spočítat, jestli jste uspěli nebo ne.

Máte moc danou volbami a lidem této země. Mějte však na paměti, že názor, který lidé projevili ve volbách, nemusí trvat věčně a že my, aktivní občané, uděláme všechno proto, aby lidé nerezignovali na svá práva a svobody, na svoji možnost kontrolovat a hodnotit své politiky, na možnost kritizovat je, protestovat proti nim a vyjadřovat svůj názor. Buďte si jistí, že vás budeme neúnavně kontrolovat a hlídat, zda pracujete v duchu tohoto našeho vzkazu, a že pokud tomu tak nebude, ze všech sil se budeme snažit o to, aby vám za to v příštích volbách co nejvíce lidí vystavilo účet.

Chceme vám připomenout, že demokracie volbami nekončí, ale začíná. A že tu jste pro nás, a ne my pro vás.

Snažte se prosím udržet Česko jako normální západní demokratickou zemi a snažte se o to, aby to nemuseli dělat lidé v ulicích.

Věříme a jsme přesvědčeni, že Vám jde o blaho České republiky stejně jako nám a že příští funkční období parlamentu nebude obdobím politického neklidu a destabilizace, ale dalším obdobím rozvoje naší země.

My, aktivní občané, jsme připraveni na to dohlédnout. Jsme připraveni dohlédnout na vás a přísaháme, že to budeme dělat.

Aktivní občané

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

Revue Forum Banner
Tomasz Peszynski