Na střeše Centra současného umění DOX v Poupětově ulici v Praze 7 byl nedávno otevřen velmi zajímavý industriální prostor ve tvaru vzducholodi, která nese jméno jedné z nejznámějších postav utopické literatury – Gulliver.

Název stavby stejně jako její tvar jsou velmi symbolické. První vzducholodě jsou totiž spjaty s technologickým pokrokem počátku 20. století. Navíc fascinovaly generace i dlouho poté, co zmizely z oblohy, protože vždycky byly spojené s odvěkou lidskou touhou létat. A zároveň dodnes zůstaly ztělesněním určitého utopického ideálu.

Svou činnost zahájilo pražské Centrum současného umění DOX v roce 2008.  Takže už osm let úspěšně naplňuje své poslání, jímž je prostředí, které slouží ke zkoumání, prezentaci a diskuzi o zásadních společenských tématech. Výstavba obří dřevěné vzducholodi je dalším dokladem osobního přesvědčení ředitele DOXu Leoše Války, že dokonce i v dnešním rychle se měnícím globalizovaném světě, kde platí, že nic, co nelze vypočítat, vyhodnotit nebo předvídat, nemá cenu riskovat, se věci dají dělat jinak.

„Myšlenkou vytvořit nad moderní sklo-betonovou budovou Centra DOX jakousi ´parazitní´ strukturu jsem se zabýval několik let. Zpočátku jsem snil o absurdně fascinujícím organickém tvaru, který by byl v kontrastu s  existující architekturou DOXu“, říká Leoš Válka. K realizaci Gulivera, který Válka příznačně nazývá „snem dvanáctiletých kluků“ přizval mezinárodně uznávaného architekta Martina Rajniše, držitele Ceny za přínos architektuře v oblasti udržitelného rozvoje za rok 2014. Pak následovaly dva roky, kdy společně s odborníky na dřevěné stavby a ocel pracovali na návrhu 42 metrů dlouhé a 10 metrů široké konstrukci inspirované tvary obřích vzducholodí, které se začaly objevovat na obloze na počátku 20. století.

Do vzducholodě se dostanete dvěma ocelovými bočními schodišti. Vejde se sem až 120 pasažérů, kteří se mohou pohybovat po devíti tři metry širokých etážích, které jsou kaskádovitě uspořádané ve sklonu vzducholodě, a tvoří tak zajímavý prostor, který slouží pro pořádání autorských čtení či audiovizuálních aktivit.

Přitom se na chvíli stanete skutečným vzduchoplavcem, protože vás obklopují modřínové konstrukční díly vzducholodě, které jsou kombinané s ocelovými spojovacími prvky. Horní polovinu vzducholodi zakrývá ETFE fólie, která vás zároveň ochrání před nepřízní počasí. Tato fólie je však plně světelně propustná, takže coby „vzduchoplavci“ zažíváte naprosto neopakovatelné pocity. Ale naštěstí nebudou některé zbytečně intenzivní, protože je stavba vybavena vnitřním systémem vyhřívání pomocí infra panelů.

Mezi odvážné pasažéry se už zařadili i světoznámí spistovatelé a umělci, jako například profesorka literatury Azar Nafisi, česky a francouzsky tvořící spisovatel Patrik Ouředník, ilustrátor a autor knih pro děti Petr Sís  a Bill Shipsey, zakladatel organizace Art for Amnesty, globálního programu Amnesty International propojujícího lidskoprávní svět se světem uměleckým.

Pokud rádi přicházíte věcem na kloub, pomůže vám v tom doprovodná výstava, která probíhá ve věži Centra DOX a kde můžete zblízka prozkoumat detaily technického řešení stavby.