Dlouho deklarovanými přísnějšími pravidly pro hypotéky se ČNB pouští daleko za hranice svých kompetencí. Přestože mají tato pravidla charakter pouhého doporučení, představují nepřiměřený zásah do tržního prostředí. Omezují občany v pořízení nemovitosti na mikroekonomické úrovni, což je škodlivé a nepřijatelné.

Cíl regulace ČNB směrem k bankám je ochrana vkladů občanů, nikoliv zajištění prosperity bank nebo jejich ochrana před ztrátami způsobenými příliš štědrou úvěrovou politikou. Pokud ČNB potřebuje ochránit bilance bank ze systémových důvodů, měla by se zaměřit na regulaci podílu určitých aktiv podle rizikovosti. Taková regulace nezasáhne konkrétní lidské osudy, neovlivní dostupnost bydlení pro konkrétní občany.

Z pohledu občanů je úplně jedno, jestli dají více než 50% svého měsíčního příjmu na splátku hypotéky nebo nájem. Jistě, část takových našponovaných rozpočtů čekají potíže se splácením. Ale opravdu jenom část a nelze předem určit, kdo to bude. Každý má právo bojovat za svůj sen a není nic špatného, pokud je tím snem vlastní bydlení. Nikdo si nezaslouží, aby mu v plnění jeho snu zamezilo administrativní opatření nevolených úředníků obhajované principem předběžné opatrnosti.

Rizika lze držet na uzdě právě pomocí regulace rozvah subjektů, které přijímají vklady. Nicméně už není žádný důvod centrálně regulovat riziko na mikroúrovni. O tom už rozhoduje komerční politika každé banky a její vlastní strategie řízení rizik. Kdyby banky neúvěrovaly nikoho, kdo by mohl přestat splácet, pak by prostě neúvěrovaly nikoho. Akceptace rizika je to, co banky živí. Každá banka se musí rozhodnout, do jakého rizika a za jakou cenu půjde. To, že banka akceptuje vyšší riziko a třeba v zájmu dobytí vyššího podílu na trhu i akceptuje ztráty, je naprosto legitimní tržní strategie.

Role ČNB není v tom zabránit jakýmkoliv ztrátám bank, ale zabránit systematickým potížím, kdy by bankám hrozily insolvence a vkladatele musel vyplácet fond pojištění vkladů. Upřímně v České republice neexistuje banka, která by byla schopná působit systémový problém a z pohledu pojištění vkladů je žádoucí přísnější regulace těch několika mohutnějších subjektů – což ČNB mimo jiné dělá proticyklickou kapitálovou rezervou.

Co se týká předlužené domácnosti – obecně platí, že v čase příjem domácnosti roste, hodnota nemovitosti roste a dluh je splácen, tudíž klesá. V čase tedy klesá i riziko konkrétní domácnosti, pro případ neschopnosti splácet je k dispozici pojištění, popřípadě lze nemovitost prodat a z výtěžku uhradit úvěr. Přísnějšími pravidly pro hypotéky konkrétním domácnostem nepomůžeme – bydlet se musí a administrativně nedostupné hypotéky povedou k růstu poptávky po nájemním bydlení a tím i k vyšším nájmům. O to těžší bude našetřit na vlastní bydlení. Leč osudy domácností nejsou starostí ČNB.

ČNB nevyřeší nedostatek bydlení, který je silně umocněn naprostou paralýzou výstavby v hlavním městě (Díky, Krndo, díky ANO!). Trh to řeší právě růstem ceny nemovitostí, banky na něj reagují úpravami ve své politice řízení rizik a dokud bude výstavba problém, budeme se prostě muset smířit s tím, že bydlení ukrojí větší díl z našich rozpočtů. Volba, zda to bude v nájemném nebo splátce hypotéky, však náleží do rukou každé domácnosti, nikoliv do rukou ČNB.

—————————————————————————————-

Diskutovat lze na https://www.facebook.com/martinprochazka007/ po přidání článku na tento profil. Vulgarity a trolling nebudou tolerovány.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

Revue Forum Banner
Martin Procházka
Martin Procházka
Absolvent FMV VŠE Vedoucí analytického oddělení v globální pojišťovně Člen TOP09 člen Komise pro zdravotnictví a sociální péči RJK. Facebook: www.facebook.com/martinprochazka007