V roce 2015 žilo v České republice 464.700 cizinců, což je prozatím nejvíce v historii ČR. Nejvíce cizinců pobývajících na našem území pochází ze zemí Evropské unie. Informace poskytl Daniel Chytil, vedoucí oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí Českého statistického úřadu (ČSÚ). Podle předběžných informací počty cizinců žijících v Česku nadále rostou. Na konci listopadu 2016 jich tu legálně žilo 493.505, což činí zhruba pět procent obyvatel České republiky.

Od vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 se počet cizinců v Česku téměř zdvojnásobil. Podle Chytila stoupá počet těch, kteří mají trvalý pobyt, a tedy tu zůstávají více než pět let. Mezi cizinci žijícími v České republice vedou s 23 procenty Ukrajinci, následují Slováci s 22 procenty a třetí příčku obsadili Vietnamci s 12 procenty. Další významnou skupinou jsou Rusové, jichž zde žije 8 procent, Němců pak pět procent a Poláků čtyři procenta.

Migrace do naší země je především ekonomická, většina cizinců do Česka přichází za prací. Významnou součástí pracovní migrace začínají být podle Chytila taktéž Bulhaři a Rumuni. Pomyslnou první příčku mezi zaměstnanci obsadili občané Slovenska, kterých je 46 procent. Naopak nejvíce podnikajících cizinců je mezi Vietnamci a Ukrajinci, obě národnosti jsou zastoupeny po 27 procentech.

Adam Slavkovský
Adam Slavkovský
Redaktor deníku FORUM 24
Další články autora