V pátek v odpoledních hodinách, konkrétně v 16:32, proběhla celosvětovým tiskem ohromující zpráva, že český premiér v demisi a ve vyjednáváních A.Babiš byl navržen na nejvyšší ocenění OSN Hrdina národů. Jako úplně první abonent z řad českých vlastenců na tento prestižní titul byl navržen francouzským politologem, právníkem a zakladatelem hnutí Všichni sobě Tendramediem Tescasceuem. Překvapivé na celé nominaci je především ten fakt, že zatímco ocenění přebírají jiní za to, co prokazatelně udělali, A.Babiš byl nominován za to, co vůbec neudělal. V odůvodnění sám navrhovatel říká: Jako ideově stabilní kádr zahraničního obchodu ČSSR byl na konci roku 1988 delegován do Moskvy, aby tam deklaroval nejvyšší oddanost československého průmyslu zájmům a potřebám ekonomiky SSSR. To však neudělal. Nejvyšší možnou měrou se tak zasloužil o rozpad východního impéria a potažmo pádu celého socialistického bloku. Dá se říct, že jeho hrdinné diletantství bylo v tomto zlomové.

O co tehdy šlo. V období totalitního tání ( 1977-1989 a 2017-dodnes) a nesmělého nástupu disentských hnutí za občanská práva v mezích zákona vyvstala potřeba naší státní nomenklatury ubezpečit vedení v Moskvě o své trvající loajalitě. Tímto úkolem byl pověřen řadový představitel zahraničního obchodu a oddaný člen strany A.Babiš. Místo obligátní zdravice a suplikace o náklonnost však M.Gorbačovovi předložil vlastní projekt dotací. Sám na to po letech vzpomíná takto: Já jsem tam teda za ním jel i s těma deskama. Byly tam rozpracovaný ty dotace na nekonkurenceschopnost, přezaměstnanost a neproduktivitu práce. Michal říkal že tomu nerozumí, nechápe to a neví o co nám jde. A taky, jestli to není nějaká účelovka. Tak jsem mu na rovinu řekl, že firmy musí řídit jako stát. Že my nekecáme a už na tom makáme.

Július Somár, tehdejší vysoký důstojník STB, k tomu říká: Boli sme v očakávání s akú sa Andrejko napokon vrátí. A keď sa naozaj vrátil, všetkým sa nám odvalilo. Na závěr dodává, že A.Babiše vůbec nezná, nikdy s ním nejednal a ani ho nikdy neviděl.

Historickým faktem ovšem zůstává, že po odjezdu našeho emisara z Moskvy, přestala s naší stranou komunikovat KGB, TASS a M.Gorbačov vydal pokyn k rozpuštění RVHP i VS. A tyto kroky se následně staly hlavním spouštěčem rozpadu komunistického východního bloku.

Historik P.K. z Centra mentálních pokladů tehdejší událost zhodnotil slovy: Svým rozsahem je to srovnatelné s vynálezem kola, knihtisku, nebo smaženého sýra. Ovšem jako dějinný odkaz to má přesah daleko širší.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

Revue Forum Banner
Petr Burian