Nově zveřejněné účetní závěrky odhalily obrovský tunel v Českých drahách.

Společnost Chaps, kterou si dceřiná společnost Českých drah plánovala koupit a kterou také nakonec koupila, ale pro jistotu až po parlamentních volbách, se totiž několik let snažila utajit své hospodaření a výši svého majetku. Od roku 2013 úplně kašlala na svou zákonnou povinnost zveřejňovat své účetní závěrky v obchodním rejstříku. Možná i proto, aby mohla být jednoho dne draze prodána. Samozřejmě státnímu podniku, protože ze státního krev neteče.

Zmíněná společnost dodávala služby kolem informačních systémů státnímu koncernu Skupina České dráhy a podle serveru Zdopravy.cz se tak na ní postupně stala prakticky závislou. Informační systémy má v koncernu na starosti dcera Českých drah, společnost ČD – Informační systémy. Předsedou její dozorčí rady je od dubna 2017 Babišův dlouholetý spojenec z Agrofertu, náměstek ministra dopravy Dana Ťoka (ANO) a předseda olomoucké oblastní organizace ANO Milan Feranec.

Pod jeho vlivem byl nákup předražené firmy dohodnut. Server Zdopravy.cz na pravděpodobný (zjevný) podvod upozorňoval už necelé dva měsíce před volbami. My jsme následně odhadli na základě dostupných účetních závěrek, že je plánovaná cena asi desetkrát vyšší než skutečná hodnota firmy, s tím, že pokud její hodnota následně násobně vzrostla, měly by to České dráhy veřejnosti doložit a přinejmenším by měl být Chaps donucen zveřejnit své chybějící účetní závěrky a tím splnit svou zákonnou povinnost.

Chaps snad musel vědět, že nejpozději před svým prodejem bude k takovému kroku donucen. Zveřejněné závěrky sice ukázaly, že se skutečná hodnota firmy podle hrubého odhadu zvýšila, ale jen z původních asi 40 milionů korun ke konci roku 2012 na zhruba 55 milionů ke konci roku 2015. Odhad je opravdu jen přibližný. Jeho smyslem je pouze ukázat, že z účetnictví nevyplývá nic, co by opravňovalo k nákupu této firmy státní společností za zhruba 400 milionů, což je částka, kterou uvádějí zdroje serveru Zdopravy.cz a kterou České dráhy nerozporovaly.

Skutečnou hodnotu firmy pro běžné investory ekonomové většinou pro první přiblížení, které nám postačí, odhadují jako šestinásobek (resp. pěti- až desetinásobek) ročního zisku, který však z logických důvodů nesnižují o některé položky, jako jsou daň z příjmů, snižování hodnoty dlouhodobého majetku či úroky (z bankovních úvěrů apod.). S daněmi totiž musejí zájemci o firmu jakožto s externím vlivem zasahujícím celou ekonomiku počítat. Stejně tak se mohou sami rozhodnout, zda si ponechají např. stroje v podniku, nebo si je budou najímat. Obdobně se mohou rozhodnout o způsobu financování a tím si případně šikovně snížit náklady na financování (úroky apod.). Je však vhodné brát při výpočtech v úvahu pouze zisk z každodenní činnosti, což znamená nezahrnovat např. ojedinělý prodej budov, kurzové zisky (pokud nekupujete směnárnu) nebo třeba pojistné plnění přijaté od pojišťovny za zničené vybavení skladů vytopených rozvodněnou řekou. V úvahu se bere také dlouhodobý vývoj společnosti a v případě výpočtu průměrných zisků také ke stáří jednotlivých údajů.

Když jsme minule odhadli hodnotu společnosti Chaps na základě její účetní závěrky za rok 2012, uvedli jsme, že vycházíme z takto upraveného zisku. Vyšla nám hodnota ve výši kolem 40 milionů korun, což bylo desetkrát méně, než byla očekávaná prodejní cena. Některá média si od nás tehdy tento údaj zjevně převzala a uváděla, že firma má být prodána za zhruba desetinásobek ročního zisku. To však byla špatná interpretace. Jednak se jedná o zisk po výše uvedených úpravách a jednak byl náš odhad stanoven právě jako pěti či šestinásobek ročního (upraveného) zisku společnosti.

Nyní nám tedy vychází uvedených zhruba 55 milionů. Jak tvrdí server Zdopravy.cz, část rozdílu může být dána také skutečností, že se České dráhy staly na tomto svém dodavateli závislé a přechod na jiného by tak byl nákladný, takže se vyplatilo připlatit majitelům společnosti Chaps. Ale opravdu tím lze ospravedlnit tak vysoký rozdíl? Navíc v takovém případě není jasné, proč obchod probíhal v takovém utajení, když stejně nepřicházela v úvahu žádná jiná relevantní varianta.

Podle serveru Zdopravy.cz je součástí ceny také několik desítek milionů na bankovních účtech (popřípadě v pokladnách) společnosti Chaps, čemuž by odpovídala i účetní závěrka za rok 2015. To neznamená, že by měla být navýšena skutečná hodnota společnosti (oněch asi 55 milionů), ale při jejím porovnávání se zaplacenou cenou by do ceny neměla být započítána hodnota těchto peněz na účtech. Otázkou však také je, proč bylo zvoleno takové řešení. Skutečně neexistovalo žádné např. daňově výhodnější řešení, v rámci kterého by České dráhy neplatily za to, že dostanou peníze?

Doplňujeme vyjádření Českých drah:

Společnost ČD – Informační systémy, a.s., dál posiluje svou pozici na trhu IT služeb. Poté, co v roce 2015 získala 34% podíl ve společnosti XT Card, a. s., a loni 100% podíl ve společnosti ODP software, s. r. o., podepsala 24. 10. 2017 smlouvu, čímž započal proces převzetí Skupiny CHAPS, tak jak je obvyklé pro obdobné akviziční transakce.

Před tím byly splněny veškeré nezbytné podmínky k uzavření transakce, zejména bylo provedeno právní a komerční due diligence, audit a převzetí zdrojových kódů včetně dokumentace k produktům Skupiny CHAPS a ocenění nabývaného podílu. Všechny kroky byly projednány s příslušnými orgány a byly získány nezbytné korporátní souhlasy.

„Termín podpisu byl stanoven na základě jednání s prodávajícím, který ČD-IS vyzval k vlastní realizaci transakce s odvoláním na skutečnost, že ČD-IS měla garantovanou exkluzivitu pouze do 30. 9. 2017. Důvodem z jeho strany byl také negativní dopad mediální kampaně, která způsobila nejistotu klíčových IT specialistů CHAPS, jeho zákazníků a celého relevantního trhu,“ vysvětluje předseda představenstva ČD-Informační Systémy, a.s., Miloslav Kopecký a dodává: Podpisem smlouvy transakce pokročila do další fáze, kdy budou provedeny standardní aktivity související s postakviziční prověrkou dříve poskytnutých informací, zejména detailní prověrka v oblastech finanční a provozně-obchodní. Skupina CHAPS bude po stránce procesů postupně začleněna do ČD-IS.“ Transakci asistuje advokátní kancelář White & Case, která po právní stránce od počátku dohlíží na ochranu zájmů věřitelů a akcionářů ČD, a. s.

Ocenění 100% podílu ve Skupině CHAPS bylo provedeno nejen interně, ale také nezávislým expertem, společností CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., a použitá metoda byla následně ověřena znaleckým ústavem, společností STATIKUM s.r.o. Cena 100% podílu ve společnosti CHAPS, a to včetně finančních prostředků v řádu několika desítek milionů korun na účtech, je předmětem obchodního tajemství.

Pro financování nákupu byla jako nejvhodnější vybrána forma vnitroskupinového úvěru, který všemi devíti hlasy schválila Dozorčí rada ČD, a.s., a který bude společností ČD-Informační Systémy, a.s., postupně umořen z její podnikatelské činnosti.

 „Jde o významnou akvizici, díky které získáváme nejen CHAPS, ale také další společnosti z jeho Skupiny – ČSAD SVT Praha, spol. s r.o., INPROP, s. r. o., a SVT Slovakia, s. r. o. Je to zajímavá příležitost rozšířit naše podnikání, včetně možnosti expanze na jiné trhy. Kupujeme portfolio produktů jak pro železniční, tak pro autobusový business, a samozřejmě také pro provozování IDOS. Všechny tři segmenty chceme dál rozvíjet. Všechny naše zákazníky, a především ty, kteří k nám díky koupi uvedených společností přicházejí, budeme o nastalé změně informovat a hovořit s nimi o nových možnostech naší další spolupráce. Jejich důvěry si velice vážíme a jsme připraveni jim poskytnout veškeré garance v oblasti ochrany jejich dat a dalšího rozvoje služeb, které pro ně společnost CHAPS vykonává. Zcela vylučujeme, že by změnou vlastníka CHAPSu mohlo dojít k poškození jejich zájmů. To je jedna z našich hlavních priorit,“ uzavírá předseda představenstva ČD-Informační Systémy, a. s., Miloslav Kopecký.

S přátelským pozdravem

Mgr. Radek Joklík
vedoucí oddělení

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner
Jakub Černý
Jakub Černý
Redaktor deníku FORUM 24
Další články autora