S touto výzvou se Klub na obranu demokracie obrací na české demokratické politiky, žurnalisty i českou veřejnost.  Tím, že poslanecká sněmovna vyslovila důvěru druhé Babišově vládě, se uzavřela cesta od „Starých pořádků“ (tj. polistopadového demokratického režimu) k „Novým pořádkům“ Andreje Babiše a Miloše Zemana. Naše politické uspořádání se plíživě, ale setrvale proměňuje z demokracie v autokracii, oligarchii a v buranokracii. Této proměně je i teď třeba v rámci daném ústavou a zákony čelit. Podporujeme demokratickou politickou opozici ve Sněmovně i mimo ni, podporujeme žurnalisty a publicisty všude tam, kde se staví na odpor vůči Novým pořádkům. A prosíme občany: pokud s námi souhlasíte, připojte se k nám podpisem ZDE.

PLNÉ ZNĚNÍ VÝZVY

Vyslovením důvěry Babišově vládě se uzavírá cesta od „Starých pořádků“, tedy od polistopadového demokratického režimu, k „Novým pořádkům“ Andreje Babiše a Miloše Zemana. Započala v lednu 2013 přímou volbou Miloše Zemana prezidentem ČR. Následoval pád vlády, zhroucení Poslanecké sněmovny a podzimní mimořádné volby, jež překreslily politickou mapu ČR. Po čtyřech letech pak Poslaneckou sněmovnu ovládly ANO s SPD a komunisty, exekutivu má v rukou Andrej Babiš a významnou roli v novém uspořádání hraje znovuzvolený Miloš Zeman. Probíhají významné změny ve státní správě, v Policii ČR i ve zpravodajských službách. 

A konečně dnes, ve čtvrtek 12. července 2018, dává Poslanecká sněmovna důvěru koaliční vládě, na níž se kromě dominantního ANO bude navíc podílet i vyčerpaná a demoralizovaná ČSSD.

K tomu, co se u nás dnes děje, nelze mlčet. Naše politické uspořádání se plíživě, ale setrvale proměňuje z demokracie (vlády lidu) v autokracii (vládu několika nezodpovědných avanturistů), v oligarchii (vládu několika postkomunistických zbohatlíků, zvláště jednoho) a v buranokracii (vládu hulvátství, sprostoty a arogance). Této proměně je třeba v rámci daném ústavou a zákony čelit.

Z polistopadové demokracie zbývá už jen skořápka, ústava a zákony. Ústavní a právní řád ovšem trvá jen tehdy, když se občané ústavy a zákonů soustavně a vytrvale dovolávají. Proto je dnes opět aktuální myšlenka „zákonného odporu“, kterou v době nastupujícího Bachova absolutismu prosazoval Karel Havlíček Borovský.

V této těžké době podporujeme demokratickou politickou opozici ve Sněmovně i mimo ni (včetně sociálních demokratů, kteří nesouhlasí s politikou jejich nynějšího vedení) všude tam, kde se staví na odpor proti Novým pořádkům. Zároveň ty politiky vyzýváme, aby byli ve svém odporu důslednější a důraznější. Totéž žádáme od našich novinářů a publicistů.

A prosíme naše spoluobčany: pokud s námi souhlasíte, připojte svůj podpis.

V Praze, 12. července 2018 

Za výbor KOD: Bohumil Doležal, Vojtěch Kučera, Miroslav Fleischman, Pavel Otto, Jan Scheinost

Členové Klubu na obranu demokracie a bývalí účastníci Demokratické iniciativy:
Petr Dušejovský, Martin Erben, Hana Fořtová, František Hodík, David Král, Petr Kreuz, Martin Litomiský, František Lízal, Hana Mahlerová, Josef Matoušek, Jitka Matoušková, Herbert Pařízek, Jan Pavlík, Ondřej Pěč, Hana Petrásková, Vojtěch Průša, Ivan Rigel, Tamara Riglová, Jan Řeřábek, Václav Řeřábek, Kamil Skřivan, Lenka Smětáková, Gabriela Sodomková, Milan Sýkora, Pavla Sýkorová, Jiří Šimeček, Jana Šťástková, Miroslav Štengl, Karel Štindl, Jan Tichý, Stanislav Toula, Vladislav Vaňák, Jiří Vaněk, Ladislav Voves, Milan Zapletal, Jan Zima

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner
Klub na obranu demokracie
Klub na obranu demokracie
Další články autora