Potomci podkarpatských Čechů, kteří přišli v období druhé světové války, a následně po ní, v důsledku postoupení území  Sovětskému svazu o majetek, se dočkají částečné satisfakce. Poslanci se po dvou letech shodli na tom, že vnuci původních vlastníků tohoto majetku budou moci zažádat o finanční náhradu za své rodiče a prarodiče, kteří se nedožili výplaty náhrady podle doposud platné legislativy z roku 2009. Podle dostupných údajů  se jedná o více než  třicítku rodin.

Poslanecká sněmovna tak nakonec upřednostnila užší verzi zákona navrženou ústavně právním výborem před verzí prosazovanou poslancem Vladislavem Vilímcem a rozpočtovým výborem, která chtěla odškodnění přiznat i potomkům podkarpatských Čechů, kteří se zákona z roku 2009 vůbec nedožili.

„Přestože zákon nakonec prošel v užší variantě a odškodnění přiznává několika desítkám rodin, považuji rozhodnutí poslanců za dobrou zprávu. A to nejen kvůli samotným podkarpatským Čechům, kteří na svou situaci dlouhodobě upozorňovali. Je to dobrá zpráva pro všechny, kteří věří, že stát má vůči svým občanům trvalou zodpovědnost. Bez ohledu na to, jaká vláda nebo režim zrovna vládne. Rodiny podkarpatských Čechů měly v důsledku poválečných změn velmi pohnuté osudy a dnešní vstřícný postoj parlamentu si jednoznačně zasloužily,“ komentoval rozhodnutí poslanců Vladislav Vilímec, hlavní iniciátor zákona.

Schválený zákon podle něj jednoznačně vylučuje, aby se mohly odškodnění domáhat osoby již dříve oprávněné, které jen zmeškaly lhůtu pro uplatnění nároku nebo jejichž žádosti nebylo vyhověno. „V porovnání s jinými, často nesmyslnými výdaji státu, budou celkové dopady do rozpočtu minimální. Jde především o symbolické gesto, kterým Česká republika doplatí svůj dluh vůči vlastním občanům, kteří museli v důsledku poválečných územních změn nuceně opustit svoje domovy.“

Sovětský svaz zaplatil Československu na základě mezistátní smlouvy za postoupení majetku odškodnění. Komunistický režim však většinu z něj použil na jiné účely a k pravým vlastníkům a jejich rodinám se nikdy nedostalo. Právo na nápravu majetkových křivd přiznal českým rodinám následně zákon z roku 2009, odškodnění mohli získat ale pouze původní vlastníci, jejich manželé nebo děti. Vzhledem k vysokému věku a úmrtím oprávněných osob se ale náhrada škody k mnoha rodinám nedostala.

Podle aktuálně schváleného zákona budou moci podkarpatští Češi zažádat o náhradu majetkové škody do konce června roku 2018.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

Revue Forum Banner
Vilém Besser
Vilém Besser
Redaktor Svobodného fóra