Reorganizace tzv. elitních útvarů vyvolala již v loňském roce vlnu komentářů v médiích a bude nadále vzbuzovat polemiky, protože skoro neexistuje kontrola nad její skutečnou realizací. Ukazuje se, jak fatální chybou byla absence potřebné odborné diskuze s odpovídajícími závěry pro veřejnost.

Když jsem si v posledních dnech přečetl konstatování, že Národní Centrálu proti organizovanému zločinu opustilo 112 policistů, přišlo 128 nových, což si vedení policie pochvaluje, vedlo mne to opět k zamyšlení. Skutečně máme informaci, že odejde cca 14 % zkušených policistů v důsledku způsobu reorganizace celorepublikového útvaru a náhradou za ně jsou ne noví policisté, ale ti, které jenom přesuneme odjinud, vnímat jako dobrou zprávu? Ne! Těch 128 nových policistů přišlo z tzv. krajských a okresních kriminálek – opravdu nám nebudou chybět při šetření kriminality v místech, odkud přišli?!

O to více VARUJI před další spornou a doposud pouze uvnitř policie avizovanou reorganizaci specializovaných složek, ve které spatřuji snahu interně centralizovat specializované policejní činnosti. Sloučením tzv. krajských „sledek“ pod Policejní prezidium může dojít k „určitému ohrožení citlivých informací“. U policie v její novodobé historii vždy platilo, že na většině krajských ředitelství – ale i v působnosti Policejního prezidia – jsou specializované týmy zajišťující sledování osob a věcí v případech, které šetří kriminalisté v jednotlivých regionech. Takové organizační rozdělení bylo nastaveno i proto, aby nedocházelo k soustředění mnoha citlivých informací o sledování osob na jednom útvaru.

Každý si určitě dovede představit, jak citlivé informace jsou soustředěny na sledovacích útvarech. Je proto nesmírně důležité s ohledem na obavu zneužití případně centralizovaných dat, aby koncentrace odpovědnosti za tyto útvary byla rozdělena na příslušné krajské ředitele a náměstka policejního prezidenta. Pokud se ovšem uskuteční avizovaná reorganizační změna, bude vše centralizovaně podléhat patrně náměstkovi policejního prezidenta.

Nechci spekulovat, ale komu podobná snaha může vyhovovat?! A uvědomují si současní politici naznačená rizika, zejména pokud se uvnitř policie opakovaně projevuje nechuť k centralizaci těchto specializovaných týmů? Proč se připravují další kroky a opět bez skutečné odborné diskuze, kterou se vedení policie ve své „koncepci rozvoje policie“ zaklíná?

Nastal čas OPRAVDU kontrolovat policii, zda postupuje ve svém rozvoji podle deklarovaných strategických materiálů a nelze se tvářit, že podivné přesuny vyřeší personální problémy nebo mlčky přecházet nezodpovězené otázky!

 

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

Revue Forum Banner
Vilém Besser
Vilém Besser
Redaktor Svobodného fóra