Nová ředitelka GIBS Lenka Haderková pochopila dobu, proto ji Andrej Babiš vybral za dočasnou nástupkyni Michala Murína. Na rozdíl od něj dala za pravdu premiérovi a státním zástupcům v drtivé kritice práce inspekce, ačkoli s konkrétními kauzami nepřišla do styku. Výběrové řízení bude jen fraška.

Na návrh premiéra schválila vláda hnutí ANO v demisi Lenku Haderkovou jako dočasnou ředitelku Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Funkce se po Murínově vynucené rezignaci ujala dne 1. května. Z jejích prvních kroků je patrné, že bude člověkem na svém místě. Stačí si jen porovnat její výroky s názory jejího předchůdce.

Murín versus Haderková

„Ačkoli jsem se nedopustil ničeho nezákonného ani neetického, obávám se, že mé setrvání v čele GIBS by mohlo zavdat příčinu k nedůvodnému zpochybňování výsledků její práce, především ze strany obou vrchních státních zástupců (Iva Ištvana a Lenky Bradáčové) a nejvyššího státního zástupce (Pavla Zemana),“ uvedl ve svém rezignačním prohlášení Michal Murín.

Odstupující ředitel nechtěl zavdávat příčinu k útokům na generální inspekci a za její práci se plně postavil. Odmítl kritiku ze strany státního zastupitelství jako vykonstruovanou, stejně tak i zinscenovanou kontrolu ministerstva financí, která na několik týdnů paralyzovala chod útvaru.

Lenka Haderková je z jiného těsta. Ve své vstupní tiskové zprávě se naopak ztotožnila s kritikou práce GIBS formulovanou státními zástupci. Z ní vycházel premiér Babiš, když s Murínem zahájil kárné řízení. Nelze přitom pochybovat, že vzhledem k současnému rozložení sil by tak jako tak vedlo k jeho definitivnímu odstavení.

„Za nejdůležitější nyní považuji obnovení důvěry mezi GIBS a státními zástupci a zahájení intenzívní spolupráce se Stálou komisí pro kontrolu GIBS,“ uvedla ve zprávě Haderková. Za důležité považuje i vypracování analýzy současného stavu s „návrhem doporučených změn pro nově jmenovaného ředitele, který vzejde z transparentního výběrového řízení“.

Prostor pro zásadní zlepšení

Nová ředitelka podle svých slov dobře ví, že v řadách GIBS slouží desítky vynikajících profesionálů, jejichž práce si skutečně cení. „Zároveň je však zřejmé, že důvěryhodnost i samotné fungování GIBS utrpělo trhliny, které představují prostor pro zásadní zlepšení, a jsem připravena nezbytné kroky k němu provést či alespoň je zahájit,“ zdůraznila.

Toto prohlášení není zarážející jen z toho důvodu, že dává za pravdu jednostrannému výpadu státních zástupců v čele s Pavlem Zemanem. Na první pohled je zvláštní, že tento příkrý soud vyslovuje dosavadní pracovnice legislativně-právního odboru, která s kritizovanou oblastí práce GIBS jakožto orgánu činného v trestním řízení nepřicházela do styku. Nemůže tudíž znát konkrétní kauzy, jež jsou předmětem sporu.

Zdroje deníku FORUM 24 z bezpečnostní komunity hovoří o tom, že výběr Lenky Haderkové nebyl náhodný a připravoval se už delší dobu.

Logiku by mělo, kdyby byl dočasným vedením pověřen některý z náměstků ředitele přímo z výkonu služby. Haderková však splňovala jiné předpoklady. Jako jediná ze šestice Babišem oslovených pracovníků GIBS neprojevovala aspoň elementární loajalitu Murínovi a již delší dobu udržovala nestandardní kontakty s Úřadem vlády, v jehož pravomoci je kárné řízení i vypsání výběrového řízení. Pět zbývajících kandidátů sehrálo křoví v předem rozhodnuté frašce.

Tyto zprávy potvrzuje i server Neovlivní. „Nepostavila se za Murína a komunikovala s Úřadem vlády,“ uvedly jeho zdroje už týden před rozhodnutím menšinové vlády ANO, kdy se její jméno objevilo ve hře.

Novátorské představy

Lenka Haderková měla ke svému počínání ještě jeden motiv. Po nástupu Michala Murína byla přeřazena na funkčně nižší místo, což nesla velmi úkorně. Její odtažitost vůči Murínovi a GIBS jako celku tedy může mít vysoce pravděpodobně i osobní důvody.

Představy nové ředitelky jsou nepochybně novátorským vybočením z dosavadních zvyklostí. Pokud jde o spolupráci inspekce jakožto nezávislého státního orgánu se státními zástupci, je jasně stanovena zákonem. Jedná se o součinnost, a pokud by obě strany sváru dodržovaly toto ustanovení a státní zastupitelství by nejednou nejednalo nad jeho rámec, nebyl by důvod k siláckým veřejným prohlášením.

Stojí za pozornost, že veřejné kritice nepodrobují práci GIBS ostatní složky státního zastupitelství, které dozorují většinu jejích případů. Pokud se vyskytnou třecí plochy, řeší je standardní vnitřní procedurou, nikoli donášením premiérovi a veřejnou difamací.

Státní zastupitelství není GIBS nadřízeno, pouze v rámci jednotlivých trestních věcí vykonává dozorovou činnost, která je rovněž přesně vymezena v trestním řádu. Trojice nejvyšších žalobců si však v rozporu s dikcí zákona uzurpuje, jako by měli inspekci fakticky řídit jako instituci. Přitom mají dohlížet na zákonnost vyšetřování, nikoli se převtělovat do role vyšetřujících prokurátorů.

V zájmu premiéra a státních zástupců

Z výše uvedeného lze dovodit, že Haderková půjde vedení státního zastupitelství vstříc a nastaví vnitřní procesy tak, aby GIBS byla poslušna státnímu zastupitelství. Sehraje tedy roli užitečného mouřenína, který připraví novému řediteli hotové noty. Samozřejmě budou vyhovovat i zájmům jejího přímého nadřízeného, premiéra v demisi, s obrovskou zátěží několika vyšetřovaných kauz.

V praxi to může znamenat, že vedení státního zastupitelství získá faktickou kontrolu nad činností inspekce, a to i v rozpracovaných věcech před zahájením trestního řízení. Tyto informace žalobcům dosud chyběly, ačkoli na ně nemají zákonný nárok. To je ostatně jeden z hlavních důvodů jejich nevraživosti vůči GIBS. Inspekce se totiž nechovala jako tvárný a kooperující exředitel ÚOOZ Robert Šlachta, který šel státním zástupcům ve vybraných kauzách na ruku. Proto si spolupráci s ním tolik pochvalovali, i když výsledky jeho kauz u soudu jsou chabé.

(Ne)transparentní divadlo

Naprosto nehorázný je deklarovaný záměr ředitelky zahájit intenzívní spolupráci se sněmovní komisí pro kontrolu činnosti GIBS. Buď projevuje základní neznalost, nebo zjevnou servilitu. Nemůže jít o spolupráci – poslanci například nemohou nahlížet do živých kauz -, ale o parlamentní kontrolu, přesně stanovenou jednacím řádem.

Haderková si nemohla nevšimnout, že do čela této komise byl hlasy ANO, komunistů a okamurovců zvolen Babišův poslanec Jiří Mašek. Mašek se pochopitelně s odvoláním na tlaky státních zástupců ztotožnil s kritikou práce GIBS. Odmítl, že za odchodem Murína jsou politické důvody. Chystané výběrové řízení bude podle něj naprosto transparentní.

O tom lze důvodně pochybovat, což ostatně potvrzují šachy kolem výběru dočasné ředitelky GIBS. Nový ředitel musí vyhovovat kritériím premiéra a mocenského klanu špiček státního zastupitelství a bývalého ÚOOZ Roberta Šlachty, spolubojovníků hnutí ANO proti policejní reorganizaci. Vzhledem k citlivosti jeho pozice si navíc nelze představit, že by neprošel lustračním sítem „bezpečnostní divize“ Agrofertu, podobně jako Lenka Haderková. Jakou roli v tomto nevěrohodném divadle sehrají sociální demokraté, nejspíš nevědí ani oni sami.

Revue Forum Banner
Jiří Sezemský
Jiří Sezemský
Komentátor deníku FORUM 24
Další články autora