Trestní stíhání Andreje Babiše kvůli případu Čapí hnízdo, které se nyní chystá, jak informovalo jako první FORUM24, bylo snadno předvídatelné. Případ vyšetřuje jak policie, tak evropský úřad orientovaný na vyšetřování podvodníků OLAF (což se Babiš opakovaně snažil popírat).

Jak víme, že byl případ Čapí hnízdo vysoce pravděpodobně podvodem? Kromě lhaní a vytáček ze strany Babiše i Faltýnka máme dva zásadní důvody. Za prvé, Farma Čapí hnízdo neměla žádný pozemek, a to ani ten, na kterém byl stavěn projekt Čapí hnízdo, za druhé, Farma Čapí hnízdo neměla ani téměř žádné peníze.

Jak jsme vás v březnu 2016 informovali, jednalo se vysoce pravděpodobně o dotační podvod a v každém případě se jednalo o podvod vůči veřejnosti. Babiš totiž dlouho předstíral, že neví, komu společnost Farma Čapí hnízdo prodal a komu patřila, když získala dotaci z EU ve výši 50 milionů korun určenou pro malé a střední podniky. Později v televizi Prima tvrdil, že už se jména majitelů dozvěděl, ale neprozradí je. Teprve pod tlakem byl na mimořádné schůzi poslanecké sněmovny donucen přiznat, že majiteli byli jeho dvě dospělé děti a bratr jeho přítelkyně.

Obdobně i Jaroslav Faltýnek, kterého chce policie také nechat vydat, tvrdil ještě v březnu 2016 na ČT24, že neví, komu jako člen vedení Agrofertu schvaloval ručení za stamilionový bankovní úvěr pro Farmu Čapí hnízdo. Omlouval to svým vysokým věkem (tehdy 53 let).

Od koho tedy měla Farma půjčené pozemky a peníze? Pozemky měla přinejmenším do konce roku 2010 (ale zřejmě po celou dobu až do sloučení s Babišovou firmou, tedy do roku 2013, popř. 2014) pronajaty od Babišovy společnosti IMOBA. Jak vůbec mohl Babiš jako tehdejší předseda představenstva této společnosti předstírat, že neví, komu pronajali pozemky, na nichž byla realizována stavba (včetně stavebních základů)? Copak neřídil firmu jako stát?

Peníze Farma získala jednak z uvedené dotace z EU, jednak z bankovního úvěru. Vklady ve firmě činily pouze dva miliony korun, ale bankovní úvěr šel do stamilionů! Čtete dobře. Jak je možné, že na takovou šílenost banka přistoupila? Právě díky ručení od Agrofertu. Jinak řečeno, Babišův Agrofert nesl dobrovolně prakticky celé, a to obrovské, riziko tohoto podnikatelského projektu. V tomto smyslu tedy projekt jednoznačně patřil Babišovi, dokonce i bez ohledu na to, kdo byl majitelem Farmy, která nesla vysoké riziko neschopnosti splácet tak vysoký úvěr (a tedy riziko, že se bude muset Čapího hnízda ve prospěch svého ručitele, Babišova Agrofertu, vzdát).

Víte, jaká byla reálná hodnota Farmy Čapí hnízdo? Jak jsme vás již v březnu 2016 jako jediní informovali, na začátku roku 2014 činila reálná hodnota pouhých 350 tisíc korun. Tedy řádově tisíckrát méně, než byla hodnota onoho bankovního úvěru. Neuvěřitelné, ale je to tak. Přesto celý pravděpodobný podvod Babišovi až dosud procházel.

Pak je tu však ještě jeden důkaz, aspoň pro všechny lidi, kteří nejsou úplně naivní nebo hloupí. Babišovi blízcí totiž ztratili úplně všechny dokumenty z inkriminované doby, které by dokazovaly, že tehdy byli vlastníky anonymních akcií Farmy právě oni. Např. zápisy z valných hromad. Prostě je vzal vítr. Babiš se navíc nechal slyšet, že nehodlá tyto dokumenty dodatečně znovu pořizovat.

Pokud byl navíc prodej Farmy od Babiše jeho příbuzným a později (po získání dotace a dodržení podmínky alespoň pětiletého držení) opětovný odkup předem dohodnutý, měl být zaúčtován jako tzv. „repo obchod“, jak jsme vás již informovali. V takovém případě by z účetního hlediska Farma nikdy nepatřila Babišovým příbuzným, nýbrž přímo Babišovi (skrze jeho firmu). Ostatně, tak jako tak je to právě Babišova firma (nyní v jeho svěřenském fondu), která si teď uplatňuje do nákladů odpisy projektu (a snižuje si tak základ daně). Do ceny pro stanovení odpisů sice není dotace zahrnuta, ale bez uvedené dotace by projekt vůbec nevznikl.

Vzhledem k tomu, že Babiš sám považuje tehdejší vlastníky Farmy za své nejbližší (nejen své děti, ale i bratra své současné manželky, tehdy ještě přítelkyně), jak uvedl na schůzi sněmovny, poslali jsme v únoru 2017 podání na finanční úřady. Žádali jsme prošetření vzájemných cen, které si spolu účtovaly Farma Čapí hnízdo a Babišovy firmy (např. úroky z uvedeného bankovního úvěru, nájemné za automobil i za pozemky apod.). Babišovy firmy (kromě IMOBY a Agrofertu také Agrotec) zkrátka měly s Čapím hnízdem čilé obchodní vztahy. Podle zákona si však spolu blízcí lidé musejí navzájem stanovovat, trochu zjednodušeně řečeno, „ceny obvyklé“. Finanční úřady nám slíbily, že se věcí budou zabývat. Jistotu však samozřejmě nemáme. Vždyť šéfa Finanční správy dosadil do funkce právě Babiš.

Babišovo případné vydání a následné trestní stíhání nás samozřejmě ještě čeká a ctíme presumpci neviny. Ale každý čtenář ať si sám na základě uvedených důkazů odpoví, zda případ není už dávno jasný.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner
Jakub Černý
Jakub Černý
Redaktor deníku FORUM 24
Další články autora