Ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka přispěchal 1. 12. s prohlášením, že nemá informace o tom,  že by snad u nás docházelo k nezákonnému ovlivňování voleb. Přišel s tím poté, co prezidentský kandidát Drahoš vyjádřil obavy z ruského ovlivňování politiky. Koudelkovo vyjádření hned využil Miloš Zeman.

Koudelka napsal: „Bezpečnostní informační služba se pochopitelně zabývá každým byť jen potenciálním ohrožením demokracie. V tuto chvíli nemáme k dispozici žádné relevantní informace o tom, že by došlo k nezákonnému ovlivňování parlamentních voleb ze strany cizích zpravodajských služeb. To samé platí pro volby prezidentské.

Pochopitelně vždy existují určitá rizika dezinformačních kampaní, která jsou daní za to, že žijeme v demokratické zemi se svobodou slova.

BIS ujišťuje občany České republiky, že intenzivně plníme úkoly, které ze zákona máme, neustále vyhodnocujeme veškeré informace a jsme připravení při jakémkoliv podezření na nelegální aktivity adekvátně reagovat.

plk. Ing. Michal Koudelka

Jak už upozornili jiní, třeba Martin Fendrych na Aktuálně.cz, je dobré se podívat na to, co psala BIS ve své zprávě za rok 2016:

„Ruskými prioritami pro rok 2016 byly vlivové a zpravodajské operace vedené v rámci či na podporu hybridní kampaně v kontextu ukrajinské a syrské krize. Oproti roku 2015 však v průběhu roku 2016 vzrostla role a intenzita aktivit ruských zpravodajských služeb na území ČR… Ruské zpravodajské služby nezměnily svůj extenzivní přístup k využívání nedeklarovaných zpravodajských důstojníků využívajících diplomatického krytí. Ruský diplomatický personál tak zůstává nejvýznamnějším zdrojem rizika nevědomého kontaktu se zpravodajským důstojníkem cizí moci, a dlouhodobě si tak stále drží tento negativní primát v diplomatickém sboru deklarovaném v ČR.

V oblasti vlivových operací ČR nebyla v roce 2016 (a ani před ním) primárním cílem ruské hybridní kampaně. Byla ale zasažena vlivovými operacemi či aktivními opatřeními, které byly přímými či nepřímými komponenty ruské hybridní kampaně proti jiným cílům.

V kontextu ruských vlivových a aktivních opatření v roce 2016 lze konstatovat, že Rusko, využívá ve svůj prospěch všech dostupných prostředků, ale (hlavně) také všech slabých i silných stránek protivníka. To znamená, že princip hybridního konfliktu spočívá:

  1. ve využití všech dostupných sil a prostředků (za podmínky současné kombinace vojenských a nevojenských, resp. kinetických a ne-kinetických) proti protivníkovi;
  2. v lapení protivníka do pasti jeho vlastních definic a schémat (operačních, obranných, varovných atp.), tj. protivníka na konci strčíme do jámy, kterou si sám vykopal a postavil se na její okraj;
  3. v cíleném působení pod i nad reakčním prahem protivníka, tj. v kombinaci akcí, které způsobí paralýzu protivníka (např. neschopnost správně vyhodnotit situaci či nejistota ohledně adekvátnosti reakce – jde o vojenský útok či ne?), či jeho neadekvátní reakci (např. mediální hysterie, unáhlené a chybné reakce, které se stanou vodítkem pro plánování dalšího vedení HW, resp. jeho dílčích složek).

V roce 2016 ruské vlivové a zpravodajské operace v ČR korespondovaly s popsanými teoretickými schématy. Tyto ruské vlivové a zpravodajské aktivity jsou v prvé řadě ruskou ingerencí do českých vnitřních záležitostí (ve škále vlivových opatření od bílé po černou). Ve strategické rovině jsou však vnímány jako součásti ruských hybridních kampaní proti Ukrajině, NATO a EU.

To, co BIS uvedla o ruských aktivních opatřeních a vlivových operacích vedených v kontextu dění na Ukrajině v roce 2015 (zejména aktivity na webu a činnost nevládních organizací atp.), platilo i v roce 2016. Ruská strana tento základ podržela a dále rozvinula, a to zejména ve smyslu vyšší angažovanosti ruských zpravodajských entit… Na poli klasického sběru zpravodajských informací dominovala ruským zájmům v ČR politická rozvědka. Ruské zpravodajské služby v ČR dlouhodobě disponují kvalitní sítí informačních, přístupových a vlivových kontaktů, kterou dále rozvíjely. Dotčení Češi nepředávají ruské straně utajované informace, ale ve velkém rozsahu jí vyzrazují citlivé interní informace. Byť Rusové získávali informace neutajované, jejich charakter a rozsah způsoboval ČR větší škody, než vyzrazení informace utajované.“

To by snad mohlo stačit, aby si i laik udělal obrázek. Proč najednou šéf BIS dodává munici Zemanovi? To se snad bojí o své křeslo za „nových poměrů“?

Ruští agenti tady řádí jako černá ruka, BIS to ví, dokonce to říká. Proč najednou takové výroky? Zeman je člověk, který dlouhodobě prosazuje ruské zájmy, na jeho straně stojí lidé s ruskou podnikatelskou minulostí a média se záhadnými majiteli. Mnoho lidí si to nedá dohromady, ani když se jim to předloží na podnose před jejich nechytrá kukadla. Pokud bude docházet k takovým rozporům, asi bude nutné vyměnit buď ředitele, nebo vyházet pár pracovníků BIS, popřípadě je převést na kvalifikovanou práci do kantýny.

Druhá možnost by byla signálem, že Rusové postoupili se svým vlivem zase o kus dál.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner
Jan Jandourek
Jan Jandourek
Komentátor deníku FORUM 24
Další články autora