Starostové městských částí za TOP 09 zastupující více než 350 tisíc občanů Prahy vyzývají vedení pražského magistrátu, aby každoročně přidělované finance jednotlivým městským částem Rada hlavního města Prahy spolu s náměstkyní primátorky Evou Kislingerovou (ANO) zodpovědnou za oblast financí a rozpočtu rozdělovala spravedlivě. Od doby, co se vedení hlavního města ujala koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice, každoročně přerozdělované finance neodpovídají standardní metodice dané zákonem a rovněž potřebám jednotlivých městských částí. Pražská vláda vedená primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) podle TOP 09 naprosto ignoruje reálné požadavky jednotlivých městských částí.

Vedení hlavního města Prahy vědomě a systematicky vysává rozpočty městských částí. Finanční prostředky, které Praha dostává od státu prostřednictvím Ministerstva financí, nejsou dále proporcionálně poskytovány na jednotlivé městské části. Veškerá navýšení tolik potřebných financí od státu zůstávají bezdůvodně na magistrátu,“ říká k tomu starostka městské části Praha 3 Vladislava Hujová (TOP 09).

Skutečnost je nyní taková, že návrh státního rozpočtu počítá na pokrytí zákonem stanovených finančních výdajů pro Hlavní město Prahu a jeho městských částí v porovnání s předchozím rokem s navýšením o 5,5 miliardy korun. Vedení magistrátu se ale rozhodlo do městských částí poslat v porovnání s předchozími lety částku pouze o 200 milionů vyšší.

Kam se podělo 5,3 miliard určených právě pro jednotlivé pražské městské části?,“ ptá se místostarosta pro Prahu 6 odpovědný za oblast ekonomiky a rozpočtu Jaromír Vaculík a dodává: „Jak mají městské části zvyšovat úroveň svých škol, kvalitní jazykovou výuku, opravy a investice do škol? Není možné, aby městské části platily vše ze svých rezerv. Peníze v rezervách potřebují na výstavbu nových hřišť, nové parky, výstavbu nových škol a mateřských školek.“

Starostové za TOP 09 proto vyzývají vedení hlavního města Prahy k navýšení finančních prostředků městským částem, aby mohli svým občanům zajistit veškeré činnosti plynoucí ze zákona v náležité kvalitě. Žádají férové a spravedlivé rozdělení finančních prostředků přidělených státem.

Předkládáme jasná fakta poskytnutá Ministerstvem financí.

Pro rok 2018 obdrží hl. m. Praha od státu oproti roku 2017 následující navýšení finančních prostředků :

Hl. m. Praha celkem obdrží od státu 59 miliard Kč, ale městským částem je ochotna poskytnout pouze 4,4 mld. Kč.

Daňové příjmy HMP na občana se zvyšují ze 41.700 na 46.000 Kč

Zvýšení příspěvku na jednoho žáka z 9.180 na 13.734 Kč

Městské části však zůstávají Popelkou v koutě….Na občana mají od HMP dostat 3.000 Kč a na žáka 2.000 Kč.

V rámci zvýšení příjmů hlavního města Prahy pokrylo Ministerstvo financí zvýšené náklady pro rok 2018 na zákonné zvýšení platů, výkon státní správy, školství. Bohužel na městské části tato zvýšení přenesena nejsou. Městské části tak budou muset platit potřebná zlepšení ze svých rezerv.

Starostové TOP 09 proto jednoznačně požadují zaplacení dlužných částek magistrátem, dále požadují zvýšení příspěvku na občana a v neposlední řadě požadují spravedlivé a korektní rozdělení příspěvku na žáka. Žádají rovněž spravedlivé pokrytí nákladů na výkon státní správy.

Stát tyto peníze magistrátu převedl a nevidíme žádný rozumný důvod, proč by magistrát tyto prostředky nepřevedl na jednotlivé městské části,“ dodává na závěr starostka pro Prahu 3 Vladislava Hujová (TOP 09).

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

Revue Forum Banner
Vilém Besser
Vilém Besser
Redaktor Svobodného fóra