Navrhujeme podřídit celou francouzsko-německou výrobu uhlí a oceli společnému Vysokému úřadu, jako organizaci otevřené účasti jiných evropských zemí. Zavedení společné výroby uhlí a oceli bude mít za následek okamžité vytvoření společných základů pro ekonomický rozvoj, jakožto první etapu Evropské federaceuvádí Schumanova deklarace z 9. května 1950.

Cíl a způsoby jeho dosažení

Evropská federace byla cílem politiků, kteří po hrůzné druhé světové válce došli k názoru, že jen společný evropský stát může další válce zabránit. Federace ovšem znamená společný stát, volbu jeho parlamentních komor se zákonodárnou iniciativou (záměrně zde množné číslo), volbu jeho vlády s exekutivní pravomocí, politickou kontrolu nad jeho měnou a nezávislou justici. Tak to byl cíl, ke kterému se postupně vznikající Evropské hospodářské společenství mělo propracovat. Přitažlivost prostoru práva a svobody, volného trhu a ekonomického úspěchu měly být hlavními stavebními kameny této evropské federace. Jenomže mnohé z toho dnes už neplatí.

Výsledek a jeho hodnocení

Výsledek je žalostný. Tak žalostný, že vznikají politické formace v celé EU, jejímž cílem je odchod ze dnešní politické trosky a Britové si to již odhlasovali. A to navzdory faktu, že volný trh je nesporně stále ještě přitažlivý a mohl by být i nadále efektivní.

Co se tedy vůbec nepodařilo, a co se naprosto zhroutilo? Současná jednokomorová EU se ani vzdáleně neblíží federaci. A to se všemi negativními důsledky. I s okázalým nezájmem voličů o Evropský parlament, kde se hlasuje za zájmy kde koho, jenom velmi málo za zájmy Evropanů. To je celoevropský názor, žádný extrémní kohosi a na výsledcích stále sestupné voličské účasti je to vidět.

Dvoukomorový, k federálnímu pojetí se blížící Evropský parlament nevznikl a ani to nikdo nemá v plánu. Reforma EU zde tedy nebude.

Evropská komise představuje v dnešním světě demokracie to nejhorší, co si vůbec můžeme představit. Svévole, vynucování si zákonů, které národy odmítají, regulace až do krajností, verbální útoky na národní identity a bezbřehá korupce formou dotací. Až příliš to připomíná moskevskou politiku v letech „tábora socialismu“. A opět nikdo nemá v plánu s tímto stavem cokoliv udělat. Reforma EU zde také nebude.

Centrální evropská banka řídí měnu euro, která má své nesporné výhody, ale řadu nemalých nevýhod. Zatímco federace by tyto nevýhody z nemalé části eliminovala, současná sui generis EU tak činit nemůže. A tak euro je výhodou pro Německo a ekonomickou hrůzou pro jižní státy EU. A žádné dotace to nezmění. Zde se sice objevuje slaboulinký návrh na zřízení jakéhosi formálního ministra financí eurozóny, tlačeného francouzským prezidentem Macronem, ale trik na to, aby Němci tak zaplatili francouzské dluhy mu nepochybně nevyjde. Reforma bude proto jen papírová a k ničemu.

Migrační krize a pád fasádní demokracie EU

V plné nahotě se ukázalo, že současná EU v podstatě umožňuje totalitní způsob vládnutí. Jakýkoliv nedostatek „vlády EU“ totiž nenese s sebou pád takové vlády, které je jenom loutkovou vládou Německa a Francie. Osa Brusel- Paříž- Berlín se stala osou zla se všemi negativními důsledky pro Evropu, nejen pro EU. Fasádní demokracii EU spadla maska a tvrdí-li Donald Tusk, že pád této masky je začátkem konce této EU, pak se pozoruhodně trefil do výhledu budoucnosti. Ani superopevněný a policií prošpikovaný Sovětský svaz nevydržel. Soustátí, ve kterém se přijímají zákony a předpisy proti jeho národům se stejně tak zhroutí. A pokud se justice, jakou je Soudní dvůr Evropské unie, stane politickou institucí, pak se o žádné demokracii dále bavit nemusíme. Prostě není. EU z nemalé části není prostorem práva, svobody a volného trhu s dobrou funkční měnou.

Federální plán se uložil k ledu, místo něj se zvolila cesta dnešní EU. Cesta chybná, bez jakékoliv šance na zlepšení. Vždyť také nikdo žádné zásadní plány nepřekládá a kosmetické úpravy nefunkčního řízení si ze socialismu pamatujeme mnozí. Už nám v EU chybí jen ta „perestojka“. A jenom si zde ještě uveďme, že tvrzení, že kdo je proti této EU je za Rusko je přesně tím, jak se nemá politika dělat, protože je to nesmyl. Proti této EU už je i vlivný politik Martin Schulz z německé SPD, který volá po federaci a těžko bychom ho mohli podezřívat, že je za Rusko.

Schulzův výkřik do tmy

Kdyby v době, kdy Schulz zastával vysoké funkce v EU přišel s myšlenkou návratu k federálnímu uspořádání Evropské unie, možná (opakujme možná), by nastartování diskuze k tomuto tématu a porovnání s výsledky EU vedlo ke změnám. Učinil tak ale až „dnes“ a tak jeho volání po federaci spíše evokuje jeho snahu se zviditelnit, než zájem o seriózní řešení. Schulz stejně jako Juncker, Merkelová či Hollande nemá, neměl a nebude mít žádnou morálku, vizi a zájem udělat Evropu lepší. Proto tak snadno tato čtveřice zavlekla EU do marasmu, ekonomické stagnace, migrační parazitní okupace (objektivně pro tyto migranty prostě práce většinově není) a vzniku stále narůstající averze mezi jednotlivými zeměmi v EU. Byla a je to politika zločinná a bude jednou i tak veřejně hodnocena.

Ostrakizace V4

Už dnes se začíná německý kapitál ptát, k čemu je taková politika ostrakizace V4 dobrá, když tyto státy představují v EU největšího obchodního partnera Spolkové republiky Německo. Inu hlas rozumu potřeboval pohlédnout na ekonomická čísla. Opačně se však musíme ptát, proč speciálně občané České republiky jsou třetími nejchudšími v EU? Bylo by to tak i ve federaci? Bylo by možné, aby v jedné části evropské federace byla stejná práce hodnocena jen třetinou mzdy? Hypoteticky je vše možné, prakticky by žádná rozumná vláda takový stav nechtěla. Dnes je naopak v EU tento stav žádoucí a miliardy zisků z V4 se odsouvají, jak někteří servilní novináři rádi píší do „robustních ekonomik západní části EU“. Ale takový stav až příliš připomíná odvoz výnosů z bývalých kolonií se všemi důsledky takové hloupé politiky. V evropské federaci by se výnosy odvezly asi kam?

Tato EU není reformovatelná a nemá ani politickou a ani ekonomickou budoucnost. Žel, myšlence evropské federace se tak uzavřely dveře, že její téma není a dlouho nebude na pořadu dne. Nový Fénix vstane opět jen z popela. Snad to bude popel jen symbolický.

 

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

Revue Forum Banner
Rudolf Mládek