Tým novinářů a spolupracovníků webu FORUM 24 zveřejnil inzerát v nejčtenějším českém deníku BLESK k nastávajícím volbám prezidenta České republiky.

Redaktoři a spolupracovníci webu FORUM 24 se podepsali pod oznámení, že v nastávajících volbách volí takového prezidenta, který nebude lhát, mluvit sprostě, nebude pít a nebude šířit nenávist. Sdělují, že chtějí lepší budoucnost a spojují si ji s takovým kandidátem, který bude „dobrou hlavou státu“. 

K tomuto veřejnému stanovisku se připojil také herec Jan Hrušínský, který tím naši akci podpořil.

Konkrétní kandidát není jmenován, jelikož inzerát není součástí kampaně, kterou kandidáti vedou. Nicméně je zřejmé, že se jeden z kandidátů do výčtu obecně formulovaných pozitivních hodnot už asi nevejde.

Ke zveřejnění inzerátu uvádí šéfredaktor deníku FORUM 24 Pavel Šafr toto sdělení:

Právě před pěti lety jsem zažil v pozici ředitele titulů Blesku nejhorší den svého pracovního života. V listu, v němž jsem navzdory plánované změně pracovního zařazení měl stále ještě jednu z řídících funkcí, vyšel bez mého vědomí lživý inzerát „Nevolte Schwarzenberga“ zadaný zjevně marketingovým týmem Miloše Zemana.

Inzerát zneužíval Schwarzenbergovy smířlivé a antixenofobní postoje a šířil poplašnou fámu, že bude v roli prezidenta vracet majetek, který byl sudetským Němcům zkonfiskován po druhé světové válce.

Inzerát navozoval dojem, že se Zemanův protikandidát paktuje s „válečnými zločinci“.

Tehdy, stejně jako dnes, používá Miloš Zeman k dosažení moci špinavý trik: Sugesce ohrožení.

Protože nevíme, zda i dnes nevyjde v Blesku něco podobného, chceme takovým metodám čelit vyjádřením hodnot, které považujeme při volbě hlavy státu za důležité v protikladu k chování, které je u prezidenta nepřijatelné.

S tehdejším zveřejněním Zemanova inzerátu bych v žádném případě nesouhlasil. Bohužel jsem mu nemohl zabránit, protože jsem o něm předem nevěděl.

V období kolem druhého kola prezidentské volby v roce 2013 jsem se již chystal na návrat do čela redakce Reflexu z časově omezeného úkolu v redakcích Blesku a Blesku on-line. O existenci inzerátu „Nevolte Schwarzenberga“ jsem se dozvěděl z telefonu kdesi na ulici. Na blízkém nádraží jsem si koupil noviny a zhrozil jsem se. Bohužel jsem jako jeden z řady vedoucích pracovníků nemohl dát najevo svůj nesouhlas hlasitěji než ve stanovisku, které jsem publikoval na sociálních sítích.

Inzerát „Nevolte Schwarzenberga“ byl ukázkovou lumpárnou, která charakterizuje celý politický styl současného prezidenta a také styl jeho spolupracovníků. Zároveň se ovšem jednalo i o protiprávní chování, které se stalo předmětem soudního šetření a formálnímu zadavateli inzerátu, který kryl skutečného původce, byla soudem uložena pokuta.

Podle mého názoru by nemělo profesionální vydavatelství takový inzerát na základě zjevné neetičnosti a protiprávnosti přijmout a publikovat. Publikační svoboda musí mít etická a právní pravidla a vztahuje se i na obsah inzerátů. A má to platit pro všechny. Tento konkrétní postoj není věcí osobní politické preference, nýbrž je obsažen ve víře v možnost dělat i populární a masová média slušně a s vědomím společenské zodpovědnosti. Koneckonců jedním z výsledků veřejné diskuze po této události je i zavedení přísnějších pravidel volebních kampaní.

Dnešním dnem bychom rádi symbolicky odpověděli na metody, jež nepatří do civilizované společnosti. Publikujeme ve stejném deníku a v analogické situaci stanovisko, které se vymezuje vůči nepřijatelnému výkonu prezidentské funkce. Lhaní a šíření nenávisti poškozuje náš stát a naši společnost. Obsah inzerátu stanovuje obecné hodnoty, jež jsou v protikladu s popsaným chováním. Inzerát nikoho nejmenuje, protože není součástí kampaně jednoho z kandidátů. Kdyby se ale třeba Miloš Zeman v tomto inzerátu nějak poznal, tak mu to rozhodně nebudeme vymlouvat.

Vedle motivu jisté nápravy situace, která vznikla nakupením lží a nenávisti v inzerátu před pěti lety, je důvodem k naší dnešní akci také skutečnost, že právě deník Blesk se obrací ke čtenářům, na něž cílí snaha rozdělovat společnost.

Nedomníváme se, že současná volba je projevem zápasu nějaké pofidérní „pražské kavárny“ s údajnou „venkovskou hospodou“. Jsme jeden národ a jedna společnost a nesmí nás rozdělovat elitářství a jakési okázalé plebejství. V každé demokratické společnosti existuje pluralita názorů a postojů. Ale nenechme se už stavět do umělých bojových šiků s tak vypjatými a zlými emocemi.

Šíření nenávisti a strachu musí skončit. Patří do skanzenu minulosti. Lepší budoucnost nestojí na strachu z migrantů a na prolhaných kampaních.

Peníze, jimiž byl inzerát uhrazen pochází z výdělků našeho webu, který má v těchto dnech dosah kolem 100 tisíc návštěv denně a 300 tisíc uživatelů týdně.

Tvorbu obsahu našeho webu podporují čtenáři ve velmi úspěšné veřejné sbírce, neboť se zaměřujeme na obranu hodnot svobodné společnosti a liberální demokracie před populistickými autoritáři a proruskou pátou kolonou v naší zemi. Za Vaši podporu jsme vděčni.

_____________________________________

Pavel Šafr, šéfredaktor deníku FORUM 24 a Revue FORUM založil náš web 32 – původně Svobodné fórum – v roce 2015, kdy po změně vlastníků českých novin nechtěl pracovat pro nové majitele-oligarchy, kteří využívají média k jiným cílům, než je svobodné šíření informací a veřejná kontrola moci.

V letech 1993–2014 stál Pavel Šafr v čele řady českých novin a časopisů včetně Lidových novin a Mladé fronty DNES. 

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner