Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně jako jedna z prvních v České republice (ještě Plzeň a Praha) a jediná ve Zlínském kraji zavedla speciální vyšetření, které je schopno u jedinců odhalit Alzheimerovu chorobu již ve fázi před plným rozvojem klinických příznaků.

Vyšetření provádí oddělení nukleární medicíny a PET/CT. „Přesněji jde o vyšetřování neuritických beta-amyloidních plaků, jejichž zvýšený výskyt je nalézán v mozku pacientů s Alzheimerovou chorobou. Tyto plaky jsou odhalovány pomocí pozitivní emisní tomografie a radiofarmaka flutemetamolu značeného radioaktivním fluorem,“ popisuje vyšetření primář Oddělení nukleární medicíny a PET/CT KNTB  MUDr. Jaromír Bernátek a dodává, že pacientům se podává nitrožilně a následně jsou snímkováni pod speciální kamerou.
Jedná se o drahou výběrovou metodu plně hrazenou pojišťovnou, vyšetření může indikovat pouze několik vybraných neurologických pracovišť, mezi nimiž je i Neurologické oddělení Krajské nemocnice T. Bati. „Hodí se především pro pacienty v počátečním stadiu choroby, vyšetření je vysoce selektivní, musí se předem vyloučit všechny jiné možné příčiny,“ uvedl primář Neurologického oddělení KNTB MUDr. Jan Bartoník.

Nikola Hofmanová
vyšetření na PET/CT

Prozatím byli touto metodou vyšetřeni pouze dva pacienti, jedním z nich je sedmdesátiletý Martin ze Zlína. „Přestože žiji aktivně, začal jsem mít velké problémy s pamětí a vzhledem k výskytu nemoci v rodině jsem se o problematiku začal aktivně zajímat. Zúčastnil jsem se dlouhotrvajícího výzkumného projektu v CEITEC Brno pod vedením profesorky Rektorové a byl jsem tam podrobně vyšetřen na paměť a kognitivní funkce. Nakonec jsem mohl absolvovat vyšetření ve Zlíně   – naštěstí se Alzheimerova nemoc nepotvrdila. Velkým pozitivem tohoto vyšetření je jistota, že nemoc nebudu mít minimálně dalších deset až patnáct let.  Rád bych poděkoval všem lékařům za pomoc,“ s úlevou říká Martin.
V případech, kdy se diagnóza Alzheimerovy nemoci potvrdí, mají neurologové k dispozici léčebné preparáty (tzv. kognitiva), které dokáží průběh nemoci zpomalit, zmírnit jednotlivé symptomy a tím zlepšit kvalitu života pacientů.  „Jejich největší přínos je však zejména v počáteční fázi onemocnění.  Kauzální léčbu, tedy léčbu příčiny, která způsobuje toto závažné onemocnění, zatím bohužel k dispozici nemáme,“ uzavírá téma primář Neurologického oddělení MUDr. Jan Bartoník.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

Revue Forum Banner
Dana Lipovská