Obecně lze říci, že mediálně jde o principy, s nimiž lze ve většině případů souhlasit, hlavní problém je ale v tom, že si dokument v některých částech protiřečí. Jde zejména o formulaci „stavíme se proti zastropování dotací pro velké a střední podniky, ale budeme podporovat vyšší platbu dotací u malých farmářů“. K tomu je třeba říci, že pokud nebude uplatňováno zastropování, bude naopak méně peněz pro menší zemědělce, protože nebudou moci využít například vyšší platbu na první hektary, takzvanou redistribuční platbu. Materiál ostatně redistribuční platbu vůbec nezmiňuje, což zakládá riziko, že „národní strategii“ ČR, kterou musí zpracovat všechny členské země, Brusel naší zemi neschválí.

Dalším zásadním problémem je „úplná soběstačnost“. Té nedosahuje na celém světě žádná země, mimo jiné proto, že v různých částech světa jsou odlišné podmínky pro produkci různých zemědělských komodit. U nás například nelze produkovat rýži, mořské ryby, některé druhy olejů a samozřejmě exotické ovoce a zeleninu, i když o ty zřejmě nejde – pak je ale třeba mluvit o „ovoci a zelenině mírného pásma“, což ovšem v materiálu také není. Není také zřejmé, o jakou soběstačnost jde – zdali soběstačnost v produkci zemědělských surovin, nebo z nich vyrobených potravin. V zemědělství není totiž ČR soběstačná v zásadě jen v produkci vepřového, ovoce a zeleniny, ve většině zemědělských komodit je značně přebytková. Pokud se týká potravinové soběstačnosti, tam je situace o hodně horší, do ČR se dováží prakticky všechny druhy základních potravin, je ale třeba vědět, že ČR také všechny druhy základních potravin vyváží. Kdyby měla být plná potravinová soběstačnost ve všech zemích EU, ČR by nic nevyvezla.

Další problém jsou „srovnatelné podpory“. Je otázkou, co tím chtěl básník říci, pokud by ale mělo jít o stejnou výši dotací na hektar nebo komoditu, pak by to v praxi znamenalo horší pozici našeho zemědělství především vůči méně vyspělým zemím EU, jako jsou pobaltské nebo balkánské země. Pokud by tamní zemědělci brali stejnou výši podpory, jako zemědělci v ČR, brali by ve skutečnosti vyšší dotace, protože jedno euro má například v Rumunsku mnohem vyšší hodnotu v rámci ekonomiky, než u nás.

Deklarované navýšení plateb na živočišnou produkci, podpora chovů hospodářských zvířat, snížení administrativní zátěže, podpora inovací a přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe je v pořádku. Pokud se týká oznamovací povinnosti vlastníků půdy při jejím prodeji, pak to by bylo, pokud by se prosadila myšlenka veřejné oznamovací povinnosti, porušením ústavních práv vlastníků a byl by to bianco šek na další expanzi velkých zemědělských, kapitálově lépe vybavených podniků. Jediná oznamovací povinnost, která je legitimní, je povinnost vlastníka informovat stávajícího nájemce o možném prodeji půdy nebo výpovědi nájemní či pachtovní smlouvy s ročním předstihem (ale jen a pouze smluvního nájemce), a tato povinnost je již zakotvena v občanském zákoníku.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

Revue Forum Banner
Vilém Besser
Vilém Besser
Redaktor Svobodného fóra