Moč a její barva je téma, o kterém se nemluví. Ale mělo by. Tělní tekutina, která provází každého  z nás, každý den, od útlého dětství až po stáří, nám totiž může poskytnout důležité informace o našem zdravotním stavu. Změna barvy moči může být průvodním jevem různých onemocnění, a to dokonce i rakoviny močového měchýře, která je devátým nejčastějším nádorovým onemocněním na světě. I proto vznikl projekt „Když na barvě záleží…“, jehož cílem je upozornit na často opomíjený, ale důležitý lidský orgán – močový měchýř – a s ním spojené zdravotní problémy a možnosti jejich časné diagnostiky.

Kouříte? Jste více ohroženi!
Až 80 % případů rakoviny močového měchýře je spojováno s vlivem životního prostředí. Mezi skupiny ohrožené onemocněním patří mimo jiné i řidiči z povolání nebo automechanici, dále lidé pracující s rozpouštědly nebo lidé, kteří jsou vystaveni působení výfukových plynů. Největším rizikovým faktorem je ale jednoznačně kouření. Riziko rozvoje onemocnění u kuřáků je až šestkrát vyšší než u nekuřáků. 

Ročně onemocní v ČR zhruba 2 000 lidí
Zejména v Praze, Ústeckém, Plzeňském a Libereckém kraj. V České republice onemocní rakovinou močového měchýře nebo močových cest přibližně 2 000 lidí ročně, necelých 1 000 pacientů pak onemocnění podlehne. Obecně by se dalo říci, že muži jsou až třikrát více ohroženi rakovinou močového měchýře než ženy. Nádor se nejčastěji vyskytuje u osob nad 65 let věku. Z pohledu lokální incidence jsou na tom nejhůře Praha, Plzeňský, Liberecký a Ústecký kraj s incidencí nad 21 případů na 100 000 osob,“ říká odborný garant projektu „Když na barvě záleží…“, prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., přednosta Urologické kliniky FN Motol a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a předseda České urologické společnosti ČLS JEP.

Principy léčby rakoviny močového měchýře se za posledních 30 let zásadně nezměnily. Došlo ale k rozvoji a zlepšování metod, které používáme – ať už jsou to lepší endoskopy používané k diagnostice nebo endoskopické operační léčbě, nebo zlepšení operační techniky při radikálních operacích. Hodně si nyní slibujeme od nových léků na principu protinádorové imunoterapie, které využívají přirozené schopnosti organismu bojovat s nádorovými buňkami. Tyto léky jsou v současné době testovány a postupně se dostávají – a věříme, že i dále budou dostávat – do každodenní praxe,“ upřesňuje směřování možností nové léčby rakoviny močového měchýře prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Krev v moči (hematurie) coby první varovný signál
Lidé by si v rámci kontroly svého zdraví měli všímat nejen změněné barvy moči, ale i případných dalších abnormalit, jako je například výskyt jejího zákalu, atypického zápachu, změněného množství moči – jak nadměrného, tak příliš malého –, dále nucení na močení, pálení při něm apod. „Nález krve v moči může znamenat závažné onemocnění, proto se nesmí podcenit. Pacient by měl jednoznačně ihned navštívit svého praktického lékaře, který provede základní chemické vyšetření moči a doporučí následné vyšetření internistou či urologem,“ doporučuje prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. z Ústavu klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň.
Na potíže upozorní také bolesti. Krevní sraženiny mohou zabránit odtoku moči a hromadí se v močovém měchýři, což může vést k akutní bolesti v podbřišku. Výjimečně se onemocnění může projevit bolestmi v bedrech. Ty způsobuje městnání moči ve vývodném systému nad močovým měchýřem při uzavření vývodu močovodu nádorem. Příznakem pokročilého onemocnění pak bývá podrážděný močový měchýř, který se projevuje bolestivým a častým močením. Ovšem pozor! Spousta pacientů se domnívá, že když je nic nebolí, ale mají jen sem tam krev v moči, nic se neděje. Není tomu tak. Je nutné si všímat všech abnormalit a vyhledat pomoc včas.