Nejprve rozdávaly finanční úřady pokuty i za sebemenší chyby či zpoždění v kontrolním hlášení automaticky. Později je začaly na základě pokynu Babišova ministerstva podle svého uvážení na požádání promíjet v případě nemoci či přírodních katastrof. Teprve nyní vyslyšel ministr financí Andrej Babiš (ANO) a jeho lidé už déle než rok trvající kritiku, a pokud podnikatelé poprosí, může jim být pokuta za určitých okolností vrácena. Neměli bychom však vládě a speciálně ministru Babišovi jejich přístup promíjet.

Parlamentní opozice (Zbyněk Stanjura z ODS a další) na vysoké pokuty upozorňovala předem, ale ani jedna z vládních stran ji nevyslyšela. Žádné omlouvání Babišova ministerstva v tomto případě není na místě. Opoždění s dodáním třeba i jen o jediný den (třeba kvůli nemoci vašeho účetního apod.) je už za tisíc korun. Nově vám je pokuta za první zpoždění v roce automaticky odpuštěna. Pokuta za dodání po výzvě je 10 tisíc, pokuta za zpoždění reakce na různé výzvy činí 30 tisíc, a nestihnete‑li ani náhradní lhůtu, hrozí vám pokuta 50 tisíc.

Jak upozornily v únoru 2017 Hospodářské noviny, největším problémem je pokuta ve výši 30 tisíc. Hrozí totiž i v případě, že se zpožděním potvrdíte finančnímu úřadu, že je vaše kontrolní hlášení v pořádku. Ano, čtete dobře. Vzhledem k tomu, že nevíte, kdy výzvu k potvrzení od úřadu očekávat, není radno ani jezdit na dovolenou nebo si plánovat lékařský zákrok s následnou hospitalizací. Hospodářské noviny také informovaly, že takové pokuty již jsou rozdávány.

Babiš má na finanční správu nepopiratelný vliv. Jednak je mu Generální finanční ředitelství (jakýsi vrchní „finančák“) podřízeno, jednak to byl právě Babiš, kdo po mediální kritice nařídil stažení alespoň části tzv. udavačského webu k EET. Generální finanční ředitelství má navíc na příklad naprosto shodný výklad řady sporných otázek ohledně EET jako Babišovo ministerstvo. Pokud tedy Babiš bude chtít vypadat před volbami blahosklonně, budou finanční úřady pod jeho dohledem pokuty spíše odpouštět. Pokud u něj naopak převládne potřeba zbavit se malé, ale dotěrné konkurence, pokuty budou udělovány i nadále. I kdyby Babiš nakonec do rozhodování finančních úřadů nijak nezasahoval, bude z toho stejně podezříván, protože střet zájmů mu nikdo neodpáře. Byl to navíc sám Babiš a jeho ministerstvo, kdo prosadil plošné pokuty u kontrolních hlášení a vlastně i plošné kontrolní hlášení jako takové. Tím se však nesmývá odpovědnost z lidovců ani sociálních demokratů, kteří s opatřením i plošnými pokutami ochotně souhlasili.

Je hrozné si uvědomit, že vše závisí jen na ministru Babišovi. Ačkoli moc nechodí do sněmovny a zjevně ani moc nečte noviny, které by byly kritické k jeho nápadům, musel od počátku vědět, že pokuty u kontrolních hlášení jsou pro řadu živnostníků nesmyslně vysoké. Striktní stanovení výše pokut pak muselo být vysloveně záměrné. Pan ministr si evidentně přál, aby ho živnostníci prosili. Teď se mu hodí je po dlouhé době vyslyšet a prokázat jim milosrdenství. Ovšem jen pokud bude finanční správa chtít.

Nově si tedy můžete požádat o prominutí libovolných dvou pokut za rok 2016, ale i kdyby vám finanční úřad vyhověl, ztracené úroky vám už nikdo nevrátí. Máte být rádi, že vám bylo za vaše zločiny odpuštěno. V letech následujících můžete poprosit o odpuštění jedné pokuty ročně. Jednou ročně se tedy může váš účetní splést. Kromě toho vám mohou být pokuty nově odpuštěny v některých ospravedlnitelných případech.

Ministerstvo navíc nutí i nejmenší plátce DPH komunikovat s úřadem elektronicky. Babišovi lidé se toho snažili zneužít a do zákona si vložili, že korespondence odeslaná úřadem podnikateli e-mailem bude považována za přijatou. Na tuto schválnost však neskočil Ústavní soud a ustanovení zrušil.

Kontrolní hlášení je nepochybně nástrojem proti obřím daňovým podvodům s DPH, zároveň je však očividně také nástrojem boje proti nejmenším plátcům této daně. Myslí si snad někdo, že samostatně fungující řemeslník s řádným výučním listem vykonává své povolání jen proto, že se připravuje na obří daňový podvod? Ale i kdyby, stačilo by přece přinejmenším pro část živnostníků stanovit, že nepodávají‑li kontrolní hlášení, nebudou si moci úspěšně žádat o vysoké odpočty DPH. Kontrolní hlášení by se tak stalo dobrovolným.

Totéž platí o pokutách. Pokuta 50 tisíc či 30 tisíc korun je sice pro lidi, jako je ministr Babiš, směšná, ale pro některé živnostníky je víceméně likvidační, zvlášť pokud splácejí úvěr nebo se jim třeba jen kvůli přechodně vysokým výdajům nedaří. Nestálo by za úvahu stanovovat pokuty pro každého jiné, třeba jako procenta (či promile) ze zisku?

Pokuty stanovené u kontrolního hlášení musely být stanoveny od počátku záměrně, stejně jako jejich nynější možné, ale nikoli automatické odpouštění. Takový přístup nesmíme vládě promíjet.

Jakub Černý
Jakub Černý
Redaktor deníku FORUM 24
Další články autora