Dne 29. května 2016 zveřejňuje na svém Facebooku dnešní poslanec za SPD Radek Koten pozoruhodný text. Dnes Koten tvrdí, že může být obětí dezinformační kampaně a že jeho Facebook spravuje více lidí. To tedy kandidát na šéfa bezpečnostního výboru své věci pod kontrolou moc nemá.

Ale čtení je to hezké! Posuďte, citujeme:

Zdroj sice neznám, ale nevnímám to jako manipulaci, spíš jako podnět k střízlivému přemýšlení, proto sdílím:

Toto proroctví z roku 1989 po sobě zanechala jedna dnes již nežijící česká babička, která byla jasnozřivá:

ZE ZÁPADU PŘIJDE SMRT A ŽIVOT PŘIJDE Z VÝCHODU.

Také si zapsala: SVĚTLO HVĚZDY VYJDE NA VÝCHODĚ A

ZAŽENE TMU ZPÁTKY NA ZÁPAD.

Jiná její vize, kterými se nechlubila, jen si je zapisovala,

byla: MUŽ TMAVÉ PLETI PŘIJDE DO EVROPY S NOVÝM

FALEŠNÝM NÁBOŽENSTVÍM PLNÝM NÁSILÍ, BOLESTI A

SMRTI.

Do svých poznámek také zaznamenala: JEN STARÁ

TARTÁRIE (Rusko) ZAŽENE HLADOVOU ŠELMU ZPĚT DO

DOUPĚTE.

Dále její proroctví mluví: V DOBĚ PŘÍCHODU ŠELMY

VYPUKNOU NEPOKOJE V EVROPSKÝCH HLAVNÍCH

MĚSTECH I V PRAZE.

Její vize k současnému dění: NÁROD SE ZPOČÁTKU

ROZDĚLÍ NA DVĚ SKUPINY. JEDNA SKUPINA BUDE

ZASLEPENA FALEŠNOU LÁSKOU A BUDE ŠELMU VÍTAT

A NABÍZET JÍ SVÉ DOMOVY. ALE LIDÉ DRUHÉ SKUPINY,

KTERÝCH BUDE VÍCE, BUDOU ČESKOU ZEMI, SVÉ

RODINY A PŘÁTELE BRÁNIT.

Je zajímavé, jak v deníku popisovala obraz šelmy: TATO

ŠELMA MÁ SVÉHO PÁNA, KTERÝ JI ZÁSOBUJE MOCÍ V

PODOBĚ ZBRANÍ.

(Dnes víme, že struktury USA a EU spoluutvářely,

financovaly a fakticky i vyzbrojily Islámský stát za účelem

rozložení Evropy, která by podle jejich plánu měla být

předána pod kontrolu USA.)

Tato žena si také zapsala, že: K UCHVÁCENÍ ZEMÍ EVROPY

ŠELMOU NEDOJDE, JEN KDYŽ SE LIDÉ BUDOU BRÁNIT A

NEBUDOU POHODLNÍ. JINAK PŘIJDOU HRŮZY, MNOHO

MUŽŮ BUDE ZABITO A ŽENY A DĚTI ZOTROČENY TÍM

NEJHORŠÍM ZPŮSOBEM.

K naší současné politice a prezidentovi si tato stará žena

zaznamenala: VLÁDA POCHOPÍ, ŽE CESTA SE ZÁPADEM

JE SEBEVRAŽDA A SVÉ NÁZORY POZMĚNÍ. NAKONEC JE

ZCELA ZMĚNÍ DO PODOBY VLASTNÍ NÁRODNÍ

NEZÁVISLOSTI A SOBĚSTAČNOSTI JAK V POTRAVINÁCH,

TAK V EKONOMICE.

Jiný písemný záznam hovoří: MNOZÍ LIDÉ BUDOU CHTÍT

ZMĚNIT SVÉ ŽIVOTY, BUDOU HLEDAT STARÁ OPUŠTĚNÁ

OBYDLÍ NA SAMOTÁCH NEBO V MALÝCH VESNIČKÁCH,

KDE ZALOŽÍ SVOJI NOVOU POČÁTEČNÍ RODOVOU LINII,

STANOU SE ZCELA NEZÁVISLÝMI A BUDOU VELMI

SOBĚSTAČNÍ.

(Toto se již dávno děje. Lidé se opravdu stěhují z měst do vesnic, renovují tam domy, pěstují si své vlastní jídlo a jsou čím dál víc spjati s přírodou.)

Další z proroctví babičky k Rusku: LIDÉ BUDOU MÍT Z

RUSKA STRACH, ALE BRZY POCHOPÍ, ŽE SE NEMAJÍ

ČEHO OBÁVAT, BA NAOPAK – RUSKO SE STANE ZACHRÁNCEM A SVĚTLEM, (již se stalo) SVOBODNOU ZEMÍ, KTERÁ SÍLU BERE ZE SVÝCH SLOVANSKÝCH PŘEDKŮ.

Babička si dokonce zapsala: VLÁDCE RUSKA BUDE SE ŠELMOU BOJOVAT JAKO ARCHANDĚL MICHAEL (což je zvláštní, protože Putin se dnes jeví jako skutečný zachránce národů, který drží v ruce meč, ale seká jím až jako druhý).

Do proroctví o Islámu dále zapsala: ŠELMA ZAPŘÍČINNÍ, ŽE SE DO EVROPY NAVRÁTÍ PATRIOTISMUS.

K vnitřnímu vývoji v České republice zápisky říkají, že LID NAŠÍ ZEMĚ SE ZE DVOU ROZDĚLENÝCH TÁBORŮ OPĚT SPOJÍ V JEDEN A NASTANE DOBA PŘÁTELSTVÍ A VZÁJEMNÉ POMOCI.

Vybráno ze zápisků vizí jedné staré české ženy, kterou veřejnost neznala, protože o to nestála a která již, bohužel, nežije.

Konec citace.

No uznejte, lidově řečeno, to je teda maso, co?

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner
Jan Jandourek
Jan Jandourek
Komentátor deníku FORUM 24
Další články autora