Podle mnoha obcí a měst jsou zpomalovací prahy skvělým způsobem, jak zpomalit řidiče. Snížení rychlosti funguje, ale má to i svoji odvrácenou stranu: jedovaté emise. Na průzkum z Velké Británie upozornil autoklub ÚAMK.

Přejezd retardérů pro většinu řidičů znamená, že musí před těmito prahy zcela zpomalit, v některých případech dokonce zcela zastavit, zařadit nízkých rychlostní stupeň, přidat plyn a přejet retardér. Akcelerace zvyšuje hluk a hlavně — a to je dnes velmi diskutované — zvyšuje znečištění ovzduší.

V Británii byly dokonce zveřejněny studie, že v místech, kde jsou umístěny retardéry za sebou je spotřeba paliva vyšší až o 47 % a průměrná rychlost dosahuje 48,3 km/h. Výsledkem je zvýšení výskyt oxidů dusíku, stejně jako prachových částic. Rovněž měření CO2 a NOx v těchto místech jednoznačně prokazují nárůst škodlivých látek.

Místo přínosu pro okolí tak retardéry vytvářejí negativa, možná větší, než to dosud vypadalo. Lidé, kteří žijí a chodí v blízkosti retardérů (a kteří si o ně také často žádají na úřadech) jsou vedle pomalejších aut „trestáni“ vyšším poškozováním zdraví.

A tak nová dopravní politika Velké Británie po roce 2040 zahrnuje, kromě ukončení prodeje spalovacích motorů, také problematiku zpomalovacích prahů. Provoz je podle ní potřeba nikoliv „trhat“, ale učinit ho co nejvíce plynulým. Kvůli tomu by se postupně mělo ustupovat i od retardérů.

Martin Jedlička