Lékař Marek Hilšer sbírá podpisy, které by mu měly umožnit kandidaturu na post prezidenta České republiky. Na jeho facebookovém profilu se objevila informace o tom, že mu policie v Novém Jičíně „zabarikádovala stánek“. Hilšer střet s policisty potvrdil, reakci zasahujících deník FORUM 24 zjišťuje.

„Nelehká úloha, po kampani Miloše Zemana placené daňovými poplatníky policie zabarikádovala stánek Marka Hilšera 🙁 čím dál na východ…“ napsal nejprve na Hilšerův profil Miroslav Havlásek.

Hilšer k tomu uvedl, že se spojila neznalost zákona a arogance policistů. Celou věc popsal následovně: „Přijeli, začali mě lustrovat, na dotaz proč, na což asi nejsou zvyklí, začali být agresivní, a když jsem si chtěl zákrok natočit, tak mi vyrazil telefon z ruky a začal kroutit ruku za záda. A pak se tam odehrála taková menší mela, až přijel šéf místní městské policie.“

Zveřejňujeme o vyjádření MP Nový Jičín:

8. 9. 2017 v 19.54 hod. bylo na Městskou policii oznámeno pořadatelem právě probíhajících slavností města Nový Jičín, že na chodníku u radnice stojí neoprávněně nějaký stánek, který dle plánku není součástí slavností a je podezření, že nemá zaplacen zábor veřejného prostranství. Hlídka na místě oslovila muže, který stál u stánku a sdělila mu, z jakého důvodu přijeli. K přesnému zjištění stavu věci, bylo potřeba, aby muž k věci podal vysvětlení, že může využívat možností uvedených v § 4 odst. 3 z.č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Jeden ze strážníků v klidu muže požádal o prokázání totožnosti podle § 12 odst. 2, písm. c) z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii, jelikož je to nutné před podáním vysvětlení. Zároveň mu sdělil, že na místě nebudou věc řešit, že pokud bude podeření z porušení zákona nebo vyhlášky města, oznámíme to správnímu orgánu v pondělí. Zjištěný kandidát MUDr. Marek Hilšer na výzvu reagoval tak, že strážníkovi sdělil, že zde sbírá podpisy, a že podle petičního práva nepotřebuje žádná povolení k tomuto sběru (což má pravdu).

Nicméně petiční zákon neosvobozuje občana od toho, aby nemusel uposlechnout výzvy strážníka nebo policisty k prokázání totožnosti. Jelikož pan MUDr. Marek Hilšer na první výzvu svou totožnost neprokázal, byl k tomu vyzván opakovaně s užitím slov „jménem zákona prokažte nám svou totožnost“. Po této výzvě se pan kandidát rozčílil a začal na strážníka křičet, že nemusí, z jakého důvodu apod. K tomu je potřeba říci, že vyzvané osobě strážník ani policista nemusí v době provádění úkonu nebo zákroku zdůvodňovat svou výzvu, poučí ho až v době, kdy to okolnosti dovolí. Kandidát sdělil hlídce, že si je bude natáčet. Strážníci mu řekli, že si je natáčet může, ale nesmí přitom strážníky ohrožovat, znevažovat nebo jim narušovat osobní prostor. Pan MUDr. Marek Hilšer vytáhl mobilní telefon a ruku s telefonem vystrčil před obličej jednajícím strážníkům. Byl vyzván, aby dal ruku s telefonem dolů, ale v natáčení mu nikdo nebránil. Bohužel ani na tuto výzvu pan kandidát nereagoval, proto jej uchopil strážník za ruku držící telefon, kterou mu tlakem shora posunul směrem dolů. Přitom panu MUDr. Hilšerovi vypadl telefon z ruky na zem. Pan kandidát nakonec svou totožnost prokázal a hlídka si potřebné údaje zapsala. Celé jednání trvalo přibližně 8 minut. Žádné barikády nebyly postaveny. Nikomu nebylo bráněno v podepisování listin. Nebyly použity žádné donucovací prostředky. K události se připletl občan Nového Jičína, který se do úkonů MP začal vměšovat a komentoval jednání hlídky. Tento byl strážníkem také vyzván slovy „jménem zákona“, aby zanechal svého jednání a odstoupil od pana kandidáta a jednajícího strážníka (to byla pravděpodobně v článku zmíněná „menší mela“).

Závěru celého úkonu byl přítomen ředitel MP Nový Jičín. S panem MUDr. Markem Hilšerem v klidu hovořil v petičním stánku, přesvědčil se, že je jeho telefon v pořádku a sdělil mu, že ho mrzí, že mu telefon při zákoroku vypadl. Pan kandidát řediteli MP na místě nesdělil žádné námitky ani stížnost na zasahující strážníky. Po odjezdu MP se k místu dostavila hlídka Policie ČR. Ani hlídce pan kandidát neoznámil jakékoli blokování petičního stánků nebo agresivitu hlídky strážníků. Pan kandidát ukončil svou podpisovou akci kolem 23.00 hod. Tento závěr byl učiněn po hovoru s kandidátem panem MUDr. Markem Hilšerem, zasahujícími strážníky, prostudování úředního záznamu, záznamu z kamery zasahujícího strážníka, fotografií pořízených na místě a záznamu městského kamerového systému.

Na závěr bych rád sdělil můj osobní názor k věci. Velmi si vážím všech kandidátů na prezidenta. Jsou to lidé, kteří dokázali ve svém životě řadu zajímavých věci, velká řádka z nich má mi blízké názory. Respektuji práva všech občanů naší země i práva některých skupin lidí, kterým stát dokonce přiznává více práv nebo úlevy v zákoně proti ostatním (diplomaté, poslanci, úřední osoby a právě třeba i osoby využívající zákona o právu petičním). Nicméně i tyto osoby musí dodržovat zákon a pokud je strážník nebo policista vyzve podle svých oprávnění např. k prokázání totožnosti, nebo aby zanechali nějakého jednání, které v tomto případě směřovalo ke snižování vážnosti a důstojnosti strážníka na veřejnosti (telefon těsně před obličejem) musí této výzvě vyhovět, jinak páchají přestupek proti veřejnému pořádku a může být následně využito oprávnění k předvedení osoby na Policii České republiky ke zjištění totožnosti. Celá tato událost se mohla odehrát podle jiného scénáře. Na výzvu strážníků k prokázání totožnosti by pan MUDr. Marek Hilšer předložil doklad totožnosti, hlídka by si opsala potřebné údaje a za 2 minuty by z místa odjela. Od začátku jednání byl pan kandidát informován, že na místě hlídka nic ohledně záboru veřejného prostranství řešit nebude.

Johana Hovorková
Johana Hovorková
Hlavní editorka deníku FORUM 24
Další články autora