Ministerstvo financí se snaží v kauze Čapí hnízdo pouze získat čas. Jak zjistil deník FORUM 24, neexistuje žádné nařízení, které by zakazovalo uveřejnění závěrů vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Jasně to říká nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2013.

Deníku FORUM 24 potvrdil europoslanec Luděk Niedermayer, že neví nic o tom, že by nebylo dovoleno informace zveřejnit. „Nejsem si vědom toho, že by to bylo tajné. Mám pocit, že v minulosti minimálně informace o tom, jaké je zjištění OLAF, poskytnuty byly,“ říká s tím, že to samozřejmě nemůže udělat sám OLAF.

Celou věc upravuje zmiňované nařízení č. 883/2013. „V souladu se služebním řádem se zaměstnanci úřadu zdrží jakéhokoli nedovoleného zveřejnění informací získaných při plnění svých povinností, pokud již tyto informace nebyly zveřejněny nebo veřejnosti zpřístupněny, a touto povinností jsou vázáni i po odchodu ze služby,“ píše se v něm.

Z tohoto sdělení jasně vyplývá, že omezení ze strany EU v tomto směru neexistuje. Je také velmi pravděpodobné, že přinejmenším zástupci holdingu Agrofert (a tedy jistě i premiér Andrej Babiš) závěry znají.

„(…) jakmile je vyšetřování skončeno a předtím, než jsou vypracovány závěry, které se dotčené osoby jmenovitě týkají, musí být této osobě poskytnuta příležitost se ke skutečnostem, které se jí týkají, vyjádřit,“ nařizuje EU. Tato situace ale nemusí nastat ve chvíli, kdy „(…) je to nezbytné k zacho­vání důvěrnosti vyšetřování nebo kdy se použijí vyšetřovací postupy, které spadají do působnosti vnitrostátního soudního orgánu.“

Na co tedy české úřady čekají?

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner
Johana Hovorková
Johana Hovorková
Hlavní editorka deníku FORUM 24
Další články autora