Nebudete tomu věřit, že z tak zanedbaného, neudržovaného objektu se může stát komfortní a příjemné bydlení. Díky šikovnosti architektů a moderním technologiím se taková proměna podařila nedaleko Bruselu. Přinášíme vám nejen záběry z nového domu, ale také z toho původního.

Podle Eurostatu pochází téměř polovina obytných budov v Evropě z rozmezí let 1945 až 1980. Tyto stavby už nesplňují současné nároky na kvalitní a úsporné bydlení, a proto je třeba se více zaměřit na jejich renovaci. Zajímá vás, jak na to? Podívejte se na inspirativní projekt přestavby sociálního bydlení do aktivního standardu nedaleko Bruselu – RenovActive.

Předmětem inovativní renovace byl dům z 20. let 20. století, který  patří pod správu belgické asociace sociálního bydlení Le Foyer Anderlechtois. Tato Asociace v zemi vlastní 3740 bytových jednotek. „Všechny domy, které jsou typologicky podobné dotyčnému, pocházejí z 20. let 20. století. Technické znalosti v tomto období nebyly na příliš vysoké úrovni. Brusel se však potýká s problémem vyšší hladiny podzemní vody, která má přímý vliv na zvýšenou vlhkost. Právě díky řešením, které nabízí koncept RenovActive, jsme se dostali velmi blízko k řešení tohoto problému,“ vysvětluje Bruno Lahousse, generální ředitel Le Foyer Anderlechtois.

Společnost VELUX dlouhodobě upozorňuje na to, že kromě minimalizace spotřeby energie je potřeba zaměřit se i na dosažení maximálního komfortu pro obyvatele. Zkoumá, jak docílit v novostavbách i rekonstruovaných budovách optimální energetické účinnosti. Zároveň usiluje o vysoký komfort bydlení a minimální dopad na životní prostředí. Jde o tzv. princip aktivního domu.

Projekt renovace sociálního bydlení v belgickém Bruselu naznačuje trend, kudy by se v budoucnosti mohly ubírat rekonstrukce starších budov. Hlavními kritérii projektu byly dobrá měřitelnost, cenová dostupnost a reprodukovatelnost. Projekt měl otestovat možnosti sociálního bydlení a rodinných domů, které mají nízké náklady a vysokou energetickou účinnost a poskytují komfort. Primárním cílem projektu bylo dokázat finanční realizovatelnost rekonstrukce aktivního domu v kontextu evropského sociálního bydlení.

 „Po sérii modelových domů – novostaveb – jsme se chtěli zaměřit na rekonstrukce. V Evropě se drží pomalý trend rekonstrukcí – momentálně se až 75 % budov stále nachází v původním stavu. Chtěli jsme vytvořit koncept komplexní renovace, která by splňovala základní parametry aktivního domu,“ říká Klára Bukolská, architektka společnosti Velux.

Projekt je dílem architektonické kanceláře ONO architectuur v Antverpách. Hlavního architekta projektu, Jonase Lindekense, myšlenka projektu RenovActive hned zaujala. „Uvědomili jsme si, že právě aktivní dům vytváří lepší rovnováhu mezi více architektonickými cíli a my můžeme dosáhnout vynikajících parametrů z hlediska spotřeby energie, komfortu a kvality života bez závažných omezení.“ Architekti zvolili při svém postupu modulární koncept. Objekt rozdělili na sedm individuálních prvků. Díky tomu se podařilo sladit otázku financí s požadavky investora.

Sedm kroků k cenově dostupné udržitelné rekonstrukci

Výhodou modulárního konceptu je možnost přizpůsobení typologii jakéhokoliv bytového domu a jeho opakovatelnost. Sedm kroků je možné aplikovat v rozličné míře v závislosti na dispozici stávající budovy a finančního limitu renovace.

  1. Půdní vestavba: Využití potenciálu horního podlaží; první prvek hledá nevyužité prostory a mění je na obytnou plochu vysoké kvality. U přestavby podkroví se při vytváření obytného prostoru věnuje velká pozornost dennímu světlu; vzniká zde více prostoru s velkým množstvím přirozeného světla, lepším větráním a regulací tepla.
  2. Větší plocha oken: Velká fasádní i střešní okna zvětšují množství a zejména kvalitu denního světla. Vyrovnané rozložení oken zajišťuje příjemné a světlé vnitřní prostředí s velkým množstvím vzduchu v každé místnosti a v každém patře.
  3. Otevřená schodišťová šachta: Otevřená schodišťová šachta zajišťuje kvalitnější distribuci denního světla a účinné větrání s použitím komínového efektu. Denní světlo je rozváděno do všech podlaží včetně centrálních místností domu. Komínový efekt navíc pomáhá odvádět vlhký odpadní vzduch střešními okny v horní části schodiště, přičemž otevřenými dveřmi a okny proudí do bytu čistý vzduch.
  4. Dynamická ochrana proti slunci: Třetí plášť hraje důležitou roli při zajištění pohodlí uvnitř bytu; zajišťuje příjemnou teplotu ve dne i v noci a také během všech ročních období, zejména při průměrném počasí. Dynamické externí stínění, např. prostřednictvím rolet, snižuje během letních měsíců vyhřívání bytu sluncem.
  5. Hybridní větrání: Hybridní větrací systém kombinuje mechanické a přirozené větrání pomocí automatizovaných oken a vytápění. V létě se využívají okna a schodišťová šachta pro zajištění přirozeného chlazení budovy i účinnou výměnu vzduchu, např. prostřednictvím komínového efektu. V zimě mechanická ventilace pomáhá udržet dobrou kvalitu vzduchu v bytě a snižuje riziko průvanu.
  6. Kvalitnější opláštění domu: Plášť domu se skládá z fasádního pláště a z moderního systému vytápění, který optimalizuje energetické parametry a tepelný komfort v bytě. Fasáda byla doplněna o dodatečnou povrchovou izolaci, dům má novou střešní konstrukci a nová fasádní okna. Je vybaven podlahovým vytápěním. Na horních poschodích se vytápí moderními radiátory.
  7. Zvětšení obytného prostoru: Díky přístavbě došlo ke zvětšení bytů o cennou podlahovou plochu, kterou mohou využívat jeho obyvatelé. Zvětšení je omezeno velikostí pozemku a okolního terénu.