Zeman se po znovu složení slibu stane podruhé prezidentem České republiky. Příznivci vítěze slaví, druhý tábor nemá radost. Ale konec světa nenastal. Podstatný je fakt, že stále ještě můžeme svobodně volit. Kdo ví, jak tomu bude za pět let.

Po bitvě jsme všichni generálové

Jen někteří přiznávají, velký vliv na výsledek měl stav v Evropské unii a přání voličů hnutí ANO, aby se Andrej Babiš stal premiérem.

Voliči jsou na EU naštváni, protože jim někdo řekl, že nám sem chce přivést deset tisíc uprchlíků,“ říká Honzejk z HN v České televizi. Leč ten někdo je Evropská komise (EK), která prosazuje kvóty, ten někdo je vláda SRN, která prosazuje v rámci Dublin IV. trvalý, nekonečný, nikdy nekončící proces přerozdělování migrantů, které ale migranty sama zve do EU Ten „někdo“ je zjevně určitelný, ekonomicky i politicky v EU silný a ČR velmi ohrožující. Že se lidé takového vývoje bojí? Jejich strach ale nerozptýlí nálepkování, že nikdy neviděli migranta, tvrzení, že nejsou žádné NO-GO zóny, že kdo se bojí migrantů je xenofob, rasista, islamofob apod. Takovou argumentací se žádný volič nezíská. Spíše naopak.

Britská agentura Reuters považuje Zemanovo vítězství za „tiché uznání Zemanova tvrdého postoje proti přistěhovalectví“. To je trefné hodnocení. Drtivá část občanů ví, že prezident republiky nemůže sám ovlivnit migraci do České republiky, že rozhodující slovo má v této věci vláda. Ale postoj Miloše Zemana k masové ekonomické migraci (neplést si s postojem k uprchlíkům) je známý. Dobře si všiml na neviditelném psu Ondřej Neff cit.:“ S jakou vážností asi elity v Davosu na neformální a neoficiální půdě přijaly argumenty Andreje Babiše o nebezpečnosti kvót? Pár hodin nato Berlín opět otočil kormidlo a koncept kvót potvrdil v naději, že se slepí velká koalice, v níž bude malý diktovat agendu velkému.“

EU u českého voliče prohrává

Odrazem opětovné volby Miloše Zemana je i poznání, že čeští občané výrazně ztratili důvěru v EU a v její instituce. Ačkoliv špatný stav přiznávají i Francie a Spolková republika Německo, nic, ale absolutně nic nedělají pro změnu takového stavu. Jenom stupňují útoky na Polsko a Maďarsko prostřednictví nevolených novodobých diktátorů v Bruselu. Jenom dále vymýšlejí nové přerozdělovací kvóty. O vnější ochraně hranic EU se v Bruselu vedou pouze akademické řečičky.

Proto hodně voličů rozumí snaze Miloše Zemana nalézt v Číně či Rusku odbyt pro české, nebo na českém území existující firmy, a rozšířit nezbytný export a nebýt tak závislý na trhu Německa. resp. EU. Historka o traktorech, která padla v debatě na České televizi, je zcela výmluvná. Není divu, že Zeman je Osou Zla (Brusel-Paříž-Berlín) za tuto snahu kritizován až zbytečně démonizován.

V EU je to stále špatně

Vývoj v současné Evropské unii (EU) nejde cestou, kterou bychom mohli pokládat za dobrou a není to názor jen části českých občanů. Kritické hlasy se ozývají i z odborných kruhů z mnoha dalších států. Místo náprav chyb a odstraňování deficitu demokracie EU, jsme svědky dalších představ o centralizaci a povinném nekonečném umísťování migrantů, pro které není ani práce a ani příznivá situace pro jejich integraci.

Obáváme-li se o vývoj svobod, není to český prezident, který je zásadním způsobem může zkrátit. Je to Evropská komise, která si trestuhodně může ( a také tak činí) dělat, co chce. S podporou Soudního dvora Evropské unie (SDEU), který začal rozhodovat i o věcech jemu nepříslušných (kvóty na umísťování migrantů jsou v zásadním rozporu s veřejným pořádkem ČR a ten nemůže SDEU měnit) je prognóza vývoje neradostná.

Zeman na to upozorňuje a je to hlas v hlavních médiích, žel, dost osamocený. A proto voliči Zemanovi mnohé odpustí, co by mu jinak neodpustili. A tento „odpustek“ byl ve volbách prezidenta jeden z rozhodujících. Lepší nedokonalý, ale známý Zeman, než uhlazený, kultivovaný, ale nepřesvědčivě působící Drahoš. Bylo to těsné vítězství, ale úřadovat na Hradě dalších pět let bude (dá-li mu zdraví) Miloš Zeman.

 

 

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

Revue Forum Banner
Rudolf Mládek