Pavel Vyhnánek končí jako předseda a člen dozorčí rady Výstaviště Praha, a. s. Své důvody popsal v prohlášení na svém facebookovém profilu a deník FORUM 24 jej zveřejňuje v plném znění. Shrnout jej lze ale hned jeho první větou: „Chtěl jsem, aby Praha řídila svoji firmu jako firmu. Magistrát hl. m. a pražští radní mi ale řekli NE.“

Tento týden jsem proto odstoupil z funkce předsedy a člena dozorčí rady společnosti Výstaviště Praha, a. s.

Dozorčí rada v posledních týdnech při své kontrolní činnosti zjistila a popsala, jakým způsobem část představenstva společnosti ohrožuje zájmy Výstaviště a hrubě porušuje zákony ČR (o veřejných zakázkách, o registru smluv, o obchodních korporacích, o hl. m. Praze a stavební zákon).

K eskalaci těchto problémů došlo v posledních týdnech. Dovoluji si tvrdit, že podstatná část z nich souvisí s neodolatelným nutkáním několika manažerů přihrávat veřejné zakázky svým kamarádům a spřáteleným firmám.

A samozřejmě s blížícími se volbami, před kterými někteří magistrátní politici chtějí stříhat pásky, zapsat se do historie a být vidět. Za každou cenu.

Nálezy byly natolik závažné a hrozící škody rozsáhlé, že jsem dozorčí radu v souladu se stanovami společnosti požádal o souhlas se svoláním valné hromady. Té jsem chtěl jménem dozorčí rady podat informaci o situaci ve společnosti a nechat si schválit další postup. Dozorčí rada moji žádost jednohlasně schválila.

Valná hromada je složená z členů Rady hl. m. Prahy, které je jediným akcionářem Výstaviště Praha. Ti všichni oznámení o konání valné hromady dostali.

Odpovědí mi bylo, že dozorčí rada nemůže svolat valnou hromadu.

Odepsal jsem, že jde o stanovisko, které je v přímém rozporu se stanovami společnosti, že situace je vážná a dozorčí rada proto nadále trvá na své pravomoci svolat valnou hromadu.

Odpovědí mi bylo mlčení. Jediný z jedenácti radních, kdo mi zavolal, aby se zeptal, co se děje, byla Petra Kolínská. Vážím si toho!

Po týdnu marného čekání na odpověď Rady hl. m. jsem se rozhodl složit funkci předsedy a člena dozorčí rady, kterou nemohu svědomitě vykonávat bez elementárního zájmu o dění ve firmě ze strany akcionáře.

Svoji rezignaci jsem doprovodil několikastránkovým popisem nezákonností a hrozících škod, včetně přinejmenším sporné role, kterou pro řádné fungování společnosti představuje primátorka hl. m. Prahy a její neustálé zásahy do každodenní agendy společnosti.

Z funkce odstupuji v naději, že se nálezy dozorčí rady konečně začne někdo zabývat a že Výstaviště bude zachráněno před hrozícím průšvihem.

Tyto nálezy nemohu v tomto plénu sdílet. Nešlo ale o plácání do větru. Důkazem budiž to, že mnou předkládaná stanoviska odhlasovali i členové dozorčí rady z hnutí ANO, ačkoli se bezprostředně týkaly těch členů představenstva, které nominovalo právě jejich hnutí.

Věřím, že Rada hl. m. Prahy poskytnuté informace v působnosti valné hromady řádně projedná a veřejnosti sdělí, jak s nimi naložila.

Držím Výstavišti palce. Má obrovský potenciál a řadu skvělých a oddaných zaměstnanců, které jsem moc rád poznal. V posledních letech se mu dařilo rozvíjet obchodní oblast, snad se mu podaří ve spolupráci s magistrátem posunout i rozvoj areálu, který to nutně potřebuje.

Část představenstva ale musí odejít. A magistrátní politici musí pochopit, že firmu je zapotřebí řídit jako firmu. Tedy primárně v souladu se stanovami firmy, zákonem o obchodních korporacích a dalšími předpisy.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že členství v dozorčí radě Výstaviště nebylo a není zlatým dolem. Odměna členů dozorčí rady je v řádech tisíců korun měsíčně. Nikoli desítek a už vůbec ne stovek tisíc, jak tomu je u řady jiných městských a státních firem.

Přesto jsme naši funkci vykonávali svědomitě a já nikdy akcionáře nepožádal o navýšení odměny. Přišla mi adekvátní časové náročnosti a odpovědnosti, kterou za výkon funkce členové dozorčí rady nesou.

Závěrem děkuji kolegům z dozorčí rady za cennou spolupráci. Řada z nich musela jít proti svým stranickým kolegům a já si teď díky nim dovoluji tvrdit, že můžeme byt důkazem toho, jaký mají dozorčí rady smysl, pokud svoji funkci berou vážně.

Doufejme, že se nám tím podařilo uchránit zájmy Výstaviště a Prahy. Příští dny to ukážou. Teď je na tahu Rada hl. m.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner
FORUM 24 MONITOR
FORUM 24 MONITOR
Další články autora
Johana Hovorková
Johana Hovorková
Hlavní editorka deníku FORUM 24
Další články autora