Ukázalo se, že důvodem údajného vzrůstu tržeb v hospodách (a kempech či penzionech apod.) za prosinec 2016 zhruba o 100 % v meziročním srovnání (tedy oproti prosinci 2015) je započítání DPH i inflace a zjevně také velmi špatná statistika. Odtud záhadné lednové tvrzení Babišova ministerstva.

Ještě záhadnější bylo vysvětlení Babišovy náměstkyně Aleny Schillerové, jak se k číslu došlo. Pro prosinec 2016 prý totiž byly použity údaje z elektronické (on-line) evidence tržeb, která ale podle samotného ministerstva neeviduje účetní tržby, nýbrž účetní příjmy (což je trochu něco jiného).

Tvrzení o růstu tržeb se nakonec ukázalo jako lež velkého rozsahu. Babišovi odborníci, kteří podle Babišových vlastních slov řídí stát jako firmu, vypočítali na základě vysoce sofistikovaných metod o neuvěřitelných asi 1100 % vyšší růst, než jaký skutečně nastal, jak nyní zjistil Český statistický úřad. Otázkou je, proč takovou lež vůbec vypustili do éteru. Všem bylo přece jasné, že v únoru přijde odhalení a do té doby neproběhnou žádné řádné volby. Kromě vědomé lži tedy jistě přichází v úvahu také obrovská chyba či ještě větší nešťastná náhoda při výběru statistického vzorku.

Zmíněná Babišova pravá ruka pro EET v návaznosti na tento špatný odhad nařkla na stanici Český rozhlas Plus hostinské z enormního krácení daní před zahájením EET. Tato ruka vlastně tvrdila, že si snižovali výnosy (či příjmy) z prodeje ve svých každoročních daňových přiznáních nejméně o 50 %.

Pravdou (podle zjištění Českého statistického úřadu) nakonec je, že si je buď nesnižovali vůbec (popřípadě nanejvýš o jednotky procent čili v případě venkovských hospod sotva v řádu stokorun ročně, pokud tedy vůbec), nebo jejich případné daňové podvody není projekt EET vůbec schopen odhalit.

Zatímco tržby pod dohledem EET v prosinci vzrostly jen o 7,6 %, tržby v informačních činnostech vzrostly bez dohledu vlády o 21,4 %, tržby různých pracovních agentur vzrostly o 17,8 % a tržby ve skladování šly nahoru o 10 %, abychom zmínili nejrychleji rostoucí odvětví.

Finanční správa vydala své zdůvodnění, ke kterému se FORUM 24 ještě vrátí. Český statistický úřad upozorňuje, že se jeho čísla od dat z EET nutně liší. Má‑li k sobě nějaká velká hospoda přidruženou ještě malou prodejnu, EET bere v úvahu pouze restauraci, zatímco národní statistikové započítají i prodejnu. Pokud naopak k velkému obchodu patří malý výčep, statistikové výčep ignorují. Tím však nelze vysvětlit tak velký rozpor mezi Babišovými lidmi a statistiky. EET sice eviduje jen hotovost a platební karty, ale bezhotovostním převodem se, pokud jde o účastníky 1. fáze EET, platí nanejvýš v sektoru ubytování (a to jistě především v luxusních hotelech, nikoli třeba v autokempech). Jen málokterý štamgast platí hospodě trvalým příkazem.

Lze tedy předpokládat dva hlavní důvody na první pohled nevysvětlitelného rozdílu. Za prvé, špatná statistika provedená Babišovými lidmi. Český statistický úřad má totiž mnohem lepší data. Zkoumá všechny podniky s dvaceti a více zaměstnanci. Teprve u menších podniků si vybírá. Babišovo ministerstvo naproti tomu zvolilo z kapacitních důvodů malý vzorek, jak zveřejnila paní Schillerová v lednu na ČT24, a navíc zjevně špatně, ať už to byl, nebo nebyl záměr.

Neodpustitelným pochybením Babišových lidí však je, že do porovnání zahrnuli DPH. To je právě ta druhá příčina rozdílu. EET totiž podle výkladu ministerstva (i podle probíhající praxe a převažujícího povědomí) eviduje peníze, které servírky přijaly. Samozřejmě, že v ceně oběda je u plátců DPH také tato daň. Proto je pak pochopitelně i v EET. DPH však není tržbou podniku. Je to jen taková dočasná půjčka pro podnik od lidí, která musí být o něco později podnikem odevzdána státu. Proto ji čeští národní statistikové nemohou zahrnout do tržeb. Dokonce to výslovně zdůrazňují.

Babišovi lidé tak měli jednoduchou, byť špinavou práci. Porovnali tržby bez DPH za prosinec 2015 s příjmy včetně DPH za prosinec 2016. Nutně jim pak vyšlo „numero“ o minimálně 15 % vyšší.

Malý rozdíl je pak způsoben ještě také tím, že Babišovi lidé započítávali do růstu tržeb i inflaci. Jinak řečeno, brali v úvahu nominální tržby místo tržeb reálných. To je naprosto v pořádku, EET ostatně opravdu eviduje i inflaci. Navýšení tržeb o inflaci však v žádném případě nemůže být vydáváno za důkaz dřívějšího umělého snižování přiznávaných tržeb oproti tržbám skutečně nabytým. Totéž platí i pro skutečný růst tržeb (díky růstu celé ekonomiky či náhlému většímu zájmu o točené pivo apod.), ten však je možné jen obtížně vyčíslit a je obsažen jak v Babišových datech, tak ve zprávě Českého statistického úřadu.

Babiš a jeho lidé však přece jen mohou mít pravdu v tom, že EET zvyšuje podnikatelům tržby. Pokud totiž někteří (zejména sezonní, víkendoví a obecně ti nejmenší) živnostníci kvůli nákladům a rizikům EET s aktivitou skončí, jejich konkurenci se zřejmě tržby zvýší. To mohlo být do jisté míry důvodem, proč Babišovo ministerstvo přišlo s odhalením, že tržby vybraných hospod rostly.

Revue Forum Banner

Jakub Černý
Jakub Černý
Redaktor deníku FORUM 24
Další články autora