Výzva ke všem občanům České republiky.

 

Dnem 12.7.2018 se dovršila snaha protidemokraticky smýšlejících hnutí, politických stran i jednotlivců.Povedlo se jim  rozdělit definitivně českou společnost tak, jak byla rozdělena po dlouhá desetiletí komunistické nadvlády pod kuratelou Sovětského svazu.Už zase jsme tu my, občané vyznávající demokracii.Už zase jsou tu oni – gangsterská klika oligarchistického, putinovského typu.Oni mají na své straně moc a peníze a tím i možnosti. Celý politický vývoj ukazuje na to, že přinejmenším od roku 2013 směřují všechny snahy prezidenta osobně, ale i A.Babiše a jeho soukromé politické strany k jasnému cíli:

nenápadné  a zákeřné změně Ústavy ČR.

– Ze systému  parlamentní demokracie se má stát systém prezidentský. Ten by dal do ruky jediné osoby pravomoci s nedozírnými následky.Stačí si uvědomit,jaké škody napáchal současný prezident republiky nejen ve vnitropolitickém vývoji, ale i v zahraniční politice a jakým způsobem ČR  „reprezentuje.“

 

– Hospodářské zájmy malých a středních podnikatelů mají být nadále snižovány, jejich snahy ostrakizovány, což má vést k zničení soukromého podnikání. Soukromé vlastnictví pak vykoupí  několik spřízněných velkokapitalistů,kteří už „zapomněli „na svou komunistickou minulost.

Naší občanskou povinností je takovým snahám a takovému vývoji, za pomoci všech demokratických a zákonných prostředků zabránit.

 

Demokraticky smýšlející lidé na tyto skutečnosti upozorňovali neustále. Jak je vidět – právem. Proto je jasné, že my máme na své straně – pravdu.A právě pravda je naší nejúčinnější zbraní: Usvědčíme současnou vládu ze lží, podvodů a podrazů, protože ta se jich už ze své podstaty dopouštět bude!

Nejen všichni členové vlády, ale i všichni členové  obou komor Parlamentu ČR si musí být vědomi toho, že jejich skutky budou pod neustálou kontrolou a kritikou co nejširší veřejnosti a to mnohem více, než dosud. Ukažme všem občanům, že i nejvyšší státní úředníci jsou zaměstnanci 10-ti milionů občanů ČR, že oni, naši zaměstnanci se musí zodpovídat nám, a ne naopak. Oni hospodaří s penězi, které jsme vydělali a vložili do systému my! Za každé své slovo,za každý svůj skutek musí nést odpovědnost tak, jak nese odpovědnost každý občan za své činy. Postavení politika nesmí učinit z nikoho nedotknutelného  vládce,protože politik slouží občanům, a ne naopak. Apelujme na své poslance, apelujme na své senátory. Mají své úřední hodiny, mají své úřední internetové adresy. Projevme každou svoji nespokojenost s jejich činy, hlasitě křičme, jestliže nám ubližují z titulu svého postavení. Podvodník, zloděj, lhář musí být veřejně označen a ocejchován, nehledě na to, v jaké funkci momentálně působí, jakými finančními, či jinými prostředky disponuje.

Dodržujme  zásadu – veřejná funkce musí být pod veřejnou kontrolou!

Počítejme ale s tím, že nás budou zastrašovat, budou se snažit podplatit nás, či vydírat,a když se jim to nepovede, nebudou se štítit ničeho. To všechno oni umí, na to jsou už celá desetiletí zvyklí, to se naučili ve studovnách  a věznicích STB a KGB. Pak přijdou jako spasitelé národa a ukážou mu cestu dál. Tu svoji, komunistickou cestu, která stála po světě v historii desítky milionů životů.

Příklady toho, jak oni budou vládnout, máme přímo před očima už dnes. Lži, zamlčování, podvody a zneužívání moci veřejných činitelů je už na denním pořádku. O aroganci státní moci vůči občanům, nás přesvědčují neustále.  Nejvyšší představitelé státu, kteří si udělali z Ústavy ČR toaletní papír se občanům smějí do očí, protože zase vládne strach.Vás, občany potřebují jen k tomu, aby jste jim jednou za čas vhodili do urny jakýsi lístek.Musíme jim ukázat, že – ještě pořád – máme svůj hlas a svůj názor, který budeme prosazovat, ať se jim to líbí, nebo ne. K těmto snahám musíme – a to je třeba zdůraznit – používat pouze a jedině zákonných a demokratických prostředků.

Všem, kdo souhlasí s touto výzvou, nebo se nad ní alespoň na chvíli zamyslí, děkuji. Všechny, kdo s touto výzvou nesouhlasí, vyzývám k veřejné, slušné, věcné a rovné diskuzi,názor proti názoru, argument proti argumentu. To je to nejmenší, co můžeme všichni pro svou vlast udělat.

 Ján Urban

Praha

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

Revue Forum Banner
Ján Urban