Není to příliš zmiňovaná zpráva, ale lze se dočíst v médiích o Polákovi, který se asi před týdnem zapálil ve Varšavě a před několika dny zemřel. Přesto, že česká, ani polská média nevěnují této informaci příliš velkou pozornost, tato událost pohla myslí i srdcem mnoha lidí ve Střední Evropě.  Někteří Češi mají pocit, že snad šlo o nějakého blázna, porotože několik excentriků se o upálení pokusilo i u nás od roku 1989. Aby jste pochopili čin onoho člověka a jaký ten člověk asi byl a jaké měl názory, přináším Vám překlad jeho dopisu na rozloučenou.
Myslím, že je to pro Čechy velmi inspirujiucí čtení. Minimálně si uvědomíte, jaké problémy máme s Polskem společné a taky vám dojde, co nás čeká a nemine. Bohužel. Ale nechme již mluvit onoho muže, jehož identita je stále neznámá.

 1. Protestuji proti omezování občanských práv naší vládou
 2. Protestuji proti našim mocným, kteří porušují pravidla demokracie, zejména proti praktickému zničení Ústavního soudu a likvidaci systému nezávislého soudnictví
 3. Protestuji proti tomu, že vláda porušuje zákony, zejména ústavu. Protestuji, proti tomu, aby ti, kteří jsou za to odpovědní (mimo jiné i prezident) podnikali jakékoliv kroky směrem ke změně současné ústavy. Nejprve ať dodržují stávající ústavu.
 4. Protestuji proti takovému vykonávání vlády, při kterém lidé, kteří jsou na nejvyšších pozicích, vykonávají příkazy blíže nespecifikované rozhodovací centrály spojeného s předsedou PiS, které nenese za svá rozhodnutí žádnou zodpovědnost. Protestuji proti takové práci parlamentu, kdy jsou zákony tvořeny ve spěchu, bez diskuzí s odpovědnými institucemi, často po nocích a potom musí být ihned opravovány.
 5. Protestuji proti marginalizaci Polska na mezinárodní scéně a ztrapňování naší země.
 6. Protestuji proti ničení přírody, zejména těmi, kteří ji mají chránit (kácení Bělověžského pralesa a jiných přírodně cenných lokalit, protěžování loveckého loby a podpory energetiky postavené na uhlí).
 7. Protestují proti rozdělování společnosti a prohlubování a posilování těchto rozdílů. Zejména protestuji proti vytváření „smolenského náboženství“ a dělení lidí na tomto základě. Protestuji proti seancím nenávisti, kterými se staly „smolenské měsíčnice“ a proti jakékoliv xenofobii a nenávisti, kterou vláda přináší do veřejné debaty.
 8. Protestuji proti obsazování všech míst, která jdou jen obsadit, lidmi, kteří většinou nemají příslušnou kvalifikaci.
 9. Protestuji proti zmenšování zásluh, házení špíny a snižování autority lidí jako Lech Walesa nebo bývalí předsedové Ústavního soudu.
 10. Protestuji proti přílišné centralizaci státu a změnou zákonů týkajících se samospráv a nevládních organizací v souladu s potřebami vládnoucí strany.
 11. Protestuji proti nepřátelskému postoji vlády k migrantům a proti diskriminaci menšin jako jsou ženy, homosexuálové (a jiné LGBT), muslimové a podobně.
 12. Protestují proti celkovému si přivlastnění veřejné televize a téměř celého rozhlasu a vytvoření si z nich hlásné trouby vlády. Zejména mě bolí ničení (i když ještě ne úplné) rádia Trojka, které jsem poslouchal od mládí
 13. Protestuji proti zneužití tajných služeb, policie a prokuratury k naplňování vlastních (stranických nebo i soukromých) cílů
 14. Protestuji proti nepromyšlené, nekonzultované a nepřipravené vzdělávací reformě
 15. Protestuji proti ignorování ohromných potřeb zdravotnického sytému.

Mohl bych zformulovat ještě více protestů proti současné vládě, ale soustředil jsem se jen na ty nejdůležitější, které nejvíce ubližují existenci a fungování celé země a společnosti. Vládě neadresuji žádnou výzvu, protože si myslím, že to nemá význam. Mnoho lidí slavnějších a chytřejších než jsem já, stejně jako mnoho polských a evropských institucí vyzvalo tuto vládu k různým činům, ale tyto apely byly neustále ignorovány a na jejich autory byla házena špína. Pravděpodobně i na mě bude za to, co hodlám udělat, házena špína. Ale aspoň budu v dobré společnosti. Chtěl bych, ale aby předseda PiS a celá PiSovská nomenklatura přijaly na vědomí, že za moji smrt nesou přímou odpovědnost a že mají moji krev na svých rukou.

Svou výzvu adresuji všem Polkám a Polákům, těm, kteří rozhodují o tom, kdo vládne v Polsku, a to proto, aby se postavili proti tomu, co dělá současné vláda a proti čemu protestuji. A nenechte se obalamutit tím, že čas od času nějaká činnost vlády uklidňuje situaci a vytváří iluzi normality (jako nedávno). Za několik dní nebo týdnů budou znovu pokračovat v útoku a znovu budou porušovat zákony. Nikdy se nevzdají a nikdy nevrátí to, co už získali. Je to sice už dost otřepaná fráze, ale báječně se hodí: „Jestli my ne, tak kdo?“ Kdo jiný, než my občané máme udělat pořádek v naší zemi? Jestli ne teď, tak kdy? Každá chvíle zaváhání způsobuje, že situace je v naši zemi stále těžší a bude stále těžší ji napravit. Hlavně vyzývám ty, kteří podporují PiS. Uvědomte si, že i když se vám myšlenky PiS líbí, tak ne všechny metody, kterými je PiS prosazuje, jsou akceptovatelné. Realizujte své nápady v rámci právního státu a ne takovýmto stylem, jakým to děláte.

Ty, kteří nepodporují PiS, protože jim je jejich politika ukradená, anebo mají jiné preference, vyzývá k aktivitě. Nestačí jen čekat na to, co přinese čas, nestačí jen vyjadřovat nespokojenost mezi známými. Je třeba konat. A možných způsobů je opravdu hodně. Pamatujte si však, že voliči PiS jsou naše matky, bratři, sousedi, přátelé a kolegové. Nejde o to, abychom s nimi vedli válku (to by si PiS přál), ani o to je „obrátit“ (protože je to naivní), ale jde o to, aby své nápady realizovali shodně s právním řádem a pravidly demokracie. Možná by stačila jen výměna vedení strany. Já, obyčejný, průměrný člověk, takový jako vy, vás vyzývám – už déle nečekejte! Musíme tuto vládu změnit co nejrychleji, dokud nenapravitelně nezmění naší zem, dokud nás úplně nezbaví svobody. Miluji svobodu nade vše. Proto jsem se rozhodl upálit a doufám, že má smrt otřese svědomím mnoha lidí. Že se společnost probudí a že nebude čekat, že za nás všechno udělají politici. Protože neudělají nic! Probuďte se! Ještě není pozdě!

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

Revue Forum Banner
Tomasz Peszynski