Již tento víkend 15. a 16. dubna se v prostorách bývalé čokoládovny v pražských Vršovicích uskuteční první prodejní výstava českých designérů s názvem DEZIIN. Dvoudenní akce zahájí cyklus expozic mladých umělců, které se na adrese Petrohradská 13 budou konat každý druhý měsíc. Projekt umělecké skupiny Petrohradská kolektiv má za cíl navrátit pojem desing do oblasti umění.

Cyklus DEZIIN chce vyzdvihnout design jako specifickou, uměleckou formu produktové výroby, ve které vznik jednotlivých projektů prochází konceptuálním vývojem. Rovněž poukazuje na fakt, že výraz desing se v posledních letech stal marketingovým nástrojem, z něhož se vytratil jeho původní obsah. Produkty, které splňují určité základní prvky moderní nebo minimalistické estetiky, se automaticky označují za designové, aby se zvýšila jejich prodejní hodnota.

Pravidelné prezentace produktů mladých designérů tak mají přispět k navrácení pojmu design do oblasti umění, ze kterého vzešel. Důraz je kladen na vzájemné vztahy jednotlivých artefaktů, autoři proto zvolili prezentaci formou výstavy. Ačkoliv bude prodejní, prodej samotný není primárním záměrem. Především jde o snahu prezentovat užitkové, nikoliv však spotřební, produkty. Každá expozice bude doplněna o workshop a diskuzi s tvůrcem či teoretikem.

První edice proběhne v tematickém rámci udržitelnosti – bude reflektovat vyčerpatelnost přírodních zdrojů a práci s odpadním materiálem. „Právě z důvodu potřeby rekultivace pojmu design,  jsme se rozhodli zahájit cyklus zamyšlením na téma re:circle – neboli recyklace, upcyklace, udržitelnosti materiálů a slowfashion,“ uvádí šperkařka Antonie Lécher. Výstavu tak lze chápat jako manifest proti bezhlavé spotřebě v praxi, tak jako spotřebě materiálů, pracovních sil a neužitečného designu.

Tento víkend je připraven workshop s konceptuální šperkařkou Nicole Taubinger, která svou prací manifestuje globální problém produkce plastového odpadu. Tématem bude recyklace a upcyklace plastových předmětů denní potřeby, z nichž budou vytvářeny objekty a šperky. Návštěvníky zasvětí do základů práce se šperkařskou lupenkovou pilkou i alternativních technik. Především se však naučí nahlížet plastový odpad v novém kontextu a zpracovávat ho k dalšímu využití.

Samotná výstava pak představí tvorbu oceňované návrhářky Hany Frišonsové, Lenky Vackové, módního kolektivu dry milk of virgin mary, značky Acarin, šperkařek Markéty Šumové, Hany Polívkové či Antonie Lécher a mnoho dalších.