Reakce na článek o dopisu Miroslava Stejskala, ředitele OŘ Městské policie Praha 1.

Vážená paní redaktorko,

zaznamenal jsem Váš komentář k dopisu M. Stejskala, ředitele MP Praha, ve které adresujete (imaginární) veřejnosti úvahu o buzeraci ze strany policejních a městských pořádkových složek.

Kdybyste dopis prostudovala důkladně, pochopíte, že se nejedná o planou buzeraci nikoho nikým, ale o pokyn ředitele strážníkům, aby důsledně vymáhali respektování a dodržování zák. 361/2000Sb., § 53 a d., který výslovně zakazuje jízdu jízdních kol, koloběžek, monokol a dalších jednostopých nemotorových vozidel po chodníku, v částech pěších zón, parcích a dalších místech, vyhrazených chodcům. Jelikož tak činili dosud pouze v minimální míře, prudce stoupal diskomfort pěší infrastruktury, ohrožování chodců těmito vozidly a  porušování dopravních předpisů navazujících (přechody pro pěší a podobně). Zároveň je to další vítaný krok o omezení a vyloučení cyklistů z prostor pěších zón, parků a nástupních/výstupních prostor MHD.

Tento postup policejního ředitele je nanejvýš chvályhodný, stejně jako aktivity vedení Magistrátu HMP a městských částí, které usilují o nezbytnou regulaci arogantní svévole ze strany cyklistů, provozovatelů turistických jízdních atrakcí a uživatelů jednotopých vozítek na chodnících a dalších místech, vyhrazených pro chodce.

Jako občané města a obyvatelé městských center vítáme pokyn zamezit trvalému ohrožování chodců a zvyšování počtů omezení a zranění, které cyklisté a uživatelé jednostopých nemotorových vozidel způsobují.

Bylo by dobré, kdybyste místo kyčovitého, poněkud infantilního volání po neurčité formě svobody vzala v úvahu, že svobodu v jakékoli běžné oblasti fungování společnosti určují její limity, a tuto zajistí pouze právní stát, a že právní stát znamená respekt k právním ustanovením, která si společnost jako nezbytnou podmínku koexistence definovala. V tomto případě zák. 361/2000Sb., § 53 a d.

Ironizací úkonů podobného významu svobodu nepodporujete, ale dáváte jasně najevo, že je Vám lhostejná a přednost dáváte voluntarismu, agresi a anarchoidní svévoli.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

Revue Forum Banner
Johana Hovorková
Johana Hovorková
Redaktorka Svobodného fóra